Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).


XV-XVII ст. займають особливе місце у світовій історії. Вони наповнені подіями справді всесвітньо-історичного значення. Головні з них Великі географічні відкриття: тропічної Америки X. Колумбом, шляхи із Західної Європи навколо Південної Африки в Індію Васко да Гамою, відкриття Австралії європейцями, протоки між Азією і Америкою С. Дежневим, перша кругосвітня експедиція Ф. Магеллана та багато інших.
Завдяки відкриттю нових торгових шляхів і нових країн торгівля набула світового характеру, сталося гігантське збільшення перебували в обігу товарів. Це прискорило процес розкладання феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин.

Процеси, пов'язані з подоланням феодальної роздробленості, розвитком буржуазних зв'язків, утворенням централізованих держав охопили не тільки країни Західної Європи, але і Північно-Східну Русь.
Проте завершення процесу об'єднання Російських земель навколо Москви мало суттєві особливості порівняно з утворенням національних держав в Західній Європі, зумовлені передусім зовнішньою небезпекою, що виходила від Золотої Орди, Швеції, Польщі, Литви та інших країн. Крім того, слід враховувати і те, що освіта централізованих держав у Західній Європі супроводжувалося формуванням буржуазних, демократичних суспільств.
А в Росії йшов розвиток порядків, властивих феодальному суспільству, йшов процес становлення і зміцнення кріпосного права, що проіснувало до другої половини XIX в.
Перехід Русі від феодальної роздробленості до утворення єдиної централізованої держави був обумовлений перш за все економічними причинами: зростанням товарного виробництва, розвитком товарно-грошових відносин, розмиванням натурального господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.). "
 1. 9.1. Загальна характеристика феодалізму
  економічних формацій, яка слідує за рабовласницьким ладом і передує капіталізму. До основних ознак відносять такі: панування натурального господарства; поєднання великого феодального землеволодіння і дрібного (надельного) селянського землекористування; особисту залежність селян від феодала - звідси позаекономічний примус; вкрай низьке і рутинне стан техніки.
 2. Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
  Економічні основи об'єднання російських земель. Формування наказовій системи управління. Патріархально-сімейний корпоративізм як найважливіша риса російського домогосподарства. Посилення закріпачення. Становлення і еволюція національних форм організації виробництва. Розвиток торгівлі. Економіка Російської централізованої держави в другій по-Ловін XV-XVII ст. Освіта всеросійського ринку.
 3. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Економічних зв'язків між усіма господарюючими суб'єктами, а також між окремими ринками в масштабах країни означало складання всеросійського ринку. Проте в цілому економічний розвиток Московської держави наприкінці XVI-поч. XVII вв. було порівнянно з XIII-XIV століттями в Західній Європі. За відсутності хороших сухопутних повідомлень і замерзаемость річок торговий оборот йшов дуже
 4. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  економічного зростання. Це вияви-лось в більш глибокому, ніж у Європі, втручанні держави в еко-номіки в умовах переважання аграрного господарства при низькому рів-ні відділення промисловості від землеробства, панування континен-ментальною, а тому млявою торгівлі, збереження архаїчної соціокульту-ри. Передумовою модернізації стала необхідність розвитку вітчизняному-жавної металургії,
 5. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  економічною відособленістю спеціалізованих підприємств, то в умовах панування одиничної форми поділу праці кожне з них стає технічно взаємопов'язаним з іншим. Усі виробничі одиниці, навіть ті, які знаходяться в різних країнах, повинні працювати за єдиним технологічним планом, дотримуватися єдиного ритму виробництва, кількісно-якісних характеристик
 6. Феодальна економіка Німеччини
  економічної колонізацією східних земель йшла і насильницька християнізація слов'янських племен, насилу брали нову віру. І все ж, незважаючи на використання жорстоких методів у процесі колонізації, на захва-чинних територіях впроваджувалися прогресивні аграрні технології, отримували поширення ня нові сільськогосподарські культури, породи худоби і т.д. Тут будувалися міста,
 7. Керуюча підсистема
  економічний центр, що забезпечує єдність і цілісність економічного організму країни. Безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного економічного центру - вищих ешелонів державної влади, зводить нанівець самостійність підприємств. Держава повністю контролює виробництво і розподіл продукції. Переважає зрівняльний підхід в оплаті праці. Державний
 8. Центральний Банк
  економічних нормативів і резервних вимог. В даний час Банком Росії проводиться жорстка політика з відкликання ліцензій на здійснення банківських операцій у кредитних організацій, які фактично не в змозі відповідати за своїми зобов'язаннями. До кінця 1996 р. Банком Росії відкликано близько 530 ліцензій на здійснення банківських операцій. ЦБ РФ має право відкликати ліцензію на здійснення
 9. ТЕСТ "Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції"
  економічне становище в Англії та Голландії. 19. Методи "первісного нагромадження капіталу"; а) добровільна; б) насильницький; в) централізований. 20. Родина першої успішної буржуазної революції: а) Нідерланди; б) Англія; в) Зімбабве. 21.Фактор, який зіграв вирішальну роль у розвитку капіталістичних відносин в Німеччині: а) промисловий переворот, б) тривале
 10. 14.2. Економічний розвиток Руських земель в XII-XV ст.
  Економічного і політичного життя країни. Вотчина стала головною ланкою господарства і формою феодальної земельної власності. Особливістю землеволодіння феодалів було закріплення їх власності з політичними правами, зобов'язаннями васальної ієрархічної залежності. Захоплення общинних (чорних) земель означав також і визнання їх у верховному володінні князя. Поява верховного володаря не
© 2014-2022  epi.cc.ua