Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

показники економічної діяльності, виробництва і споживання домашніх господарств, підприємств, держави, виражені у фізичних одиницях кількості, ваги, довжини, площі, обсягу (на відміну від вартісних показників, які висловлюються в грошовій формі).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "НАТУРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ"
 1. ОБ'ЄМНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, що володіють числовим виміром і виражені в фізичних або грошових одиницях (штуках, одиницях ваги, обсягу, довжини, площі, рублях, доларах). До кількісних показників відносять обсяг виробленої продукції в натуральному і в грошовому вимірі, величину витрат виробництва і обігу, виручку від реалізації товарів і послуг, прибуток, доходи і витрати населення (країни, регіону,
 2. КІЛЬКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, що володіють числовим виміром і виражені в фізичних або грошових одиницях (штуках, одиницях ваги, обсягу, довжини, площі, рублях, доларах). До кількісних показників відносять обсяг виробленої продукції в натуральному і в грошовому вимірі, величину витрат виробництва і обігу, виручку від реалізації товарів і послуг, прибуток, доходи і витрати населення (країни, регіону,
 3. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 4. майнового цензу
  показник, що характеризує кількість майна (у натуральному або грошовому вираженні), що належить даному
 5. Питання 23 Натуральне господарство
  Відповідь Економічна наука виділяє: - натуральну форму господарства (виробництва); - товарну форму господарства (виробництва). Історично першою з загальних економічних форм з'явилося натуральне господарство. Натуральне господарство - це такий тип господарства, при якому продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробника, тобто для споживання усередині окремої
 6. 3.1.1. Діалектика натурального і товарного виробництва
  В історичному процесі суспільного розвитку виділяють дві форми організації виробництва: 1) натуральне;
 7. ПОДАТОК НАТУРАЛЬНИЙ
  податок, що стягується в натуральній, товарній формі. У радянський період держава вдалася до натурального податку на колгоспи і селянські господарства, що справляється продукцією сільськогосподарського
 8. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство.
  Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство. Більше того, ми спостерігаємо певний куммулятівная еф-фект: більше половини дітей в очолюваних жінками домашніх господарствах чорного і іспаномовного населення США живе в бідності. Межа бідності - абсолютний рівень доходу, щорічно встановлюється федеральним прави-будівництві для раз-
 9. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  Показник рівня продуктивності праці в залежності від вибору одиниць виміру продукції може бути розрахований трьома методами - натуральним, трудовим і вартісним. Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний
 10. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
  показник ефективності використання ресурсів праці, трудового фактора. Іемеряется кількістю продукції в натуральному або грошовому вираженні, виробленою одним працівником за певний, фіксований час (година, день, місяць,
 11. Перерозподіл доходів
  У зв'язку з тим, що первинні доходи характеризують собою відносини розподілу, що не завершують собою остаточний процес розподілу створеної вартості, виникає необхідність у подальшому перерозподілі доходів. Як механізм такого перерозподілу виступають трансферти - передача грошей, товарів і послуг, замість яких платник не отримує відшкодування вартості
 12. 66. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  Рівень життя відображає обсяг і структуру споживання, соціальні та виробничі умови праці, розвиненість сфери послуг, структуру внерабочего і вільного часу, розміри особистої власності. В такому широкому розумінні ця категорія характеризує економічне становище населення. У більш вузькому сенсі під рівнем життя розуміється рівень задоволення потреб і відповідний йому
 13. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  Аналіз включає в себе наступні етапи: 1. Складання програми аналізу. 2. Вибір і перевірка вихідної інформації. 3. Розрахунок і угруповання аналізованих показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку
 14. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  Основні виробничі фонди (ВПФ) - це сукупність матеріальних цінностей, що діють у незмінній натуральній формі протягом тривалого періоду, неодноразово беруть участь у процесі виробництва і що втрачають свою вартість частинами у міру зношування. Ступінь використання ОПФ характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої
 15. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  Для аналізу і планування витрат матеріальних ресурсів можуть бути використані наступні показники: коефіцієнт використання, коефіцієнт розкрою, вихід продукту (по- луфабріката), коефіцієнт вилучення продукту з вихідної сировини. Коефіцієнт використання характеризує ступінь використання сировини і матеріалів і визначається відношенням корисного витрати (маси, теоретичного витрати) до
 16. ОБСЯГ
  кількісний економічний показник, що відображає величину витрачених ресурсів, витрат факторів виробництва, виробленого або споживаного продукту, попиту та пропозиції товарів і послуг. Вимірюється в натуральних (фізичних) або в грошових одиницях. Наприклад, обсяг продукції, товарів, послуг, робіт, обсяг споживання, обсяг експорту та імпорту, обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua