Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Кейнсіанська крива совокупногопредложенія

Тепер ми зрозуміли, як важлива крива совокупногопредложенія для аналізу наслідків порушень вобласти попиту або пропозиції. Розглянемо під-робнее дві прямо протилежні її різновидів-сти: кейнсіанську, тобто передбачає фикси-рова ціни, і класичну.
Щоб поглибити аналіз кривої сукупного-позиції, варто озирнутися назад і згадати, з чо-го ми починали. У гол. 25 ми почали з простейшеймоделі сукупної пропозиції, рассматріваятолько ринок товарів і припускаючи, що ціни за-фіксовані. Цей аналіз дав саме загальне перед-дання про формування доходів. У гол. 29, дослі-дмухаючи попит на гроші порівняно з попитом на всеостальние активи, ми додали ринок капітала.Введя ринок капіталу, ми змогли обговорити, какпроцентная ставка впливає на інвестування Нако-
6 Якщо зменшення податків з суми виплачуваної заробітної плати да-ет такий хороший ефект - зниження рівня ієн і збільшення випу-ска продукції, слід задатися питанням: чому податки з суми заро-бітної плати не скорочуються до нуля? Одна з причин полягає в тому, що держава завжди прагне до отримання нових податків, чтобиобеспечівать свої доходи. Інша причина полягає в тому, що некоториеналогі з суми заробітної плати стягуються з метою виплати допомог, що відносяться до трудових доходах, наприклад посібників з соціальномуобеспеченію і з безробіття.
Нець в цьому розділі ми дозволили рівню цін міняти-ся й ускладнили макроекономічну модель, чтобисделать можливим аналіз паралельного форму-вання рівня сукупного випуску продукції іуровня цін.
Для інтерпретації нашого попереднього Кейнса-Андської аналізу ми можемо використовувати модель со-сукупного попиту та пропозиції. У предидущіхглавах ми безумовно припускали, що фірмибилі готові запропонувати будь необхідний об'емпродукціі при заданому вихідному рівні цен.Основная передумова полягала в тому, що номі-нальна зарплата задана і зафіксована припускає-лага, що за наявності безробіття зарплата пра-цівників не знижується.
Навпаки, навіть когдаспрос на працю перевищує рівень повної зайнято-сті, для задоволення підвищеного попиту трудпредлагается без збільшення зарплати. Це була мо-дель з фіксованими цінами. З точки зреніякрівих AD і AS в даній главі це равнозначнопредположенію, що крива сукупного пропозицією-ня є горизонтальною, як показано на ріс30-10. У иллюстрируемое цим малюнком економі-ці при даному рівні цін P0 фірми готові перед-ложить на ринку будь необхідний обсяг продук-ції.
Очевидно, такі припущення нереалістічниі описують крайню сітуацію7, але кейнсіанскійслучай корисний, так як яскраво показує, що моглоби статися, якби зарплата дуже медленнопріспосаблівалась до змін умов на ринкетруда. У цьому випадку навіть при наявності безработіциуровень цін падав би значно. Определенноепаденіе сукупного попиту (зсув вліво кривої со-сукупного попиту), викликане, наприклад, скорочений-ням інвестиційного попиту, в кейнсианском слу-чаї ще більше скоротить випуск продукції і ви-кличе ще більшу безробіття, ніж це було б, якби крива пропозиції була направленавверх. При спрямованої вгору кривої AS частьвліянія будь-якого зсуву сукупного попиту компен-сіруется рівнем цін, і тільки частина відбивається наоб'еме виробництва. У разі кейнсіанської крівойсовокупного пропозиції все вплив зрушень в со-сукупними попиті цілком позначається.
Давайте зупинимося на цьому відмінності більш
7 Сам Кейнс у своїй знаменитій роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936) не припускав, що зарплата повністю зафіксована рована. Він дійсно доводив, що скорочення зарплати при без безробіттю не допоможе відновити повну зайнятість. У дальнейшемкейнсіанци зазвичай припускали, що зарплата при повній або вишеполной зайнятості не залишається постійною. Твердження про те, що вкейнсіанской моделі зарплата передбачається фіксованою, представ-ляє собою передумову, яку неявно довелося б прийняти будь-кому, хто зупинився б у своєму аналізі на макроекономічних моделяхгл.
28 і 29, замість того щоб продовжити вивчення повної моделі ветой і наступних главах.

Випуск продукції
РІС 30-10. Кейнсианское сукупну пропозицію. Кейн-сіанская функція сукупної пропозиції є горизонтальної. Це передбачає, що при даному рівні цін P0 фір-ми готові випустити продукції стільки, скільки потрібно
докладно. Якщо інвестиційний та совокупнийспрос падає, то буде спостерігатися надлишок запропонованого-вання товарів. Фірми скоротять випуск продукциии зайнятість. Якщо падіння зайнятості в дійсності мало скорочує зарплату, тоді кейнсіанскійаналіз пропонує реалістичне опис процессапріспособленія, яке в основному виразиться візмененіі обсягу виробництва. Але якщо працівни-ки погодяться на зменшення зарплати, щоб утри-тулитися на роботі, то скорочення витрат позво-літ фірмам знизити ціни. Падіння цін подніметреальние залишки і приведе до падіння відсоток-них ставок. Зниження процентних ставок в своюочередь сприятиме збільшенню витрат, тим самим, принаймні частково, возмещаяпаденіе попиту. У цьому останньому випадку кейнсіансько-ська модель буде повністю помилкова-обсяг про-виробництва скорочується незначно, приспособле-ня цін допомагає підтримувати випуск продукцііпріблізітельно на початковому рівні Кейнса-Андської крива сукупної пропозиції, отже, заснована на крайніх передумовах. Прямопротівоположное передумови відповідають клас-січеской кривої сукупної пропозиції, кото-рую ми будемо розглядати нижче
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Кейнсіанська крива совокупногопредложенія"
 1. 1. Основні положення
  Продовжимо обговорення питання, як повинні битьмодіфіціровани висновки описаної в предидущіхглавах кейнсіанської моделі про те, що грошова іфіскальная політика впливає на реальнийВНП при введенні в модель чинника совокупногопредложенія. Якщо зміни в грошовій і фі-скельної політиці мають великий вплив на уро-вень цін і лише слабко впливають на обсяг про-виробництва, тоді кейнсіанський
 2. Резюме
  1. Крива сукупного попиту показує равновеснийуровень доходів і витрат для кожного рівня цен.Крівая спрямована вниз, тому що при сніженііцен реальні залишки збільшуються, процентнаяставка знижується, а сукупний попит і випуск про-дукції, отже, зростають. 2. Крива сукупної пропозиції показує об'емпродукціі, який фірми готові запропонувати наринке при кожному рівні
 3. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) являє собою вартість тієї кількості кінцевих товарів і послуг, яке пропонують на ринок (до продажу) всі виробники (приватні фірми і державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 г . Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 5. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  Поява теорії розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина»
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 7. Висновки
  1. Економічна нестабільність макроекономіки проявляється через циклічність, безробіття та інфляцію, які свідчать про наявність «хвороб» ринкової економіки. 2. Циклічність - це рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Розрізняють такі види циклів: короткі цикли Дж. Китчина (2-4 роки), цикли К. Жугляра (7-12 років), промислові
 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Термін «сукупний попит» означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. В
 9. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 10. Кейнсіанська теорія попиту на гроші
  Дж.М. Кейнс розглядав гроші як один з типів багатства і вважав, що та частина активів, яку населення і фірми бажають зберігати у формі грошей, залежить від того, наскільки високо вони цінують властивість ліквідності. Кейнс назвав свою теорію попиту на гроші теорією переваги ліквідності. Як вважав Кейнс, три причини спонукають людей зберігати частину їх багатств у формі грошей: 1) для
© 2014-2022  epi.cc.ua