Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 5 Сукупний обсяг коштів Резервного фонду


Сукупний обсяг коштів Резервного фонду


Джерело : Дані Мінфіну Росії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 5 Сукупний обсяг коштів Резервного фонду "
 1. Словник термінів
  додатка капіталу, реалізації продукції та послуг. Консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території. Концесія - дозвіл однією державою іншим державам, їх фірмам і приватним особам проводити виробничо-експлуатаційну діяльність відповідно до концесійним договором. У договорі про концесію може
 2. 19.1. Основні етапи розвитку світової валютної системи
  сукупність економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням грошей на світовому ринку. Валюта - це гроші, які використовуються в міжнародних розрахунках. Комплекс правових норм та інститутів, що регулюють валютні відносини, являє собою валютний механізм країни. Сукупність валютних відносин і валютного механізму утворюють валютну систему. Розрізняють: національні, регіональні, світову
 3. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  додаток з праць Лассаля, що-б читачі могли дізнатися джерело його творчості. Після Маркс відмовився від цього, так як Лассаль помер до виходу I тому «Капіталу» у світ. Одним з центральних положень лассальянства стало уче-ня про «залізний закон» заробітної плати. Маркс казав, що Лассаль нічого нового не вніс у це питання, так як цілком запозичив рікардовскую трактування
 4. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  сукупний суспільний продукт. Він являє собою масу різних товарів і послуг, створених працею сукупного працівника у різних сферах і галузях виробництва за певний проміжок часу (як правило, за рік). Сукупний суспільний продукт (СОП) складається з продуктів, отриманих на окремих підприємствах. Разом з тим, внаслідок суспільного поділу праці та кооперації,
 5. 4.1. Консолідований бюджет
  сукупності ці доходи становлять не більше 22%. Головна причина превалювання в бюджеті непрямих податків - різкий спад виробництва і зниження прибутку. У той же час високий рівень державних витрат викликає необхідність залучення до бюджету доходів за рахунок непрямого оподаткування. Неподаткові доходи бюджету не перевищують 10%. У їх числі найбільш значні надходження від цільових
 6. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  сукупності з виручкою, отриманої в рублях. При цьому доходи в іноземній валюті перераховуються в рублі по курсу ЦБ РФ, що діяв на день надходження коштів на валютний рахунок або в касу підприємства. Прибуток, отриманий за межами РФ, включається в загальну суму прибутку в повному розмірі до вирахування сплачених в іноземних державах податків. Податки, виплачені відповідно до
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  додатка до нього за формою 2 «Звіт про фінансові результати») з даними Головної книги або оборотної відомості (якщо Головна книга в організації не ведеться), 3) звірка даних Головною книги з даними бухгалтерського обліку, відображених у бухгалтерських регістрах (журналах-ордерах, відомостях та ін.), 4) звірка даних, відображених у бухгалтерських регістрах з даними, що містяться в первинних документах;
 8. Макроекономіка
  додатком, в якому йтиметься про зовнішній торгівлі і дохо-дах від неї Це дозволить тим з викладачів, ктожелает перейти до розгляду зовнішньої торгівлі саме в цьому місці, так і вчинити, зробивши це набазе вже пройденого матеріалу . Додаток нетільки показує, яким чином торгівля впису-ється в рамки основ теорії доходів, але також іл-люстрірует ту динамічну роль, яку
 9. Глосарій
  сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару або послуги є колічестводругіх товарів або послуг, від яких необхідно відмовитися, щоб мати можливість придбати даний товар. АНАЛІЗ «ВИТРАТИ - ВИГОДИ».
 10. Тести
  сукупність готівки; б) сукупність всіх платіжних засобів, що знаходяться в обігу; в) сукупність всіх грошових коштів, наявних у ЦБ РФ. 4. Величина грошового агрегату Mi відрізняється від М2 на суму: а) ощадних вкладів; б) строкових депозитів; в) депозитних Сертифікатів; г) державних короткострокових облігацій. 5. Агрегат М \ більш ліквідний, ніж: а) грошова
 11. 5.3. Реформування територіальних фінансів
  сукупність грошових коштів, що передаються з вищестоящих бюджетів у нижчі з метою регулювання (збалансування) їх витрат і доходів. До регулюючим доходів відносяться всі фінансові ресурси, що використовуються для цих цілей, тобто відсоткові відрахування від федеральних і регіональних податків, дотації, субвенції, кошти, отримані з вищестоящих бюджетів за взаємними розрахунками, кошти,
 12. СТАТИКА І ДИНАМІКА ТРУДОВОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  програми своєму праці, мириться з низькими нормами його оплати. Назад, якщо основна рівновага цілком покривається кошторисними міркуваннями господарства, то тільки дуже висока оплата праці може спонукати селянина до нових робіт ». Чаянов побудував модель «основного рівноваги» в трудовому господарстві. Нехай? - Сума річного доходу селянської родини, тоді перша монотонно зростаюча
 13. 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  сукупного доходу, в якій основним інструментом пристосування системи до шоків була зміна кількостей (обсягів виробництва, інвестицій, заощаджень, зайнятості), а не цін (товарів і робочої сили). Поряд з цією книгою Кейнс написав цілий ряд дуже важливих статей, а також займався благодійною діяльністю в галузі підтримки культури і мистецтва, здійснив дві поїздки в США (1931,
 14. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  додатка капіталу; виявлення галузей і великих підприємств, які у прогнозованому майбутньому можуть зіткнутися з проблемами збуту власної продукції. Для успішного виконання індикативні плани повинні жорстко контролюватися і мати чітке законодавче забезпечення. Прогнозування в умовах ринкової економіки має рядом переваг: здатність до збору, обробці, узгодженню і
© 2014-2022  epi.cc.ua