Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Ідеальний ринок праціїх сукупна пропозиція класичної моделі

Коли економіка рухається відповідно до направ-ленній вгору кривої сукупної пропозиції, та-кою, як AS на рис 30-8, рівень зайнятості змінює-ся разом з обсягом виробництва. Зрушення кривої
сукупної пропозиції, отже, визиваютізмененія зайнятості та рівня безробіття. Когдавипуск продукції падає, збільшуючи число бажаю-щих працювати, але не знаходять роботу, безработіцаувелічівается. І навпаки, ми можемо представітьринок праці, який працює так абсолютно, чтокаждий, хто хоче працювати, може знайти роботу втеченіе прийнятного проміжку времені8, такчто частка безробітних залишається фактично постій-ної. На такому ринку праці зарплата буде швидкоплинні, щоб забезпечити рівність між спро-сом на працю і її пропозицією, з тим щоб без безробіттю ніколи не перевищувала величину, необ-дімую для підтримки ефективного соответствіямежду робочими місцями і працівниками. Припускає-ложение про те, що зарплата швидко змінюється, що-б забезпечити повну зайнятість на ринку праці, є відмінна риса класичної моделі рин-ка праці та сукупної пропозиції.
Про У класичній моделі ринку праці та со-сукупного пропозиції зарплата і ціни пів-ністю рухливі.
Зміни зарплати і ценнепреривно підтримують повну зайнятість.
На класичному ринку праці немає інституційних механізмів, таких, як наприклад, долгосроч-ні договори з профспілками, які обмежуються ють рух, зарплати в тому чи іншому напрямком під-ванні. З цієї причини класичну модель ринкатруда називають рухомий. Фірми конкуріруютмежду собою на ринку праці, приймаючи рішення пронеобхідності їм кількості праці шляхом сопостав-лення суми додаткових доходів, пріносімихработніком, з величиною зарплати, яку емупредстоіт виплатити. Пропозиція праці визначаються-ється самими працівниками, які сопоставляютоплату за додаткову годину роботи, а значить, мож-ливість покупки товарів, яку забезпечить імсумма цієї оплати, з незручностями, визиваемимінеобходімостью працювати на годину більше Ми називаємо цей вибір у сфері пропозиції праці альтер- Натів «доходи - вільний час».
Стале рівновагу на ринку трудаопределяет кількість пропонованого і фактіческііспользуемого праці, а також реальну зарплату зачас роботи. При рівноважної зарплаті ринок ба-лансіруется і необхідну кількість праці равнопредлагаемому кількістю. З цієї причини ми
8 Чому ми говоримо, що працівники можуть знайти роботу «протягом при-емлемой періоду часу», а не негайно? Бо між робіт-никами і робочими місцями немає повної відповідності.
Неминуче тре-буется час, щоб потенційні працівники могли знайти підходячи-щую роботу, а підприємці - відповідну людину на кожне ра-Бочее місце. Отже, завжди буде існувати деякий чіслобезработних, навіть на найкращим чином організованому ринку труда.Етот питання розглядається далі, в гол. 32.
Можемо назвати рівноважний рівень зайнятості так-же рівнем повної зайнятості. При равновеснойзарплате кожен, хто хоче працювати за цю зар-ту, дійсно має работу9. У класичній мо-діли ринку праці обсяг виробництва - це обсяг виробництва за умови повної зайнятості незалежно від рівня цін. Причина цього полягає в тому, що працівників турбує тільки покупательнаяспособность зарплати, а не її грошове вираженіе.Рост в однаковій пропорції зарплати і ценоставляет купівельну спроможність зарплати, т. е.реальную зарплату, незмінною. При неізменнойреальной зарплаті кількість пропонованого праці, зайнятість і обсяг виробництва також не змінюють-ся10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Ідеальний ринок праціїх сукупна пропозиція класичної моделі "
 1. 6. Монопольні ціни
  ідеальною конструкцією рівномірно функціонуючої економіки, це не відноситься до монопольними цінами і специфічно монопольним доходам. 5. Якщо власником готівкового кількості товару m є не одна людина, фірма, корпорація або інститут, а кілька власників, які бажають співпрацювати з метою встановити монопольну ціну замість конкурентної, то між ними має бути укладено угоду
 2. Коментарі
  ідеальні типи і, 60; історичне, 67, 110; концептуалізація і, 51-58; невизначеність, 107, 112; полілогізм і, 84-86; предмет розуміння, 49-58; економічна наука і, 607 Порочність, 92 Послідовність (сталість), 99-100 Допомоги по бідності, 227, 563, 785-789 Потомство, обмеження, 625-631 Споживачі: вибір, 62, 609, 681; надлишок, 363; комерційна пропаганда, 301-303 ;
 3. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  ідеальну модель функціонування економічної системи. Але на відміну від неокласиків вони пропонують використовувати різні методи державного регулювання. Тому концепцію неокласичного синтезу ще називають ортодоксальним кейнсіанством. Його найбільш відомими представниками є американські економісти Е. Хансен, П. Самуельсон, Дж. Хікс, яких вважають авторами теорії доходів -
 4. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  ідеальному розподілі суспільного багатства воно повинно діставатися тільки власникам факторів виробництва - праці, капіталу і землі. Однак залишається без відповіді дуже важливе питання: які засоби до життя повинні отримати численні члени суспільства, які позбавлені виробничих факторів (літні люди, переставите працювати за наймом; інваліди, діти), а також особи, які мають робочу силу,
 5. 3. Чистий ринкова економіка
  ідеальної конструкції, вона звертається до вивчення різних проблем, що виникають у зв'язку з втручанням в ринок держави і агентів, які застосовують тиск і примус. Дивно, що ця логічно невразлива процедура єдино підходяща для вирішення порушених проблем піддається лютим нападкам. Люди таврують її за схильність до ліберальної економічної політики,
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  ідеальних типах. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не є живими людьми, яких можна зустріти в реальному житті та історії. Вони являють собою втілення окремих функцій у рамках функціонуючого ринку. Той факт, що чинний людина і історичні науки у своїх міркуваннях застосовують результати економічної науки і створюють
 7. Сукупна пропозиція
  ринок (до продажу) всі виробники (приватні фірми і державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до продажу на ринку при певному рівні цін. Залежність величини сукупної пропозиції (сукупного випуску) від рівня
 8. Класична модель
  ринок відсутній, а реальний сектор складається з трьох ринків: ринку праці, ринку капіталу (позикових коштів або кредиту) та товарного ринку. 3. Оскільки на всіх цих ринках діє досконала конкуренція, то всі ціни (тобто номінальні показники) є гнучкими. Це відноситься і до ціни праці - номінальної ставки заробітної плати, і до ціни капіталу (позикових коштів) - номінальній ставці
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  ринок стає макроекономічним ринком, частиною (сегментом) фінансового ринку поряд з ринком цінних паперів (позикових коштів). 3. Оскільки на всіх ринках недосконала конкуренція, то ціни негнучкі, вони жорсткі, або, за термінологією Кейнса, липкі, тобто Липкі на певному рівні і не змінюються протягом певного періоду часу. Так, на ринку праці жорсткість (липкість)
 10. 2. Кейнсіанський підхід
  ринок праці як явище постійної і фундаментальної нерівноваги. Кейнсіанська модель (Дж.М. Кейнс, пізніше Р. Гордон та ін.), зокрема, виходить з того, що ціна робочої сили жорстко фіксована і практично не змінюється (особливо у бік зменшення). Цей елемент моделі ніяк не доводяться, він береться як безумовний факт. Основні параметри зайнятості - рівень зайнятості та безробіття,
© 2014-2022  epi.cc.ua