Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

У якому випадку виникає сговор4

?
Центральна проблема аналізу олігополії полягаєв прогнозі того, в якому випадку буде іметьместо змову. Це вимагає прогнозу ситуацій, висловах яких фірми будуть в стані як до-мовитися про обмеження суперництва, так іпредотвратіть порушення даної угоди. Еко-номістів ще не вирішили цю проблему повністю, але вони виявили цілий ряд чинників, що роблять СГО-злодій більш-менш імовірним.
1. Ймовірність змови тим вище, ніж в большейстепені правова система сприяє яв-ним угодами з метою підвищення ціни іограніченія обсягу виробництва. Одна, редковстречающіеся в житті, крайність полягає втом, що змова легко досяжний в тому випадку, якщо контракти між змагаються про-давцами, які визначають ціну і об'емивипуска, здійснюватимуться в примусовому ном порядку через суди. У цьому випадку угрозасудебного розгляду може удержіватьсоперніков від обману. Якщо не існує пра-вових перешкод для угод за цінами іоб'емам випуску, але суди не будуть здійснювала-влять підтримку виконання договірних злагоди-шений, то прагнуть до змовою фірми по-винні шукати якісь інші заходи захисту від-об-мана. У подібних умовах здійснюють своюдіяльність міжнародні картелі, такі, як ОПЕК (які обговорюються нижче). Нако-нец, якщо явний змову є противозакон-ним, як у Сполучених Штатах, то заключітьдоговорное угоду ризикованіше і важче.
2 Імовірність змови тим вище, чим меньшеечісло фірм має бути до нього причетне.
Коли в якесь справа залучено безліч осіб, домовитися важче, і важче виявити нару-ності в рамках договірного угоди, когдав ньому беруть участь багато продавців. Наприклад, фермери США час від часу підприємцям-ють спроби до обмеження випуску тих чиінших видів продукції, але без государственнойпомощі ці спроби до змови незмінно про-валіваются, оскільки кожен індівідуальнийфермер знає, що він може продавати сверхпредназначенной для нього квоти, що не оказиваявліянія на ринкову ціну, і, таким чином, обманювати, не будучи викритим. Однак есліпродавцов всього кілька, то всі вони находятсяв поле зору один одного, і в цьому випадку імовірність того, що обман виявиться, вище Следо-вательно, висока концентрація продавців де-гавкає змову більш імовірним, але ні в якому слу-чаї НЕ обов'язковим.
3. Ймовірність змови вище в тому випадку, когдафірмам легко домовитися про найкращі совме-ки діях і коли угода такого ро-да має досягатися лише час від времені.Напрімер, розбіжності у витратах затрудняютсоглашенія за найбільш вигідною ціною, так какфірми з високими витратами хочуть установ-лення більш високих ринкових цін, ніж фірмис низькими витратами. При розбіжностях в про-дукції можуть знадобитися угоди по це-лому ряду цін. Швидкі зміни в іздержкахілі обсягах попиту вимагають частих пересмот-рів договірних угод.
4. Імовірність продовження договірних соглашенійтем вище, чим легше виявляються порушення врамках угоди.
Виявлення подібних нару-шений є важкою справою, якщо фірми неможуть відслідковувати призначувані їх суперника-ми ціни або продаються ними кількості про-дукції. Фірмам рідко вдається домовитися неконкуріровать один з одним "шляхом об'єднань ня витрат на рекламу або на ісследованіяпо Здебільшого тому, що такого роду рас-ходи важко відстежити. З іншого боку, еслік фірмам можуть бути приписані постоянниепокупателі, можливо, за допомогою на-дання кожної фірмі монопольного становища
* в деякому географічному регіоні, то обманотносітельно легко виявляється. Наприклад, великі міжнародні хімічні компанії період між світовими війнами поделілімежду собою весь світ, і кожна продавала в «своїх» країнах.
5. Змова обумовлює підвищення цін і при-
лей і тим самим залучає нові фірми. Що-б змову був прибутковим в довгостроковій пер-перспективі, необхідно запобігти проникнення-вение нових продавців на ринок. В одних слу-чаях мають місце бар'єри входу, які установ підтримують це автоматично; в інших - про-давця - учасники змови можуть предприни-мати дії по оттеснению або устраненіюновічков. Але час від часу приплив новихфірм все ж відбувається і рухає ціни в сто-рону конкурентного рівня, обмежуючи моно-польную влада беруть участь у змові фірм9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "У якому випадку виникає сговор4"
 1. 1. Праксиология та історія
  якому цей термін використовується в природничих науках для позначення ізольованих подій, що перевіряються в експериментах. Дані, що повідомляються історичним досвідом, не можна використовувати як матеріал для створення теорій і передбачення майбутніх подій. Будь історичний досвід не тільки відкритий для різних інтерпретацій, але на перевірку і інтерпретується різними способами . Тому постулати
 2. 1. Закон граничної корисності
  якомусь краще відомому і більш загальному знанні. Це формулювання в термінах класів потреб стає зрозумілої, як тільки ми згадаємо ту роль, яку в історії економічної думки зіграв уявний парадокс цінності. Карл Менгер і Бем-Баверк були змушені скористатися терміном клас потреб для того, щоб спростувати заперечення, висунуті тими, хто вважав, що хліб як такої
 3. 3. Людська праця як засіб
  якому іншому виробництві, крім виробництва р. Якщо є 49а і 2000b, то справити можна не більше 7р. Готівковий запас а визначає ступінь використання b. Тільки а вважається економічним благом; і тільки за а люди готові платити; повна ціна р враховує сім одиниць а. C іншого боку, b не є економічним благом і його ціна не враховується. Певна кількість b залишається
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  якому іншому ми можемо використовувати термін егоїст і підкреслювати, що діяльність неодмінно егоїстична. Навіть діяльність, безпосередньо спрямована на поліпшення умов існування інших людей, егоїстична. Той, хто діє таким чином, вважає, що йому більше задоволення доставить нагодувати інших людей, ніж поїсти самому. Його занепокоєння викликано усвідомленням того, що інші люди
 5. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  якому вигляді комерційної діяльності використовувати капітал і в якій кількості. Він визначає розширення і скорочення загальних розмірів справи та її основних частин, фінансову структуру підприємства. Ці життєво важливі рішення відіграють визначальну роль у керівництві комерційним підприємством. У корпорації, як і у фірмі будь-який інший правової форми, вони також випадають на частку підприємця. Будь
 6. 4. Облік витрат виробництва
  якому цей термін використовується стосовно технологічних фактів. Істотним елементом економічного розрахунку є гіпотетичне (спекулятивне) передбачення майбутніх обставин. Комерційні традиції і звичаї, а також комерційне законодавство встановили певні правила бухгалтерського обліку та аудиту. При веденні бухгалтерської звітності дотримується точність. Але ця точність
 7. 1. Феномен відсотка
  якому цей термін застосовувався економістами класичної школи. Прибуток (в сенсі підприємницької прибутку) і відсоток властивість як капіталу, так і землі. Ціни споживчих товарів у результаті взаємодії сил на ринку розподіляються між різними компліментарними факторами, що брали участь в їх виробництві. Так як споживчі товари є справжніми благами, тоді як
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  якому цей термін використовується при обговоренні проблем ринкової економіки. Там, де індивіди не мають свободи вибору, вони не можуть протестувати проти методів, застосовуваних тими, хто керує ходом виробничої
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва, то ми повинні назвати бум деградацією, а депресію прогресом. У період буму дефіцитні фактори виробництва нерозважливо розбазарюються в помилкових інвестиціях, а наявні запаси скорочуються в
 10. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
  якій кількості, у кого і за якими цінами; і він повинен забезпечити проведення в життя цих наказів допомогою стримування і примусу. Але тоді він прийме на озброєння саме ту систему авторитарного управління, на усунення необхідності якої спрямована моральна реформа. Якою б свободою ні користувалися індивіди в рамках громадської співпраці, вона обумовлена узгодженням
© 2014-2022  epi.cc.ua