Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

КНР у світовій торгівлі

. Китай активно розвиває зовнішньоторговельні зв'язки. Його товарообіг (без Сянгана) за 1980 - 1998 рр.. збільшився в 8,5 рази. Випереджаючими темпами зростав експорт - у 10 разів. У 90-ті роки середньорічний темп приросту експорту досягав 17%, це вищий показник, ніж був у Японії в «золотий» період її розвитку в 1953-1973 рр. .
КНР стала значною силою у світовій торгівлі. На її частку припадає 3,4% світового експорту товарів і послуг. Китайський експорт перевершує відповідні показники багатьох країн, поступаючись лише провідним індустріальним країнам. Переважає експорт товарів, в експорті послуг на її частку припадає 0,3% світового обсягу. Основне місце в експортних поставках займають дрібні і середні підприємства. Їх поставки складають приблизно 60% загального обсягу експорту країни.
Відбулися важливі зрушення в товарній структурі експорту. У ньому значно зросла частка готової промислової продукції і знизилася частка сировинних товарів. Частка готової продукції перевищує 2/3 китайського експорту (табл. 33.3). Основне місце в ньому займають продукція легкої промисловості та інші низькотехнологічні товари (бавовняні тканини, одяг, взуття, іграшки). По експорту порцелянових виробів, бавовняних тканин, натурального шовку, пластмасових іграшок, підлогових килимів, туристичного приладдя країна посідає перше місце у світі.
Таблиця 33.3
Структура китайського експорту,%
Товарні групи 1980 1990 1994 1998 Сировинні товари 50,3 25,6 16,6 11,2 продовольство 16,5 10,8 8,6 5,8 непродовольче сировину 9,4 5,7 3,4 1,9 паливо 23,6 8,4 3,3 2,8 Оброблені товари 49,7 74,4 83,7 88,8 хімія 6,2 6,1 5,2 5 , 6 легка промисловість,
гумова, металургія 22,1 20,3 19,2 17,6 одяг - 11,0 19,6
машини, транспортне
обладнання 4,6
20,5 18,6 17,6
І с т о ч н і до: The Chinese economy. Fighting, deepening reforms. World Bank, W. 1996. P.80; Statistical yearbook of China.
1999.
На машинобудівну і електротехнічну продукцію доводиться порядку 20% експорту. Проникнення цих товарів на міжнародні ринки стримується невисокою якістю, недостатніми можливостями післяпродажного обслуговування. Висока питома вага у світовому експорті мають оптичні інструменти (14%), радіоприймачі (35% світових поставок), конторське обладнання (9%), металообробні верстати , суду та телекомунікаційне обладнання (4-5%).
Ступінь залежності деяких галузей від експорту досить значна, особливо бавовняної і шовкової промисловості (52 і 65%). В основному на внутрішній ринок працює хімічна промисловість - експортна квота 5%.
Важливе значення для розвитку китайського господарства має імпортна торгівля. Придбання техніки і технології дає можливість на реконструйованих підприємствах налагодити власне виробництво сучасної продукції і вийти на більш високий рівень технічного розвитку. За оцінками , за рахунок імпорту техніки і технології було забезпечено близько 60% приросту промислового виробництва.
Змінилася товарна структура імпорту. У міру зростання імпорту машин і устаткування знижувалася частка закупівель сировини і напівфабрикатів. Вони становлять близько 38% імпорту (53,1% у 1980 р.). КНР різко скоротила ввезення зернових і повністю припинила закупівлі бавовни, соєвих бобів і ряду іншої сільськогосподарської продукції, що стало можливим завдяки значному збільшенню збору цих культур у країні. Водночас збільшився ввезення палива (1% в 1980 р. і 3,5% в 1994 р.), однак закупівлі нафти і нафтопродуктів залишаються відносно скромними. Це результат дворазового зниження енергоємності виробництва. Значною залишається залежність від ввезення сировинних товарів виробничого призначення: лісу і лісоматеріалів, каучуку, целлюлозо -паперових товарів.
Географічне напрям зовнішньої торгівлі КНР концентрується на розвинених країнах, на які припадає понад 90% китайського експорту.
Ведучими експортними ринками є США та Японія.
За обсягом закупівель США майже в два рази перевершують всі країни ЄС. КНР виступає найбільшим постачальником на американський ринок текстильних товарів та іграшок. 2/3 продаваних в США іграшок зроблені в КНР. Китайський експорт складає дуже скромну частку в імпортних закупівлях промислово розвинених країн. Китайські товари обробної промисловості становлять тільки 0,5% імпорту країн ОЕСР.
Основними імпортними ринками КНР також є індустріальні країни - понад 50%. Серед них виділяються Японія і США. З Японії надходить понад 20% імпорту. При цьому основна частина китайських закупівель машин і обладнання за кордоном припадає на Японію, що пояснюється активною політикою стимулювання експорту з боку японського уряду, яке надавало Китаю значні експортні кредити. США лідирують в поставках високотехнологічної продукції, літаків і електронно-обчислювальної техніки.
Для розвинених країн китайський ринок не є великим. Тільки 2,4% американського експорту йде в КНР, (менше, ніж на Тайвань). Ще менше відносні показники інших провідних розвинених країн . Тільки для японських компаній значення китайських закупівель достатньо велика (5,1% японського експорту).
Значні закупівлі товарів КНР здійснює в країнах Азії - близько 40%. Вони включають нафту, інші сировинні товари, а також ряд промислових виробів.
Помітне місце у зовнішній торгівлі КНР займає Російська Федерація, на долю якої припадає 1,7% китайського зовнішньоторговельного обороту. Це десятий за значенням ринок. Китайські підприємства експортують до РФ вироби зі шкіри (24% експорту), одяг (12%), взуття, трикотаж, а імпортують з неї машини та обладнання (понад 40%), мінеральні добрива та чорні метали. Торгівля для КНР зводиться з негативним сальдо.
В цілому зовнішньоторговельний оборот має позитивне сальдо. Головним чином воно досягається в торгівлі з США, в якій китайський експорт майже в п'ять разів перевершував імпорт (1997-1998 р.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" КНР у світовій торгівлі "
 1. 10. Метод економічної науки
  світів. Але метою науки є пізнання реальності. Наука не розумова гімнастика або логічна розвага. Тому праксиология обмежує свої дослідження вивченням діяльності за таких умов і припущеннях, які дані в реальності. Вона вивчає діяльність у нездійснених і нездійсненних умовах лише з двох точок зору. По-перше, вона займається станами, які,
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  світогляді. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засобу усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх явищ, а з іншого боку, технологією в обох значеннях цього терміна , взятого в самому широкому сенсі. Релігія, метафізика і
 3. 3. Мінливість цін
  світового ринку і еволюція торгівлі, яка прагне до безперервного постачання споживачів, зробили зміни цін менш частими і різкими. В докапіталістичні часи велика стабільність спостерігалася в технологічних методах виробництва, але в постачанні місцевих ринків і пристосуванні пропозиції до змінюється попиту спостерігалася набагато більша ступінь нерегулярності. Але навіть якщо і справді
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв , малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого, крім прибутку. Такий homo
 5. 14. Volkswirtschaft
  світова економіка (Weltwirtschaft *) є всього лише фантомом помилкової доктрини, задуманої для руйнування цивілізації. Однак справа в тому, що індивіди у своїй діяльності в ролі виробників і споживачів, продавців і покупців не проводять ніякої відмінності між внутрішнім і зовнішнім ринками. Вони розрізняють місцеву торгівлю і торгівлю в більш віддалених місцях, оскільки тут грають
 6. 6. Монопольні ціни
  світовому ринку дорівнює s. Якщо в Атлантиді внутрішнє споживання р за ціною s + t становить а, а внутрішнє виробництво р одно b , і b менше а, то витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b
 7. 13. Розміри і структура залишків готівки
  світовим банком і всіма сприймаються як заступники грошей. При цих припущеннях заходи, що перешкоджають обміну товарів і послуг, не роблять впливу на грошову сферу і розміри залишків готівки. Мита, ембарго і міграційні бар'єри негативно позначаються тільки на тенденції до вирівнювання цін, заробітної плати і процентних ставок. На залишки готівки вони безпосередньо не впливають. Якщо
 8. 19. Золотий стандарт
  мировалось законний біметалізм на де-факто золотий монометалізм. Після періоду державних банківських квитків послідувала боротьба між прихильниками золотого стандарту, з одного боку, та срібного стандарту з іншого. У підсумку переміг золотий стандарт. Коли економічно найбільш передові країни прийняли золотий стандарт, їх приклад наслідували всі інші. Після великих інфляційних
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  світових подій і розвиток відносин між Заходом і Сходом протягом останніх століть. Захід дав Сходу не тільки технологічні та терапевтичні знання, а й капітальні блага, необхідні для негайного практичного застосування цих знань. Завдяки імпорту іноземного капіталу народи Східної Європи, Азії та Африки отримали можливість раніше скористатися плодами сучасної
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  світовому ринку. Однак майже всі ці приклади монопольних цін є наслідком втручання держави в бізнес. Вони не були породжені грою факторів, що діють на вільному ринку. Вони суть продукти не капіталізму, а саме спроб протидіяти силам, що визначає величину ринкових цін. Говорити про монополістичному капіталізмі означає спотворювати факти. Більш доречним буде говорити про
© 2014-2022  epi.cc.ua