Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІМПОРТНА КВОТА

1) нетарифне, тобто не пов'язане з цінами та податками, кількісне обмеження ввезення певних видів товарів в країну, що встановлюється урядом з метою огородження власної економіки, захисту внутрішнього ринку; 2) показник, що характеризує обсяг імпорту певного товару, встановленого відповідно до потреб в ньому та обсягами власного виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІМПОРТНА КВОТА "
 1. Імпортна квота
  Імпортна квота - обмеження імпорту товару відносно його кількості і (або)
 2. Імпортна квота
  Імпортна квота - кількісний показник, що характеризує значимість імпорту для народного господарства, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції. Розраховується як відношення обсягу імпорту в натуральному або вартісному вираженні за даний період до обсягу внутрішнього споживання в країні, який представляє собою суму вітчизняного виробництва та імпорту відповідної
 3. Основні поняття
  - Міжнародна торгова політика - Зовнішньоторговельне регулювання - Тарифні методи регулювання, або тарифні обмеження - Адміністративні методи регулювання, або нетарифні обмеження - Імпортне мито - Митний тариф - Ставка тарифу - Мінімальна і максимальна ставки тарифу - Режим найбільшого сприяння - Антидемпінгове мито - Компенсаційна
 4. Зовнішньоторговельна квота
  Зовнішньоторговельна квота - відношення величини зовнішньоторговельного обороту до обсягу
 5. Експортна квота
  Експортна квота - кількісний показник, характеризує значимість експорту для народного господарства, окремих галузей і виробництв з тих чи інших видах продукції. Розраховується як відношення обсягу експорту в натуральному або вартісному вираженні за даний період до обсягу внутрішнього виробництва відповідної продукції за цей період (у
 6. Основні терміни і поняття
  Світова торгівля, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, експортна, імпортна квота, експортний потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри, мито, демпінг, нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 7. Висновки
  1. Інструменти зовнішньоторговельного регулювання в теорії зовнішньої торгівлі прийнято ділити на два класи: тарифні та нетарифні, адміністративні. Обидва типи інструментів використовуються для регулювання як імпорту, так і експорту. 2. Зовнішньоторговельне регулювання насамперед ініціюється національними виробниками і переслідує мету захисту їх інтересів, головну роль при цьому відіграє імпортний тариф.
 8. Так як введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення
  Так як введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення покупців погіршується. Крім того, виграють власники ліцензій, що отримали можливість купувати сталь по світовій, а продавати за більш високою внутрішньою ціною. Щоб определіTt розмір вигод і збитків, розглянемо зміни споживчого надлишку, іь
 9. Тести
  1. Зовнішньої торгівлі на відміну від внутрішньої характерно: а) використання в розрахунках іноземної валюти; б) наявність державного контролю; в) вищі темпи зростання, ніж темпи зростання ВВП; г) всі відповіді вірні. 2. Абсолютні переваги - це здатність країни: а) виробляти всі товари з меншими витратами в порівнянні з іншою країною; б) проводити один товар з
 10. Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу.
  Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу. Відмінність з-варто в тому, що дохід, який отримувало прави-тельство, йде в руки власників ліцензій на ввезення товару. На користь обмеження торгівлі наводяться раз-особисті доводи: захист робочих місць, забезпе-ня національної безпеки, допомога новим галузям, запобігання недобросовісній кон-куренції і
 11. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  Розвиток західно-європейської інтеграції чинить серйозний вплив на структуру і стан зовнішньоекономічних зв'язків. Європейський Союз є найбільшим торговим блоком сучасного світу. Його експорт перевищує американський - 20,3%. Частка ЄС як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі в
 12. Загальні положення
  . З колоніальних часів економіка ДРК була орієнтована на зарубіжні ринки. Зовнішньоекономічних зв'язків належить винятково важлива роль у забезпеченні господарського розвитку країни. Ставлення її зовнішньоторговельного обороту до ВВП склало 46%, експортна квота - 24% і імпортна квота - 22%, що трохи нижче рівня найменш розвинених і всіх країн, що розвиваються. Частка ДРК у світовому обсязі
 13. Відкритість економіки
  . Економіка ФРН характеризується високим рівнем інтернаціоналізації виробництва. Її експортна квота становить 27%, а імпортна - 25% ВВП. За цим показником германська економіка не досягла рівня 1913 р. Сім галузей промисловості (загальне машинобудування, автомобілебудування, точна механіка і оптика, виробництво ЕОМ і конторського обладнання, виробництво музичних інструментів,
 14. I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
  Найбільш важливою методологічною проблемою при розгляді розвитку МРТ є вибір показників, що характеризують основні форми. Економісти запропонували ряд таких показників: індексна оцінка, визначення МРТ через коефіцієнти, визначення рівня спеціалізації через питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції, питома вага галузі в загальній вартості експорту, темпи зростання
 15. Таким чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G .
  Таким чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G. Таблиця 9.3 ЗМІНИ ДОБРОБУТУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВВЕДЕННЯ ТАРИФА У таблиці порівнюється еконо-мічного благосост-яние в умовах обмеження зовнішньої торгівлі за допомогою митниць-ного тарифу і в умовах вільної торгівлі. Букви ставляться до областям, зазначеним на рис. 9.6. 204 Частина
 16. РЕЗЮМЕ
  У розвитку національної економіки всякої країни певну роль відіграють зовнішньоекономічні чинники. До них відносяться різноманітні форми МЕВ. Для малих країн їх значення дуже велике, для великих - менше. Роль зовнішньоекономічного фактора в ході розвитку всіх країн підвищується. Для оцінки ролі і місця зовнішньоекономічних факторів у цілому, в окремих галузях , регіонах і виробництвах
© 2014-2022  epi.cc.ua