Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

журнально-ордерної форми ОБЛІКУ

форма обліку, при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах - журналах-ордерах, які ведуться по кредиту бухгалтерських рахунків, і допоміжних до них відомостях, складених за дебетом рахунків.
При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання статистичного та аналітичного обліків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " журнально-ордерної форми ОБЛІКУ "
 1. Векселі
  ордерним цінним папером, що передбачає передачу його заздалегідь невизначеним особам. Передача векселя від однієї особи іншій оформляється передавальним написом - індосаментом. У зарубіжній практиці "вексельний обіг" отримало достатнього поширення, у нас тільки починає впроваджуватися в господарську практику. Разом з тим в російській економіці в певних умовах набула широкого
 2. № 44. Мануфактура як нова форма організації виробництва: форми і значення
  обліку в середні століття. Розвитку методів обліку сприяло збільшення ділових операцій. У розвиток методів обліку свій внесок внесли: купець Леонардо Фібоначчі, який написав навчальний посібник для купців «Книга про абаці» і математик Лука Пачолі, систематизував венеціанську практику подвійного бухгалтерського запису в трактаті «Сума
 3. Цінні папери
  ордерні, які складаються на ім'я першого держателя з обмовкою за «його наказу». Відповідно, ордерна папір передається іншій особі шляхом здійснення передавального напису. Ордерні паперами за російським законодавством можуть бути чек, вексель, коносамент. Ринок цінних паперів включає в себе насамперед акції та облігації. Акції свідчать про інвестування капіталу (його
 4. Особові рахунки
  обліку, які відкриваються в органах казначейства, призначені для обліку бюджетних зобов'язань, прийнятих грошових зобов'язань, обсягів фінансування та касових видатків з метою відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та
 5. 3.7.2. Аналітичні регістри податкового обліку
  формацію про об'єкти оподаткування. Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування (у тому числі операцій, результати яких враховуються у кількох звітних періодах, або переносяться на ряд років). При цьому аналітичний облік даних податкового обліку повинен бути так організований
 6. 36. Наскрізний, морський і ордерний коносаменти
  ордерний коносамент з бланкової передавальної написом. Не рекомендовано виписувати коносамент певного «наказу» (наприклад, на одержувача), якщо це спеціально не потрібно. Експортер тим самим позбавляється права розпоряджатися товаром, оскільки в цьому випадку при бажанні експортера надалі змінити свої вказівки щодо товару потрібен був би індосамент одержувача. Повний комплект
 7. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  формації, що характеризує економічну сторону виробництва. При цьому використовується не тільки економічна, а й технічна, технологічна, екологічна, соціальна та інша інформація. Всі джерела економічної інформації діляться на облікові та Позаоблікове. До джерел облікової інформації відносяться дані бухгалтерського, статистичного, управлінського обліку і звітності, а також дані
 8. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  формації для проведення аналізу фінансування та витрат прокуратури використовуються наступні документи: - баланс виконання кошторису витрат (форма № 1) ; - звіт про виконання кошторису витрат установ (форма № 2); - місячний звіт про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету (форма № 1-м); - звіт про фінансування та залишках коштів станом на 31.12.2001 р.;
 9. Податковий облік
  форма і порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 10. 4.1.2. Уточнення складу та змісту звітних форм
  формати звітності та інструкції для їх заповнення, єдині для всіх комерційних організацій. Такий підхід суперечив міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також практиці більшості економічно розвинених країн, в яких компанії мають право складати звітність в тій номенклатурі статей, яка, за думку керівництва, дає досить повне і об'єктивне уявлення про
 11. Метод бухгалтерського обліку
  обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль. Документація
 12. 3.7 .1. Поняття податкового обліку
  формації для визначення податкової бази по податку на основі даних згрупованих первинних документів. У разі, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, то платник податку має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку,
 13. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  формації для аналізу праці та заробітної плати НДІ є: статистична звітність з праці та заробітної плати (форма № 1-праця - місячна; форма № 6 - кадри - річна; форма № 1-наука - річна), штатні розклади і тарифікаційні списки, посадові інструкції, положення про преміювання, дані оперативного обліку з праці, дані табельного обліку і обліку руху робочої сили, матеріали
 14. Глава XVIII Системи обліку
  формації як такої. Бухгалтерський облік зараз є однією з найбільших сфер діяльності в США. З 1978 по 1985 р. загальний обсяг послуг тут збільшився на 15%. Одночасно число бухгалтерів збільшилася на 30% - з 1 до 1, 3 млн. чоловік. У Сполучених Штатах в даний час припадає 4 бухгалтера на 10 тис. осіб, в Японії - 3. Труднощі - всередині самих систем. Більшість систем
 15. 2. Організаційно-правова форма
  обліку. В основному вибір здійснюється між ПБОЮЛ , юр.особою (ТОВ, ЗАТ, ВАТ) або некомерційною організацією (АНО). Відразу скажу, що простіше ніж облік у ПБОЮЛ не буває. Але й маневреності в податковій оптимізації у ПБОЮЛ менше. Некомерційна організація, в свою чергу, може постійно працювати в збиток (НЕ переслідуючи мети отримати прибуток). А виплати профспілки (якщо він є самостійним
 16. Загальна форма вартості
  форма вартості «виростає» з розгорнутої форми шляхом виділення з товарної маси якогось одного товару-еквівалента, який найбільш часто вступає в обмін і, отже, який охоче всі беруть, бо на нього найбільш легко виміняти будь-який інший товар. Цей товар вже виступає в ролі загального еквівалента, а всі інші товари знаходяться в відносній формі вартості. Так, в регіонах
 17. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  формація як безпосередньо характеризує рівень витрат, так і дозволяє виявити факти їх зміни. До неї належать: - звіт про виконання кошторису витрат бюджетних установ (форма № 2); - баланс виконання кошторисів витрат бюджетних установ (форма № 1); - картки обліку витрат і дані первинного обліку витрат матеріальних ресурсів, праці і заробітної плати - Звіти про
 18. ЖУРНАЛ
  обліку. Використовується в бухгалтерській справі як бухгалтерська книга, що відображає рух матеріальних і грошових цінностей, отримання, витрачання, розподіл коштів. У канцелярському справі - книга для запису вхідних і вихідних листів, паперів, документів (журнал
 19. 4.1. Коносамент і чартер
  ордерний коносамент) або на пред'явника. Ордерний коносамент, що не містить вказівки про його видачу наказу відправника або одержувача, вважається виданим наказом відправника. За бажанням відправника йому може бути видано кілька примірників (оригіналів) коносамента, причому в кожному з них зазначається число наявних оригіналів коносамента. Після видачі вантажу на підставі першого з пред'явлених
© 2014-2022  epi.cc.ua