Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Нові індустріальні країни (NIC)


Серед усіх LDC, що експортують продукцію обробляли промисловості, п'ять країн стоятособняком через свої обсягів експорту та темповекономіческого зростання. Їх називають новими інду-стріальнимі країнами (NIC). B табл. 39-7 представ-лена деяка інформація про ці країни.
У 70-ті роки NIC розвивалися дуже швидко, з го-довимі темпами приросту 5-10%, тоді як економічне зростання в промислово розвинених країнах зі-складало в середньому лише 4% на рік . За останні 20років частка продукції обробної промисло-вості в загальному експорті цих саран виросла. Конеч-но, між ними зберігаються значні разли-чия за показником частки промислових товарів всовокупності експорті. Бразилія і Мексика - круп-ні експортери сировинних товарів (кава та сої в
ТАБЛИЦЯ 39-7. Деякі статистичні дані про NIC (у%)
Середній темп приросту Частка різних промислових товарів в експорті Частка
реального Душенов ВВП ___,. "п світової
я 1965-1984 IT. Текстиль Інші торгівлі
Бразилія
Мексика
Гонконг
Корея
Сінгапур
4,62,96,26,6
7,8
3
1
33
25
4
3726586654
1,10,91,51,51,4
Іапочнік: World Bank, World Development Beport, 1986, і GATT, International Trade 1985 - 86.
першому випадку, нафти - у другому), тоді як Гон-конг і Корея майже повністю спеціалізіруютсяна експорті промислових товарів. Нарешті, каж-дая з NIC займає в сьогоднішній світовій тор-Гауліт частку, що дорівнює приблизно 1%. Ці ціфридолжни оцінюватися в порівнянні з 6-12%-ми частка-ми таких країн, як Великобританія і Сполучений-ні Штати. За цим стандартам частки NIC малі.
Івсе ж їх частки вище, ніж у Австрії, Данії, Ирлан-дії чи Швеції, і вже тепер вони грають такуюже важливу роль у світовій торгівлі, як Австралія.
У період 1973-1985 рр.. всі LDC в совокупностіувелічілі свою частку в світовому експорті примушує-лених товарів з рівня всього лише 7% до біль ніж 12%. Це призвело до того, що на порядку днястоіт питання про те, чи стане в кінцевому счетепродолжающійся економічне зростання NIC серйоз-ної проблемою для промислово розвинених країн.
З цього питання існують дві крайні точкизрения і ще кілька проміжних. Однакрайняя точка зору полягає в тому, що NIC відно-сительно скоро можуть призвести до ліквідації ціле-го ряду трудомістких галузей в розвинених країнах, зокрема виробництва взуття. Такий розвиток по-тягне за собою структурне безробіття в тих від-раслях, де конкуренція з боку імпорту є-ється особливо сильною. Однак деякі дослід-Ватель, що дотримуються іншої крайньої точкизрения, підкреслюють той факт, що NIC і LDCвместе займають незначну частку міровогоринка і вони далекі від того, щоб представляти со-бій серйозну загрозу функціонуванню який-чи-бо галузі.
Показники економічного зростання в Японії заостанні 30 років наводять на думку, що последняяточка зору є занадто благодушній. В1954 р. експорт Японії становив 1,9% совокупногооб'ема світової торгівлі, а в 1985 р. - вже 8%. Цей приклад показує, що протягом щодо відповідності-але короткого періоду - 30 років - країна, граю-щая другорядну роль в світовій торгівлі , мо-же стати найбільшим експортером, оказивающімсільное вплив на багато галузей. Тому довід, що на частку нових промислово розвинених странпріходітся «тільки» 5-6% світової торгівлі, є-ється дуже оманливим, - протягом декількох лететі країни можуть легко досягти позначки 10-15%.

Імпорт з країн, що розвиваються вже составляетболее х / з сукупного імпорту США. У табл 39-8показана частка країн у загальному обсягів по-ме імпорту США по різних товарних группамОсобенно цікаві два факти перше, в группетоваров текстильної та швейної промишленностіLDC вже займають значно більше половіниобщего імпорту США. По-друге, для всіх примушує-
ТАБЛИЦЯ 39-8. Імпорт США з країн, що розвиваються (у% від сукупного імпорту США по кожній товарнойгруппе)
Весь імпорт Промислові товари Рік
Всього Текстиль Продукціяі одяг машинобудування 19731985 29Д34, 0 17,426, 0 55,2 10,268,5 18,4 Джерело: GATT, International Trade за різні роки.
Лених товарів, і особливо для продукції ма-шіностроеніе, ця частка вже досягла внушітельнихразмеров і продовжує швидко рости. Продукціямашіностроенія включає автомобілі, битовуютехніку, обладнання для офісів, засоби зв'язку-коротше, все те, що ми звикли вважати невід'ємною-мій частиною виробництва у розвинених країнах.
І хоча в Сполучених Штатах імпортні това-ри поки ще становлять невелику частку в сово-купно обсязі споживання, загроза з боку їм-порту для деяких американських галузей є-ється дуже серйозною. Більш того, темп зростання импор-та настільки значний, що, заглянувши навіть в найближче майбутнє, ви обнарркіте на горизонті вжене одну, а безліч Японії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нові індустріальні країни (NIC) "
 1. 2. LDC у світовій торгівлі
  нові ін-індустріальної країни) і країни з низьким рівнем дохо-дов. Перша група включає швидко розвиваються ази-атские країни: Корею, Тайвань, Гонконг і Сінгапур, атакож країни Латинської Америки, зокрема Бразі-Лію і Мексику. NIC характеризуються двома отлічітель-ними рисами. По-перше, як уже зазначалося, доходи вних вище, ніж у бідних країнах (в Індії та большейчасті країн Африки).
 2. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  нові і старі - не підходять один до одного. Щоб відновилася гарна економічна суміш тих і інших, вони повинні стати сумісними, узгодженими між собою. Це складний процес, оскільки те, що можливо, в значній мірі залежить від того, у що ми віримо. Переживання фільтруються через переконання, обумовлюють бачення дійсності і міняють входять до вживання технології. Але,
 3. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  нові робочі місця, а в економіці Сполучених Штатів було створено 38 мільйонів нових робочих місць (112). Причини цього очевидні. Антиінфляційна політика призвела до обмежувальної грошової політики, цілеспрямовано підтримувала високе безробіття. Оскільки люди, що залишаються довгий час безробітними, все менш впливають на зростання заробітної плати (тому що вони втрачають досвід роботи і трудові
 4. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  нові невеликі компанії постійно замінюють старі великі, що не зуміли пристосуватися до нових умов. Та ж картина спостерігається і поза Сполучених Штатів. До Першої світової війни більше мільйона шахтарів працювало у вугільних шахтах Великобританії - 6% загальної робочої сили (3). Вугілля царював. Він був рушійною силою, давала світу енергію. Нині в тих же вугільних шахтах працює менше
 5. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  нові технології в Південній Кореї, якщо там це обійдеться дешевше всього). Цей американський робітник побачить, що йому доведеться працювати за плату, можна порівняти з тією, що отримує робочий його кваліфікації у Південній Кореї. При рівній кваліфікації заробітна плата в Південній Кореї буде рости, а в Америці знижуватися до тих пір, поки вони не стануть рівні. У етотмомент і здійсниться вирівнювання вартості
 6. спадну спіраль
  нові і старі винаходи, обсяг виробництва впав (24). Диявол прийшов у вигляді соціальної дезорганізації і розпаду. Цей довгий період ковзання вниз зумовила не технологія, а ідеологія. Протягом порівняно короткого періоду часу люди поступово відкинули те, що вони знали. Відкинувши це, вони не могли відновити свій колишній рівень життя більше тисячі двохсот років. Втім, треба
 7. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  нові, більш ефективні технології виробництва, якщо вони можуть дати відсотки прибутку понад ринкових середніх. Він не обмежений старими способами поведінки. Фірми входять на ринки і в галузі, де прибутки вищі за середні, і йдуть з ринків і з галузей, де прибутки нижче середніх. Діючи таким чином, вони вирівнюють свої прибутки і виробляють інвестиції там, де вони найкраще окупаються.
 8. Відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  нові технології дозволяють фірмам працювати з зовсім іншою структурою робочої сили. Електронні телекомунікації, які не потребують так багато особистих звітів, дозволяють зменшити число рівнів керівництва і набагато зменшити число працівників в головному управлінні корпорації. Глибина і широта знань, необхідних для успішного економічного виробництва, вимагають зосередження людей для спільної роботи
 9. Генезис економічної науки
  індустріальну країну, посилення економічної ролі дворян, застосування примусової праці кріпосних у промисловості, необхідність промислового протекціонізму для Росії. Останнє відрізняло економічні погляди Мордвинова від вчення Адама Сміта. Вся ж обширна економічна його програма по суті означала розчищення шляху для розвитку капіталізму в Росії. Мордвинов підготував грошову
 10. Основні риси світового господарства
  нові індустріальні держави Азіатського регіону (Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея). До периферії належать всі інші держави. Їх також називають «третій світ» або «розвиваються» країни. Багато з них мають однобоку сировинну або напівфабрикатну спеціалізацію економіки, застарілу матеріальну базу виробництва, низький рівень розвитку товарно-грошових відносин. Центр і
© 2014-2022  epi.cc.ua