Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

імпульс пропозиції

Пустьв стані динамічної рівноваги при

- АА = М = п = 0, у = уру представленого на рис. 10.18

точкою уру через різке збільшення витрат виробництва в періоді tx графік короткостроковій динамічної функції сукупної пропозиції зсувається вліво в положення yf; з метою запобігання стагфляції центральний банк вирішує з періоду tx щорічно збільшувати пропозицію грошей на м> 0, і внаслідок цього графік динамічної функції сукупного попиту зсувається в положення yf. В результаті обох подій в першому році вдається зберегти обсяг виробництва на початковому рівні при темпі інфляції пх.

інфляція пропозиції

Мал. 10.18. інфляція пропозиції

У другому році через збільшення інфляційних очікувань відповідно до системи рівнянь (10.16) графік сукупної пропозиції продовжить зрушення вліво: yf -> ys2, а графік сукупного попиту - вправо. оскільки функція уп(П) менш чутлива до приросту інфляційних очікувань, ніж функція ys(n), То в другому році виникне стагфляція.

У третьому році вліво зрушиться не тільки лінія сукупної пропозиції, а й лінія сукупного попиту через зменшення національного доходу в другому році.

Подальший рух до нового динамічної рівноваги в точці (у*, Л ') буде відбуватися під впливом сил, зображених на рис. 10.12. Введемо негативний імпульс пропозиції в прикладі 10.1.

Приклад 10.1 (продовження 2)

Нехай в періоді t{ в результаті підвищення ціни праці обсяг виробництва знизився до 800 од. Тоді при незмінному сукупному попиті рівноважні значення у і до визначаться з наступної системи рівнянь:

За рахунок зростання рівня цін, що знизив реальну ціну праці, випуск зріс, але не досяг вихідного рівня. Якби, починаючи з періоду tv кількість грошей в обігу збільшувалася постійно на 4,5%, то в цьому періоді відновився б національний дохід повної зайнятості, але при більш високій інфляції:

Однак у другому періоді він знову знизиться, а інфляція підвищиться:

У третьому періоді стагфляція продовжиться:

Подальша динаміка інфляції та національного доходу під час переходу до нового динамічної рівноваги представлена в табл. 10.3 і на рис. 10.19.

Таблиця 10.3. Інфляція при негативному імпульсі пропозиції

t

t

У,

t

у,

я,

1

1100

0,0455

16

690

-0,0286

31

780

0,0995

2

1 079

0,0877

17

733

-0,0388

32

756

0,0929

3

1 040

0,1240

18

776

-0,0424

33

737

0,0833

4

986

0,1522

19

819

-0,0395

34

724

0,0718

5

923

0,1709

20

857

-0,0308

35

717

0,0592

6

856

0,1795

21

889

-0,0174

36

716

0,0466

7

790

0,1780

22

912

-0,0005

37

722

0,0347

8

729

0,1673

23

925

0,0184

38

732

0,0245

9

678

0,1487

24

929

0,0379

39

747

0,0164

10

638

0,1242

25

923

0,0566

40

764

0,0110

11

613

0,0959

26

909

0,0732

41

783

0,0083

12

603

0,0660

27

889

0,0866

42

801

0,0085

13

607

0,0368

28

863

0,0962

43

818

0,0113

14

625

0,0102

29

835

0,1016

44

833

0,0162

15

653

-0,0120

30

807

0,1026

45

844

0,0229

Інфляційна спіраль негативного імпульсу пропозиції

Мал. 10.19. Інфляційна спіраль негативного імпульсу пропозиції

Таким чином, незважаючи на постійний щорічний приріст кількості грошей, зберегти повну зайнятість не вдається. Для цього в даній моделі потрібно щорічне збільшення темпу приросту пропозиції грошей.

Отже, якщо економічним суб'єктам властиві статичні або адаптивні очікування і ціни встановлюються за методом "витрати плюс», то в разі порушення динамічної рівноваги економіки екзогенних імпульсом попиту або пропозиції в ній виникнуть затухаючі коливання національного доходу і темпу інфляції. Інфляція попиту на першому етапі характеризується одночасним зростанням темпу інфляції і величини національного доходу. Потім економіка переходить у фазу стагфляції, в якій інфляція продовжує рости при зниженні обсягу виробництва і зайнятості. Інфляція пропозиції, як правило, починається зі стагфляції, і нове динамічна рівновага встановлюється при більш високому темпі зростання рівня цін і меншому обсязі виробництва в порівнянні з вихідним рівнем.

Якщо економічні суб'єкти будують свої прогнози відповідно до концепції раціональних очікувань (я = т?), то сукупна пропозиція стає абсолютно нееластичним до зростання рівня цін (лінія ys перпендикулярна осі абсцис). В цьому випадку інфляція попиту виражається в стрибку темпу інфляції при незмінному обсязі виробництва, а негативний імпульс пропозиції призводить до стагфляції.

 1. Коливання, хвилі, цикли
  У світі постійно відбуваються сотні, тисячі, мільйони різних коливань. Вони відбуваються регулярно, з тією чи іншою періодичністю. Структура Всесвіту, як і атомів, хвилеподібно. Квантова теорія є не більше ніж поясненням того, як поводяться хвилі - позитивні (матерія) і негативні (антиматерія).
 2. Ключові економічні показники, загальні положення ключових показників
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - відмінність між номінальними і реальними показниками; вміти - оцінювати реальний стан національної економіки за період часу; володіти - методикою оцінки можливостей і обмежень економічних індикаторів. Актуальні питання глави: Які
 3. Китайська модель
  Китай в повній мірі реалізує концепцію наздоганяючого розвитку раніше слаборозвиненою економіки. При офіційної орієнтації державного управління на соціалістичний характер розвитку країни китайська модель національної економіки може бути названа соціалізмом з китайською специфікою, ринковим
 4. Кейнсіанський підхід
  Подивимося уважніше на первинний дефіцит, а також можливості і межі фіскальної політики, які з ним пов'язані. Для цього корисно розділити фактичний дефіцит (який ми обговорювали спочатку) на дві складові, що враховують циклічність економічних процесів. Під структурним дефіцитом (або бюджетним
 5. Жорстку умову платоспроможності
  Як ми вже згадували, загальноприйнятого критерію фіскальної стійкості не існує. Розглянемо для початку в якості простого і досить грубого наближення умова сталості відносної величини боргу до ВВП: b t _ x = b t . Його можна назвати жорсткою умовою платоспроможності. Тоді з формули (18.4) випливає
 6. Ісламська модель
  В цілому для ісламської моделі національної економіки характерним є високий авторитаризм, опора на центральну владу, досить жорстке дотримання релігійних принципів життя, в тому числі і економічної. В ісламському світі з давніх-давен спостерігається неприйнятність традиційних економічних систем
 7. Інструменти регулювання
  Інструменти монетарної політики включають в себе: політику вкладів; пряме регулювання; політику «вмовляння» (Moral suasion ); джентльменську угоду; політику рефінансування (ломбардна і дисконтна політика); політику мінімальних резервів; політику операцій на відкритому ринку. Розглянемо найбільш
 8. Іноземні інвестиції в економіку
  Додатковим джерелом фінансування російської економіки служать іноземні інвестиції. Як показує табл. 11.18, а більш наочно - рис. 11.16, хоча з часом у міру розвитку ринкових відносин російська національна економіка стає все більш і більш привабливою для зарубіжних інвесторів, це увагу не є
© 2014-2022  epi.cc.ua