Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБСЯГ

кількісний економічний показник, що відображає величину витрачених ресурсів, витрат факторів виробництва, виробленого або споживаного продукту, попиту і пропозиції товарів і послуг.
Вимірюється в натуральних (фізичних) або в грошових одиницях. Наприклад, обсяг продукції, товарів, послуг, робіт, обсяг споживання, обсяг експорту та імпорту, обсяг платежів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБСЯГ "
 1. Ключові терміни
  обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 2. Тренувальні завдання
  обсягів споживання даного товару в країні експортері; б) зниження обсягів споживання товару в країні-імпортері; в) зростання обсягів виробництва в країні імпортері; г) зниження обсягів споживання товару в країні-експортері; д) результату, не розглянуті у наведених вище відповідях. 3. Європейське економічне співтовариство є прикладом: а) зони вільної торгівлі; б)
 3. ІНДЕКС ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  обсягу промислового виробництва, його підйому або спаду, визначається у вигляді відношення поточного обсягу виробництва в грошовому
 4. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Обсягу продукції, який фірма збирається виробити. Ціна і дохід MC2 P=MRi=MR2 MCi 0 Qi QMAX Q2 Кількість глава 14. Фірми на конкурентних ринках 301 Для знаходження максимизирующего прибуток обсягу випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми дорівнює Q1. При цьому обсязі виробниц-ства граничний дохід перевищує граничні витрати. Тобто якщо фірма
 5. Стаття 106. Граничний обсяг державного боргу Російської Федерації та граничні обсяги державних запозичень Російської Федерації
  обсяги державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу, межі зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік ... 2. Граничний обсяг державних зовнішніх запозичень Російської Федерації не повинен перевищувати річний обсяг платежів з обслуговування і погашення
 6. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  обсяг виробленої фір-мій продукції від використовуваних обсягів витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2
 7. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. При розрахунку обсягу продажів (виручки), при якому валові витрати фірми окупаються, було б неправильно механічно скласти постійні та змінні витрати. Справа в тому, що
 8. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  обсяг податкових надходжень відображено в так званій кривій Лаффера. Рис.1 t - ставка податків X-обсяг податкових надходжень Загальні міркування, що лежать в основі цієї кривої, зводяться до того, що якщо обсяг податкових надходжень є «хорошою» функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці податків , рівний нулю, і при ставці, рівній 1, обсяг
 9. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  обсягу попиту та пропозиції на зміну впливають на них факторів (ціна, дохід). Цінова еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або
 10. КІЛЬКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  обсягу, довжини, площі, рублях, доларах). До кількісних показників відносять обсяг виробленої продукції в натуральному і в грошовому вимірі, величину витрат виробництва і обігу, виручку від реалізації товарів і послуг, прибуток, доходи і витрати населення (країни, регіону, сім'ї), обсяги експорту та імпорту в натуральному і грошовому вимірі , величини внутрішнього і зовнішнього боргу, запаси
 11. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ
  обсягу продажу товару внаслідок наявності і збільшення попиту; 3) період зрілості, коли досягається максимальний обсяг продажів; 4) насичення ринку даним товаром, зниження попиту, зменшення збуту; 5) різкий спад обсягу продажів, зниження
 12. Середні витрати
  обсяг виробництва; - середні змінні витрати AVC (англ . average variable costs), які обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва; - середні валові витрати або повна собівартість одиниці виробу АТС (англ. average total costs), які визначають як суму середніх змінних і середніх постійних витрат або як частка від ділення валових витрат на обсяг випуску.
 13. Питання 42 Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
  обсяг благ, який мають намір купити покупці, абсолютно дорівнює обсягу благ, який мають намір запропонувати виробники. В результаті виникає рівноважна ціна, тобто ціна такого рівня, коли обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Графічне зображення взаємодії попиту і пропозиції показано на рис. 42.1. Рис. 42.1. Взаємодія попиту та пропозиції {foto10} На рис. 42.1
 14. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  обсягу виробництва та прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком при різних обсягах
 15. Обсяг
  обсяг, відбивши угоду на 100 акцій. До того, як був введений ордер, 38,000 акцій змінили своїх власників. Тепер, після того, як виконана угода на 100 акцій, вже зареєстровано 38,100 ак-120 ций з того моменту, як пролунав дзвінок до відкриття
 16. Показники вивозу капітал
  обсязі зарубіжних інвестицій (активів) даної країни і його співвідношенні з національним багатством країни. Як правило, країна з високим рівнем економічного розвитку має великі можливості вкладення капіталу в економіку інших країн, б) у співвідношенні обсягу закордонних прямих інвестицій даної країни з обсягом іноземних прямих інвестицій на її території. Це співвідношення характеризує
 17. 4. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін
  обсяг національного виробництва, припустимо, що рівень цін виражений значенням ЦL, а не ЦК. За кривою ПС визначаємо, що при рівні цін ЦL реальний обсяг національного продукту не перевищить QL, тоді як споживачі усередині країни та іноземні покупці готові спожити його в обсязі QМ, який відповідає точці М на кривій СС. Конкуренція серед покупців за володіння наявними
 18. ІМПОРТНА КВОТА
  обсяг імпорту певного товару, встановленого відповідно до потреб в ньому та обсягами власного
 19. Змінні витрати
  обсягу виробництва. Дана залежність може бути лінійною, прогресивної і дегресивної. При лінійної залежності при зростанні виробництва на n% призводить до зростання змінних витрат також на n%. При прогресивної залежності із зростанням обсягу виробництва на n% змінні ізмержкі збільшуються більш ніж на n%. При дегресивної залежності із зростанням обсягу виробництва на n% змінні витрати
 20. Додаток 5 Сукупний обсяг коштів Резервного фонду
  обсяг коштів Резервного фонду Джерело: Дані Мінфіну
© 2014-2022  epi.cc.ua