Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

облиг

сума заборгованості за векселями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " облиг "
 1. Наведіть свої пояс-нения.
  Наведіть свої пояс-нения. а. Облігація уряду США або обліга-ція уряду однієї з східноєвропейських-ських країн. б. Облігація з терміном погашення в 2005 р. або облігація з терміном погашення в 2025 р. в. Облігація компанії Coca-Cola або обліга-ція компанії з випуску програмного забезпе-чення, офіс якої розташований у вашому гаражі. м. Облігація федерального
 2. Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі як резервів, а норма обязатель-них резервів 10
  Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі в якості резервів, а норма обязатель-них резервів 10%, на скільки зросте загальна сума вкладів у банківській системі? На скільки збільшиться пропозиція грошей? 8. Центральний банк проводить на відкритому ринку операцію з продажу державних обліга-цій на суму $ 10 млн. Якщо резервне требова-Глава 27. Грошова система 603
 3. Коли ФРС збирається змінити пропозицію грошей, вона повинна враховувати, у що в підсумку трансформується її рішення з урахуванням поведінки
  Коли ФРС збирається змінити пропозицію грошей, вона повинна враховувати, у що в підсумку трансформується її рішення з урахуванням поведінки банківської системи. Для здійснення фінансового контролю ФРС зазвичай використовує три види фінансових інструментів: операції на відкритому ринку, встановлення норми обов'яз-ково резервів та облікову ставку. Розглянемо кожен з них. Операції на відкритому ринку.
 4. Чисті закордонні активи
  Якщо Сполучені Штати мають дефіцит платіж-ного балансу по поточних операціях, то цей Дефі-цит повинен якимось чином финансироваться.Финансирование може мати кілька форм: ре-зидента США можуть брати в борг у французскіхбанков, продавати іноземцям активи, коториміоні (резиденти США) володіють за кордоном (напри-мер, фабрики в Таїланді), або продавати іноземних-вим резидентам нерухоме
 5. 31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів
  31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів і послуг, на які пред'являється попит, від V1 до Y2. Є три причини такого зворотного залежно-сті. Зниження загального рівня цін веде до збільшення реального багатства, зменшенню норми відсотка і знеці-нению національної валюти. Ці ефекти стимулюють відвели-чення витрат на
 6. В інвестиційному рейтингу цінних паперів, опублікований-ном в жовтні агентством Moody, на надійності
  В інвестиційному рейтингу цінних паперів, опублікований - ном в жовтні агентством Moody, на надійності російських євробондів оце-ється як «невизначена», однак там же зазначається, що Росія має величезний експортний потенціал, а її політична система в теперішній час знаходиться в стійкому стані. У той же самий час російське пра-вительство зробити нові кроки пс
 7. Проте в США доходи за так званими муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються
  Однак в США доходи за так званими муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються податком. З цієї причини відсоток по муніципальних облігаціях, як правило, встанов-ється нижче, ніж по облігаціях корпорацій або федерального уряду. 540 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Акція - цінний папір, свідчу-щая про
 8. Крім того, ФРС виконує роль «банку банків», тобто надає кредити тим банкам, які їх потребують. Коли банки,
  Крім того, ФРС виконує роль «банку банків», тобто надає кредити тим банкам, які їх потребують. Коли банки, що опинилися у скрутному фінансовому становищі, відчувають нестачу готівки, ФРС діє в ролі кредитора в останній інстанції, тобто кредитора для тих, хто не може отримати позику небудь в іншому місці. Друга, і більш важлива функція ФРС - контроль за
 9. Перелік акцій, доступних для короткого продажу, і фундаментальні фактори
  До відкриття короткої позиції по акції вам необхідно дізнатися, входить Чи вона в список акцій вашої брокерської фірми, доступних для короткого продажу. Це - список паперів, дозволених брокером до продажу в шорт. Найчастіше у вас не вийде виконати короткий продаж через те, що у вашого брокера немає цієї акції в наявності або він не в змозі знайти її для вас. Зробіть свою домашню роботу,
 10. Ціни і процентні ставки
  Подивимося тепер більш уважно на связьмежду цінами і процентними ставками. Для цієюметою ми повинні звернутися до тієї частини рис 30-1, яка присвячена ринку капіталів, і сосредото-чить увагу на пропозиції реальних остаткові попиті на них. Графік попиту на реальні залишки-ки представлений кривої L на рис. ЗО-За. Коли про-процентні ставки падають, попит на реальні залишки, як ми пам'ятаємо з гл. 29,
 11. 3. Ринковий соціалізм
  В принципі більшість рішень про распределенііресурсов в соціалістичній економіці можуть битьпріняти на ринках, а не центральним плановиморганом. Яким чином це може бути зроблено? Планують органи, замість того щоб отдаватьподробние команди про те, «що», «як» і «для ко-го» потрібно провести, встановлює ціни, коториедолжни забезпечити бажане розподіл ре-сурсів. Це мають бути
 12. § 4. СТАТИСТИКА ДОХОДІВ В КРАЇНАХ СНД
  У країнах СНД велика частина показників доходів, передбачених у новій СНР ООН 1993 року, поки не застосовується в статистичній практиці. В основному статистичні органи публікують дані про реальних наявних грошових доходах населення. Однак методологія обчислення цього показника не узгоджена з визначеннями, прийнятими в СНР, і тому виникають складності при його використанні в ув'язці
 13. 5. Переливи капіталу і Перехід до флоатингу
  Інвестори (домашні господарства, фірми, фінансовим-ші інститути) стоять перед проблемою: у какойформе зберігати свої фінансові активи? Следуетлі їм зберігати їх у вигляді грошей, облігацій або ак-цій? Чи слід їм тримати французькі, амери-канського або німецькі облігації? Багато інвесто-ри диверсифікують свої портфелі за рахунок іност-ранних цінних паперів. Купівлі та продажу іност-ранних активів є
 14. 5. Наслідки бюджетного дефіциту
  Лауреат Нобелівської премії 1986 р. по економікеДжеймс Б'юкенен Qames Buchanan) з Універсам-тета Джорджа Мейсона стверджує, що наіхудшеенаследіе Кейнса для економіки полягає в тому, чтоон узаконив бюджетний дефіціт10. Вважаючи, що го-сударство має право оплачувати свій вихід з де-прес, Кейнс виступав проти преобладавшей дру час ортодоксальної точки зору на способиблагоразумного ведення
 15. 2. Підприємництво як несення тягаря ризику або невизначеності: Р. Кантильон, І. Тюнен, Ф. Найт
  Найбільш часто специфічною функцією підприємця вва-j талось несення ризику або невизначеності. Першим представите лем цієї точки зору був видатний економіст Річард Кантильон. 300 Річард Кантильон (помер у 1734 р., рік народження не відомий) - | р i шдец за походженням, більшу частину життя провів по Фран-а точніше, мандруючи між Парижем і Лондоном і займаючись шскімі і валютними
 16. Попит на гроші і процентні ставки
  При розгляді зв'язку між попитом на грошах цінами ми відзначали, що люди використовують деньгідля фінансування своїх витрат. Взаімосвязьже попиту на гроші з рівнем процентної ставкіотражает той факт, що люди воліють дер-жати частину своїх активів саме в грошовій, а нев-якій іншій формі. Як правило, обичнийчеловек майже завжди має гроші у своєму карманеілі на банківському рахунку
 17. 7.4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ОПЕРАЦІЇ
  Другий рівень кредитної системи представлений комерційними банками. Комерційні банки діють на основі Закону РФ «Про банки і банківську діяльність». Комерційні банки є самостійними комерційно-ми підприємствами, кінцевою метою яких є отримання при-були. Відповідно їх відносини з клієнтами носять комерційний характер. Вони не підкоряються в адміністративному порядку
 18. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  | Державні цінні папери. Особливістю російського фондового ринку є домінування державних цінних паперів - державних короткострокових зобов'язань (ДКО), облігацій федеральної позики (ОФП), облігацій державної ощадної позики (ОГСЗ), облігацій внутрішньої позики (ОВВЗ) та ін Випуск державних боргових зобов'язань направ-льон на рішення
© 2014-2022  epi.cc.ua