Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

66. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Рівень життя відображає обсяг і структуру споживання, соціальні та виробничі умови праці, розвиненість сфери послуг, структуру внерабочего і вільного часу, розміри особистої власності.
В такому широкому розумінні ця категорія характеризує економічне становище населення. У більш вузькому сенсі під рівнем життя розуміється рівень задоволення потреб і відповідний йому рівень доходів.
Рівень життя населення як соціально-економічна категорія в кінцевому рахунку визначається сукупністю великої кількості факторів обумовлених культурними, геополітичними, історичними та іншими особливостями держави.
Рівень життя населення в конкретній країні знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня розвитку економіки в країні в цілому. Статистична оцінка державою становища своїх громадян видається найважливішим елементом комплексного вивчення проблем економічного розвитку.
Рівень життя визначається системою показників, кожен з яких дає уявлення про будь-якої однієї стороні життєдіяльності людини.

Існує класифікація показників за окремими ознаками: загальні та приватні; економічні та соціально-демографічні; об'єктивні і суб'єктивні; вартісні і натуральні; кількісні та якісні; показники пропорцій і структури споживання; статистичні показники та ін
До загальних показників відносяться розміри національного доходу, фонду споживання національного багатства на душу населення. Вони характеризують загальні досягнення соціально-економічного розвитку суспільства.
До приватним показниками можна віднести умови праці, забезпеченість житлом та благоустрій побуту, рівень соціально-культурного обслуговування та ін
Економічні показники характеризують економічну сторону життєдіяльності суспільства, економічні можливості задоволення його потреб. Сюди можна віднести показники, що характеризують рівень економічного розвитку суспільства і добробут населення (номінальні і реальні доходи, зайнятість та ін.)
Соціально-демографічні показники характеризують статево-віковою, професійно-кваліфікаційний склад населення, фізичне відтворення робочої сили .

Розподіл показників на об'єктивні і суб'єктивні пов'язано з обгрунтуванням змін у життєдіяльності людей і розділяються в залежності від ступеня суб'єктивності виробленої оцінки.
До вартісних показників відносяться всі показники в грошовій формі, а натуральні характеризують обсяг споживання конкретних матеріальних благ і послуг у натуральному вимірі.
Для характеристики рівня життя велике значення мають кількісні та якісні показники. Кількісні визначають обсяг споживання конкретних матеріальних благ і послуг, а якісні - якісну сторону добробуту населення.
Як самостійні можна виділити показники, що характеризують пропорції і структуру розподілу добробуту населення.
Важливу роль при визначенні рівня життя відіграють статистичні показники, які включають узагальнюючі показники, показники доходів, споживання і витрат, грошових заощаджень, накопиченого майна і житла населення і ряд інших.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 66. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ "
 1. Рівень і якість життя населення
  Рівень життя населення країни значною мірою характеризується структурою ВВП по використанню. Особливо важливий аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування та послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни.
 2. Контрольні питання
  1. Які види доходів населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи
 3. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  Аналіз рівня життя населення проводиться за допомогою комплексу статистичних показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків: 1) показники доходів населення; 2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг; 3) показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом; 4) показники диференціації доходів
 4. Якість життя
  Поряд з рівнем життя використовується і такий показник, як якість життя. Даний показник характеризується тим, що крім сукупності благ і послуг, одержуваних людьми, він включає ще якісну сторону життя населення - здоров'я, фізичний розвиток, рівень освіти, умови і безпеку праці, можливості використання вільного часу, стан екології. Це найбільш повний
 5. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення.
 6. Питання 92. Узагальнюючі показники рівня життя населення. Показники забезпеченості житлом населення та якості житла
  Основним узагальнюючим показником рівня життя населення є індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Даний індекс є складовим, що включає три показника, що характеризують найбільш важливі сторони категорії рівня життя населення: 1) очікувана тривалість життя при народженні; 2) досягнутий рівень освіти; 3) реальний обсяг ВВП у розрахунку на душу населення (у
 7. 40. Рівень життя населення
  Рівень життя населення країни значною мірою характеризується структурою ВВП по використанню. Особливо важливий аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка у споживанні товарів тривалого користування і послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни.
 8. Показники рівня економічного розвитку
  Різноманітність історичних і географічних умов існування і розвитку різних країн, поєднання матеріальних і фінансових ресурсів, якими вона володіє, не дозволяють оцінити рівень їх економічного розвитку якимось одним показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу
 9. § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  В економічній літературі не існує однозначного визначення категорії «рівень життя населення», в зв'язку з чим дискусійним є і питання про перелік показників, необхідних для адекватної її статистичної характеристики. Досить поширеним є метод, відповідно до якого рівень життя визначається насамперед як сукупність товарів і послуг, якими володіє
 10. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  Чисельністю населення називається загальна кількість населення, яке проживає на певній території. Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння: St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt, де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених у році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число
 11. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  У лекції розглядаються: - доходи населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
© 2014-2022  epi.cc.ua