Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Практикум Розподіл податкового тягаря Основні дискусії з податкової політики ведуться навколо питання про

Практикум Розподіл податкового тягаря Основні дискусії з податкової політики ведуться навколо питання про її справедливості по відношенню до багатих людей. Об'єктивні критерії оцінки шкали прибуткового податку відсутні. Давайте розглянемо податкові платі-жи сімей з різними доходами в діючій в США податковій системі. У табл. 12.7 показано розподіл федеральних податків по групах се-мей з різним рівнем доходів. У таблиці платники податків розподілені відповідно до одержуваних доходом і розбиті на п'ять груп однакового розміру (квинтилей). У другому стовпці таблиці показаний середній дохід кожної групи. Середній дохід найбіднішої групи населення склав $ 7386; середній дохід найбільш забезпеченої частини населення - $ 99 197. У третьому і четвертому стовпцях порівнюється розподіл доходу і рас-пределеніе податків по групах. Найбідніша група отримує 3,7% всього доходу населення і платить 1,4% податків. Найбільш забезпечена отримує 51,4% всіх доходів і платить 58,2% усіх податків.
У наступному стовпці таблиці показана загальна сума податків у відсотковому відношенні до доходу. Очевидно, що американська федеральна податкова систе-ма є прогресивною. Найбідніші сім'ї платили у вигляді податків 8,9% доходів, а найбагатші - 25,5%. Суми сплачених податків спотворюють картину розподілу податково-го тягаря, так як вони не включають в себе урядові трансферти, одержувані сім'ями. В останньому стовпці табл. 12.7 представлені податки за вирахуванням трансфертів у процентному вираженні від суми доходу. Трансферти надходять у відповідності з різними програмами, такими як соціальне страхування та посібники. Включення в аналіз трансфертів призводить до істотного зраді-нію нашого ставлення до розподілу податкового тягаря. У таблиці показано, що найбагатша група сімей направляє на рахунки правитель-ства близько 25% доходів, навіть після вирахування трансфертів. Навпаки, отримує-мі найбіднішими групами надходження перевищують сплачені ними податки.
Представники найбіднішої групи отримують пряму дотацію. Її дохід без 268 Частина 4. Економічна теорія суспільного сектора Таблиця 12.7 ТЯГАР ФЕДЕРАЛЬНИХ ПОДАТКІВ СЕРЕДНІЙ РОЗМІР ДОЛЯ В ДОХОДИ ДОЛЯ В ПОДАТКИ ДОЛЯ ПОДАТКІВ Податки за вирахуванням ГРУПА ДОХОДУ ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ, ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ, В ДОХІД, ТРАНСФЕРТІВ, В $ В% В% В% ВІД ДОХОДУ, Нижча 7386 3, 7 1,4 8,9 -29,8 Друга 18380 9,2 6,4 15.8 -2,1 Середня 29849 14,5 12,5 19,5 9,5 Четверта 43363 21,7 21,2 22,1 16 , 2 Вища 99197 51,4 58,2 25,5 23,1 Джерело: 1993 Greenbaak, Committe on Ways and Means. US House af Representatives, July 7, 1993 р. обліку податків і трансфертів на 29,8% менше її реальних грошових поступ-лений. Таким чином, оцінка державної податкової політики припускаючи-ет обліково лише сум, виплачуваних у формі податків, але і одержуваних різними групами населення трансфертів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум Розподіл податкового тягаря Основні дискусії з податкової політики ведуться навколо питання про "
 1. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 2. Власники використовують свої кошти якимось іншим чином - наприклад, купують нові будинки або
  розподілу тягаря податку на прибуток корпорацій покази-зает, якою небезпечною може бути теорія «липучки від мух». Податок на прибуток корпорацій популярний частково тому, що громадськість вважає, що основна його тяжкість лягає на багаті компанії. Але ті, хто в кінцевому підсумку несе тягар податку - споживачі і працівники корпорацій, - далеко не мільйонери. Усвідомлення цього факту
 3. Відповіді на запитання з залу
  розподілу. - Якщо навчальний заклад є приватним, і ви заплатили гроші за навчання, вони стають власністю приватного навчального закладу, а його адміністрація (чи колектив) сама визначає порядок розподілу зарплати директору, голові компанії, головному бухгалтеру, членам правління, найманому працівникові цієї компанії. Може бути і державний варіант платного навчання,
 4. 1. Плоди интервенционизма
  розподіл. Будь-який захід зрештою виправдовується заявою, що було б справедливо приборкати багатьох заради блага бідних. У сфері державних фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом
 5. Економічна теорія суспільного сектора хід, платитимуть різні суми податків.
  Розподілу податкового тягаря - основна ланка оцінки справедливий-вості податкової системи. Той, кому доводиться нести основний тягар по-даткового тягаря, далеко не завжди повинен платити податки уряду (якщо розглядати його розподіл з позицій справедливості). Оскільки податки впливають на попит і пропозицію, зміна рівноважних цін впливає не тільки на тих,
 6. 3. Вклад Пігу у розвиток теорії добробуту: поняття національного дивіденду і недосконалості ринку; принципи втручання держави
  розподілу і, більше того, будучи переконаним прихильником більшої рівності у розподілі доходів, | Пігу, тим не менш, зосередився перш всього на питаннях ефективності, сформулював основний критерій добробуту в термінах оптимальної аллокации ресурсів і основну увагу приділив аналізу причин, що перешкоджають досягненню оптимуму добробуту і способів їх усунення. Основним
 7. 3.1. Податки та їх функції. Принципи і елементи оподаткування
  розподілу доходів і багатства. Соціально-економічна сутність податків проявляється через їх функції: 1.Фіскальная функція означає формування державного-ських доходів шляхом акумулювання в бюджеті і позабюджетних фондах грошових коштів для фінансування суспільно необхідних потреб. 2.Регулірующая функція передбачає вплив системи оподаткування на інвестиційний
 8. 3. Конфіскаційному оподаткування
  податковому інспектору. Його спрагу влади не можна послабити якими б то не було міркуваннями роботи грошей. Давайте заради підтримки дискусії погодимося з цією психологією. Але на чому ще, крім його багатства, заснована влада бізнесмена? Яким чином Рокфеллер або Форд могли б здобути владу, якби їм завадили знайти багатство? Зрештою, більш послідовними є ті
 9. 2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
  розподіл податкового тягаря, стимулювання ефективного використання та активізація інвестицій в реконструкцію і розвиток в процесі реструктуризації території. В ході проведення політики справляння плати за земельні ресурси на основі їх ринкової вартості досягаються такі результати: - створення і розвиток адекватної системи ринкових відносин у системі оплати за земельні
 10. Генезис економічної науки
  розподіл, від якого залежить споживання і виробництво. Вважав, що політична економія покликана бути наукою вдосконалення соціального механізму заради щастя людини. Ідею створення майбутнього суспільства, кожен у своєму розумінні, висунули соціалісти-утопісти Клод Анрі де Рувруа Сен-Сімон (1760-1825), Шарль Фур'є (1772-1837) - Франція і Роберт Оуен (1771 -1858) - Великобританія. Вони
© 2014-2022  epi.cc.ua