Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Негативний шок пропозиції


У попередніх прикладах розглядалися порушен-ня або зміни, що мали місце в області спро-са; зростання грошової маси , який веде до нижче-нію процентних ставок і зростання обсягів виробниц-ства, і збільшення державних витрат. Номодель «сукупний попит - сукупна пропози-ня» може також використовуватися для ісследованіяпоследствій порушень, що виникають в сферепредложенія. На рис 30-9 початкове рівновага економіки представлено точкою E. Предполо-жим, що ціни на нафту ростуть, фірми, щоб відшкодувати свої збільшені витрати, готові теперьпредложіть на ринку даний обсяг продукціітолько за вищою ціною Крива сукупного
ТАБЛИЦЯ 30-Z Короткострокові наслідки денежнойі фіскальної експансії
Процентна Реальні
Випуск ставка Ціни залишки
Зростання грошової маси + - + -
Зростання державних
витрат + + + -

Випуск продукції
РІС 30-9. Негативний шок пропозиції. Негативний шокпредложенія, наприклад збільшення цін на нафту, зрушує кри-ву AS вліво, до AS ', піднімаючи рівень цін і скорочуючи випускпродукціі
пропозиції переміщається з положення AS в положення AS'.
Зростання витрат виробництва веде до появленіюновой точки короткострокової рівноваги E '.
Уровеньцен зріс з P0 до P1, а обсяг виробництва впав сY0 до Y1. Зростання цін скорочує реальну денежнуюмассу, що викликає підвищення процентних ставок, зменшує сукупні витрати і, таким чином, викликає пониження рівноважного рівня випускупродукції та зайнятості. Висновок полягає в тому, чтонегатівний шок пропозиції викликає паденіеоб'емов виробництва і зростання цін.
Отже, негативний шок пропозиції ве-дет до виключно негативним последствіямРост цін на нафту не тільки піднімає уровеньцен, але і веде до зменшення реального випускупродукції. Аналогічний аналіз застосуємо для дру-гих шокових явищ у сфері пропозиції, напри-Mepv при скороченні продуктивності праці іліувеліченіі рівня націнок.
Через те що негативний шок пропозиції нетільки піднімає рівень цін, а й скорочує ви-пуск продукції, політика в галузі совокупногоспроса (грошова і фіскальна політика) НЕ мо-же повністю компенсувати його последствія.Чтоби боротися з скороченням обсягів виробниц-ства, викликаним порушеннями у сфері про-позиції, політика в галузі сукупного попиту должнабить мягкой5. Але щоб боротися з інфляційними-
'М'якої називають експансіоністську політику, тобто
спрямовану на збільшення витрат і грошової маси. Жорсткою, або рестрикційної, називають політику обмеження зростання доходів і грошової маси. (Прим. науч. Ред.)
Ми наслідками шоку пропозиції, грошова іфіскальная політика має бути, навпаки, жест-кою.
Щоб мати справу з порушеннями пропозиції, потрібна політика, що впливає на сферу запропонованого-вання.
Про Політика, що впливає на пропози-ня, зрушує криву сукупного пропозицією-ня.
Прикладом політики, що впливає на пропози-ня, є зміна величини податків з суммивиплачіваемой заробітної плати. Ця велічінапредставляет собою податки, що виплачуються фірма-ми державі з загальної суми заробітної плати, яку вони платять своїм службовцям. Сокращеніеналогов з суми виплачуваної заробітної платиуменьшает витрати виробництва фірм при лю-бом рівні випуску продукції і зрушує крівуюсовокупного пропозиції вниз. Скорочення подат-гов із суми зарплати знижує рівень цін і збіль-лічівает обсяг виробництва. Таким чином, полі-тика, що впливає на пропозицію, може ком-компенсувати наслідки негативного шоку запропонованого-женія6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Негативний шок пропозиції "
 1. Класичне сукупна пропозиція
  негативний шок пропозиції со-скорочується випуск продукції і піднімає ціни. Номи ще не дослідили процес, за допомогою кото-рого економіка пристосовується до змін вполітіке та інших порушень в часі. Когдами звернемося до цього в гол. 31, ми виявимо, чтов короткостроковому періоді застосовні кейнсіансько-ські передумови щодо пропозиції. Але вдолгосрочном періоді зарплата повністю
 2. Резюме
  шок пропозиції сдвігаеткрівую сукупного попиту ліворуч, піднімаючи уровеньцен і скорочуючи обсяг виробництва. 5. Результати впливу зміни сукупного попиту наоб'ем виробництва і ціни залежать від виду крівойсовокупного пропозиції. Якщо крива совокупногопредложенія крута, зміни сукупного спросавоздействуют в основному на ціни; якщо вона горизонтальна, то зміни сукупного попиту
 3. Ключові терміни
  шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 4. 8. Концептуалізація і розуміння
  негативний вплив на змістовну частину дослідження. Воно може бути з позицій сучасного знання абсолютно об'єктивним. Монгольські історики можуть повністю з ним погодитися, за винятком цих випадкових зауважень; 4) з поданням діяльності однієї з сторін в умовах дипломатичного або військового протистояння. Зіткнення конфліктуючих груп можуть розглядатися з точки
 5. 3. Ціни на товари вищих порядків
  негативно на те, що припинить його рух, ми повно і адекватно описали цей процес. Особливу важливість слід надати позитивному опису. Оскільки завданням є вивчення не ідеальних концепцій, які ніколи не з'являються в житті і діяльності, а ринкових цін, за якими товари вищих порядків реально продаються і купуються, негативний опис, що приводить до ідеальної конструкції
 6. 6. Монопольні ціни
  негативний вплив політика профспілок, спрямована на встановлення вищих ставок заробітної плати порівняно з потенційно більш низькими ринковими ставками. Інтереси членів профспілки не приймаються в розрахунок. Математична трактування теорії монопольних цін Економісти математичного напряму приділили особливу увагу теорії монопольних цін. Схоже, що монопольні ціни могли
 7. 3. Нерівність
  негативному аспекті програма утилітаристів і економістів збігалася з ідеями тих, хто атакував станові привілеї з точки зору так званого права природи і доктрини рівності всіх людей. Обидві ці групи були єдині в підтримці принципу рівності всіх людей перед законом. Але таке єдність не усунуло фундаментального розбіжності між цими двома напрямками думки. З точки зору школи
 8. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  негативні настрої місцевого населення, пожежобезпечність та ін Принцип ННЕІ важливий при аналізі земельної ділянки. У разі відмінності поточного використання землі від найкращого і найбільш ефективного, вартість порожнього земельної ділянки може перевищувати вартість наявних на ньому поліпшень, і може бути прийнято рішення про їх знесення з метою використання ділянки оптимальним чином.
 9. 2.6.1. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
  негативні настрої місцевого населення; 7) максимальна прибутковість (максимум доходу власності та вартості ділянки), яка визначається дисконтуванням майбутніх доходів альтернативних варіантів використання, з урахуванням ризику
 10. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  негативного зміни фінансового левереджа; - законодавчий ризик - ймовірність зниження вартості нерухомості через можливої зміни законодавства; - екологічний ризик - відображає ймовірність зниження доходів від нерухомості через появу несприятливих екологічних чинників. Метод ринкового аналізу. Метод заснований на аналізі ринкових даних, за наявності достатньої
© 2014-2022  epi.cc.ua