Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Яка з форм власності краще

?
Тепер звернемося до зовсім не просте запитання: яка з розглянутих форм власності краще? Зазвичай це питання ставиться у вигляді дилеми: державна чи приватна власність? Насправді така альтернативна постановка питання неплодотворного. Мова повинна йти про пошук найбільш раціонального, оптимального поєднання обох форм.
Критерій оцінки може бути тільки один: яка форма власності забезпечує в даний історичний момент і у віддаленій перспективі більш високу економічну ефективність, більш високий рівень задоволення потреб населення в благах (рівень життя), але обов'язково з урахуванням індикаторів якості життя (рівень зайнятості населення та об'єктивні можливості для безробітних отримати роботу; ступінь соціальної захищеності населення, особливо по хвороби і старості; стан навколишнього середовища).
За сукупністю цих критеріїв перевагу слід віддати приватній власності, яка є в даний час стрижнем розвиненої ринкової економіки країн Заходу. До формування саме такої господарської системи прагнуть розвиваються і колишні соціалістичні країни. Вона містить в собі мотиви прибутку і конкуренції, реалізація яких приносить найвищу економічну ефективність і найкраще задоволення потреб. Однак і приватна власність має свої недоліки, в першу чергу стосуються зайнятості та безробіття. Адже мотив прибутку і конкуренції змушує підприємців постійно прагнути до можливо більшого скорочення витрат виробництва, у тому числі і на наймання робочої сили. У країнах Заходу хвиля приватизації в 80-х - першій половині 90-х рр.. привела до скорочення частки державної власності у виробництві ВВП з 9 до 7% у середньому (зрозуміло по окремих країнах - членам ОЕСР цей показник трохи відхиляється в ту або іншу сторону), що означає подолання спадщини передвоєнного і першого післявоєнного років. У 30-х рр.. пряма участь держави в економіці розширювалося в процесі подолання найглибшої в історії капіталізму кризи 1929-1933 рр.. Державна власність в передвоєнні роки в більшості країн Заходу була помітно посилена як свого роду «підпора» приватного підприємництва, що виявив очевидні слабкості, і інструмент підтримки міцності суспільного ладу. Наприкінці 40-х - початку 50-х рр.. в Західній Європі і Японії приватний капітал був тимчасово ослаблений військовими руйнуваннями і деякими іншими обставинами. Такого роду пролом по необхідності була заповнена державою, у чому тепер немає потреби.
Потенціал для подальшої приватизації в країнах Заходу в основному вичерпано. Частка держави в них, щонайменше в середньостроковій перспективі, буде залишатися приблизно на нинішньому рівні, трохи змінюючись в окремих країнах. При цьому в ряді випадків для боротьби з безробіттям можливе створення в трудомістких галузях (насамперед у інфраструктурі) нових підприємств за рахунок державних інвестицій. Програми західноєвропейської соціал-демократії, що прийшла в останні роки до влади в ряді країн, у тому числі у Франції, у Великобританії, Німеччині та Італії, передбачають подібні заходи.
У країнах у той же період зазначений показник залишався на рівні 11%. З одного боку, це було обумовлено припливом іноземних приватних інвестицій, за рахунок яких створювалися нові приватні підприємства. З іншого боку, слабкість національного приватного капіталу змушувала державу підтримувати порівняно високий рівень своєї присутності в економіці. Оскільки в середньостроковій перспективі не можна очікувати масованого збільшення припливу прямих інвестицій з країн Заходу, а також по ряду інших причин нинішній показник навряд чи помітно зміниться в осяжному майбутньому.
Колишні соціалістичні країни стали на шлях переходу від планового до ринкового господарства переважно на рубежі 80-х і 90-х рр.. Ринкова трансформація, природно в першу чергу зажадала витіснення державної власності приватної шляхом приватизації першої та створення нових приватних підприємств.
У цьому напрямку країни з перехідною економікою з початку 90-х рр.. вже пройшли (кожна різною мірою) значний відрізок шляху. Разом з тим частка держвласності у виробництві ВВП цих країн, як правило, все ще становить 20-30% і більше, тобто помітно перевищує відповідний показник для розвинених країн і країн. Про причини цього і перспективи подальшої приватизації в країнах з перехідною економікою мова піде в гол. 31.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Яка з форм власності краще "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. До якого виду економічних агентів ви відносите себе? А навчальний заклад, в якому ви навчаєтесь? 2. Коли ви вступаєте до господарського життя не як «економічна людина»? 3. Що таке власність: річ або суспільне ставлення? 4. Яка з форм власності краще для ведення сільського господарства і чому? А для роздрібної торгівлі? 5. Від якого економічного ресурсу утворюється
 2. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 3. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  Демократія і капіталізм мають дуже різні погляди з приводу належного розподілу політичної влади . Демократія вірить в абсолютно рівний розподіл політичної влади за принципом «одна людина - один голос», тоді як капіталізм вірить, що економічно пристосовані повинні виганяти з ринку непристосованих - в економічний небуття. Сенс капіталістичної ефективності полягає
 4. Висновки
  1. Економічна діяльність (господарське життя) в умовах ринкової економіки приймає форму підприємницької діяльності. 2. Учасниками економічної діяльності є економічні агенти - домашні господарства, підприємства (фірми), держава та її структури (установи), некомерційні організації. Економічні агенти розрізняються по відношенню до факторів виробництва та
 5. 1. Методологічні особливості та структура нової інституціональної теорії
  Неоінстітуціоналізм виходить з двох загальних установок. По-перше, що соціальні інститути мають значення (institutions matter) і, по-друге, що вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів економічної теорії. Поєднання подібних уявлень зустрічалося в історії економічної думки нечасто. Найбільш міцно неоинституционализм пов'язаний з неокласичної теорією, від якої він веде
 6. Відмінні риси російської школи економічної думки
  Усвідомлення особливостей російської цивілізації підводить до виділення відмінних рис російської школи економічної думки і необхідності їх пояснення. Оскільки раніше такого завдання не ставилося, то питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи
 7. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні, Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 8. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 9. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 10. 7. Індивід в суспільстві
  Якщо праксиология і згадує про пустельника, чинному тільки у своїх власних інтересах і незалежному від оточуючих, вона робить це заради кращого розуміння проблем суспільного співробітництва. Ми не стверджуємо, що подібне ізольоване автаркічності людська істота жило коли-небудь, що громадській періоду людської історії передувала епоха незалежних поневірянь індивідів,
© 2014-2022  epi.cc.ua