Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Незважаючи на поширений-ність цих понять, вони досить рідко використовуються для оцінки

Незважаючи на поширений-ність цих понять, вони досить рідко використовуються для оцінки податкової системи. Вертикальна справедливість. Якщо податки стягуються відповідно до спо-можності громадян заплатити їх, внески багатих платників податків по-винні перевищувати платежі менш забезпечених індивідів. Але скільки повинні платити багаті? Велика частина суперечок ведеться навколо цього питання. Розглянемо податкові системи, представлені в табл. 12.6. У кожному разі по-чаї платники податків з високими доходами платять ббльшіе суми. Системи відрізняються тим, наскільки швидко збільшується розмір податку відповідно до зростання доходу.
Пропорційна система передбачає, що податок на част-них осіб становить одну й ту ж частину їхнього доходу. Друга система називається регресивною, так як платники податків, які отримують високий дохід, віддають на благо суспільства меншу, порівняно з іншими громадянами, його частина, хоча і змушені розлучатися з досить значними сумами. Прогресивна сис-тема на увазі, що платники податків, які отримують високий дохід, pat стають з більшою його частиною. Яка з цих систем більш справедлива? ОДШ лава 12. Створення податкової системи 267 Пропорційний податок регресивніподатки ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК Дохід, Сума податку, Частка доходу, Сума податку, Частка доходу, Сума податку, Доге 1 доходу, в $ в $ у% в $ в% в $ в% 50000 12500 25 15000 30 10000 20 100000 25000 25 25 000 25 25 000 25 200 000 50 000 25 40 000 20 60 000 30 Таблиця 12.
6 ОСНОВНИЕТІПИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ злачного відповіді не існує, тут безсила навіть економічна теорія. Справедливість, як красотаа потворність, залежить від особистого сприйняття її індивідом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незважаючи на поширений-ність цих понять, вони досить рідко використовуються для оцінки "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  поширений, полягав у по-тортури протиставлення марксизму такої економічної теорії, яка була б заснована на діаметрально протилежний принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні економісти, зводився до проповіді емпіризму, відмови від будь-якої теорії, до заміни економічної теорії простим
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  незважаючи на зниження витрат вироб-ництва, все ж спостерігалося зростання товарних цін. Цілком очевидно, що реабілітація монополій, з якою виступав Маршалл, є апологетической, фальшивою. Далі Маршалл намагається використовувати й інші моменти, вказуючи, що власний інтерес монополій штовхає їх на зниження цін, оскільки всякий підприємець заинтересо-ван в тому, щоб
 3. 2. Початковий відсоток
  незважаючи на те, що вимагають більшого часу методи дають велику віддачу на одиницю витрат, таки використовуються методи, що вимагають менше часу. Більш того, явище первинного відсотка пояснює, чому зручні ділянки землі можна купувати і продавати за кінцевими цінами. Якщо майбутні послуги, які міг би надати земельну ділянку, цінувалися точно так само, як цінуються його справжні послуги,
 4. 5. Бідність
  поширена средірасових і національних меншин, дітей, а так-же сімей, главою яких є жінки. Дані показують, що бідність особливо бьетпо чорним і іспаномовним. Це, очевидно, связа-но з багаторічним існуванням дискримінації-нерівністю в можливостях вибору, в освітньої рівні, в якості роботи, в занімаемомв суспільстві положенні і з усіма іншими
 5. Глосарій
  незважаючи на те, що капітал знаходиться восновном в приватній власності. КАРТЕЛЬ. Cartel Угода між змагаються продавши-цями, що має метою підняти ціну і обмежити об'емивипуска. КВОТА Quota Визначувані державою ліміти обсягів (іноді у вартісному вираженні) імпорту-якого ві-да продукції в певний період. КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ. Keynesian model. B кейнсіансько-ської
 6. Інвестиції та підприємницький дохід
  незважаючи на попередження вчених, просто забули або свідомо замовкли. Щоб швидше розділити власність, в документах про приватизацію в рубриці «нематеріальні активи» ставили знак мінус. В результаті ділили тільки залізяки. Величезні втрати, які понесла при цьому країна, позначаються донині. Жалко втраченого, але ми повинні дивитися в майбутнє і положення треба міняти. Мізки,
 7. Прострочена заборгованість по заробітній платі
  незважаючи на зовнішню привабливість цифр в цілому, які широко використовуються керівниками Уряду і його органів для впливу на громадську думку. Крім того, треба мати на увазі, що численні оцінки, які висловлюють як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці, засновані на спостереженні подій у Москві. Дійсно, для приїжджають в нашу країну столиця виглядає
 8. 1. Закон граничної корисності
  ність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в них
 9. 3. Людська праця як засіб
  незважаючи на те, що вони порівнюються з такими ж кількостями фізичного випуску. Тому для праксиологической трактування питання неважливо, чи буде негативна корисність праці пропорційна загальним затратам праці або вона збільшується в більшому ступені, ніж час, витрачений на роботу. Так чи інакше схильність до витрачання залишаються невикористаними частин загального потенціалу
 10. 4. Виробництво
  незважаючи ні на що стверджуючи пріоритет індивідів.) Якщо суспільство чи держава є істотою, наділеним волінням і прагненнями, а також всіма іншими якостями, що приписуються йому колективістської доктриною, то безглуздо протиставляти його величним задумам жалюгідні цілі нікчемного індивіда. Квазітеологіческій характер всіх колективістських доктрин проявляється у їх взаємних
© 2014-2022  epi.cc.ua