Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Іноземні інвестиції в російську економіку

Додатковим джерелом фінансування російської економіки служать іноземні інвестиції. Як показує табл. 11.18, а більш наочно - рис. 11.16, хоча з часом у міру розвитку ринкових відносин російська національна економіка стає все більш і більш привабливою для зарубіжних інвесторів, це увагу не є стабільним і схильне високої волатильності в зв'язку з побоюваннями іноземних власників капіталу щодо політичних, економічних, релігійних, соціальних та інших ризиків ведення бізнесу в Росії.

Таблиця 11.18

Надходження іноземних інвестицій, млн дол. США

рік

1995

2000

2001

2002

2003

сума

2983

10958

14258

19780

29699

рік

2004

2005

2006

2007

2008

сума

40509

53651

55109

120941

103769

рік

2009

2010

2011

2012

2013

сума

81927

114746

190643

154570

170180

Динаміка іноземних інвестицій, млн дол. США

Мал. 11.16. Динаміка іноземних інвестицій, млн дол. США:

--надходження; - погашення

І навіть загальне збільшення обсягу іноземних вкладень не гарантує їх ефективності. Структура іноземних інвестицій відображає негативні очікування зарубіжних інвесторів: велика частина вкладень припадає не на прямі інвестиції довгострокового характеру, а на торговельні кредити, короткострокові портфельні вкладення (табл. 11.19). І ця ситуація має тенденцію погіршуватися до середини 2000-х рр.

У 2014-2015 рр. відбувається досить різке скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в російську економіку, проте ця несприятлива тенденція долається в подальшому і вже з 2016 р спостерігається зростання ПІІ (рис. 11.17). Це свідчить про те, що російська економіка залишається привабливим об'єктом для іноземних вкладень.

Обсяг і темп приросту прямих іноземних інвестицій в Російській Федерації, млрд дол

Мал. 11.17. Обсяг і темп приросту прямих іноземних інвестицій в Російській Федерації, млрд дол .:

I I - обсяг інвестицій, млрд дол.; - темп зростання,%

Структура надходження іноземних інвестицій за типами, в% від виробленого

229

структура

рік

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Іноземні інвестиції (всього)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі: прямі інвестиції, з них:

67,7

40,4

27,9

20,2

22,8

23,3

24,4

24,8

23,0

26,0

19,4

12,1

9,7

12,1

15,4

внески в капітал

48,8

9,7

8,9

8,6

7,5

18,0

19,3

15,9

12,2

15,3

9,8

6,7

4,8

6,0

5,9

кредити, отримані від зарубіжних співвласників організацій

11,4

25,0

14,8

6,6

7,1

4,2

4,0

7,1

9,7

9,4

7,8

4,1

3,9

5,0

8,6

інші прямі інвестиції

7,5

5,7

4,2

5,0

8,2

1,1

1,1

1,8

1,1

1,3

1,8

1,3

1,0

1,1

0,9

портфельні інвестиції, з них:

1,3

1,3

3,2

2,4

1,4

0,8

0,8

5,8

3,5

1,4

1,1

0,9

0,4

1,2

0,6

акції та паї

0,4

0,6

2,3

1,4

1,2

0,7

0,6

5,2

3,4

0,5

0,3

0,3

1,0

0,5

боргові цінні папери

0,9

0,6

0,8

0,7

0,1

0,1

0,2

0,6

0,1

0,3

0,6

0,6

0,1

0,2

0,1

інші інвестиції, з них:

31,0

58,3

68,9

77,4

75,8

75,9

74,8

69,4

73,5

72,6

79,5

87,0

89,9

86,7

84,0

торгові кредити

6,3

14,1

12,9

11,3

10,0

9,5

11,2

16,8

11,6

15,6

17,0

15,3

14,6

18,1

16,1

інші кредити

16,5

43,2

55,4

65,4

64,7

65,2

62,9

51,6

61,0

55,8

62,0

69,0

73,4

63,1

66,9

інше

8,2

1,0

0,6

0,7

1,1

1,2

0,7

1,0

0,9

1,2

0,5

2,7

1,9

5,5

1,0

Галузева структура іноземних вкладень показує явний інтерес зарубіжних інвесторів до видобутку корисних копалин і їх переробці (виробництво коксу і нафтопродуктів), металургійного виробництва та торгівлі (табл. 11.20). Всі інші напрямки діяльності представлені в набагато меншому ступені, хоча по окремих галузях питома вага іноземних інвестицій зростає (сільське господарство, виробництво продуктів харчування, хімічне виробництво, автомобільна промисловість).

Таблиця 11.20

Надходження іноземних інвестицій за видами економічної

діяльності

Вид економічної діяльності

2005 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

Іноземні інвестиції (всього)

100

100

100

100

100

У тому числі за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,2

0,4

0,3

0,4

0,4

рибальство, рибництво

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

видобуток корисних копалин, з неї:

11,2

12,1

9,8

11,7

6,7

видобуток паливно-енергетичних корисних копалин

9,6

10,4

7,8

10,1

видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних

1,6

1,7

2,0

1,6

1,6

обробні виробництва, з них:

33,5

28,9

21,6

31,9

52,8

виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

2,2

2,4

1,6

1,9

оброблення деревини та виробництво виробів з дерева

1,0

0,3

0,4

0,6

0,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність

0,5

0,8

0,4

0,6

0,6

виробництво коксу та нафтопродуктів

15,1

11,6

8,3

12,5

31,7

хімічне виробництво

2,7

1,9

2,3

1,9

3,2

виробництво гумових та пластмасових виробів

0,5

0,5

0,4

0,5

0,7

виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

1,1

0,6

0,5

0,7

0,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

6,4

6,7

4,8

8,5

7,3

в тому числі металургійне виробництво

5,8

6,5

4,7

8,2

7,1

Вид економічної діяльності

2005 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

виробництво машин та устаткування

U

1,5

0,6

0,9

0,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

0,3

0,7

0,5

0,6

0,3

виробництво транспортних засобів та устаткування, в тому числі:

1,8

1,8

1,5

2,9

4,5

виробництво автомобілів, причепів і напівпричепів

1,6

1,6

1,4

2,6

4,2

виробництво суден, літальних і космічних апаратів та інших транспортних засобів

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

0,6

0,5

0,7

1,2

1,0

будівництво

0,4

1,0

1,0

0,6

0,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування, з них:

38,2

11,6

12,8

16,4

18,2

торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,4

1,2

0,8

1,4

0,8

оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

36,5

9,9

11,7

14,4

15,8

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

1,3

0,5

0,3

0,6

1,6

готелі та ресторани

0,1

0,2

0,1

0,0

0,0

транспорт і зв'язок

7,2

5,7

зд

3,0

2,8

з них зв'язок

6,1

4,1

2,5

1,8

1,7

фінансова діяльність

3,4

33,1

45,6

28,1

11,8

операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

4,9

6,4

4,9

6,5

5,7

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

0,0

0,0

0,0

ОД

0,1

надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

0,3

ОД

0,1

од

0,1

Аналогічні тенденції спостерігаються і в середині 2000-х рр.

У регіональному аспекті іноземних інвестицій виділяються Центральний федеральний округ (на нього припадає понад 70% іноземних вкладень, причому більше 50% - на Москву), Уральський федеральний округ (близько 10% вкладень), Північно-Західний федеральний округ (12% вкладень, з них близько 8% - на Санкт-Петербург), Сибірський федеральний округ (5% вкладень, з них 2,3% - на Красноярський край).

Які ж країни проявляють найбільший інтерес до капіталовкладень в російську економіку? У табл. 11.21 показано, що такими державами є головним чином розвинуті країни, але останнім часом впевнено зростає частка Китаю.

Таблиця 11.21

Надходження іноземних інвестицій за основними країнами-інвесторами

Країна

2000 р

2005 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

Всі інвестиції, в тому числі з країн:

100

100

100

100

100

100

Швейцарія

7,2

3,7

4,1

48,2

30,3

14,5

Кіпр

13,2

9,5

7,8

10,6

10,6

13,3

Великобританія

5,5

16,0

35,5

6,9

8,7

11,1

Люксембург

1,9

25,8

4,7

2,5

7,5

10,0

Нідерланди

11,2

16,6

9,3

8,8

13,7

8,7

Франція

6,8

2,7

3,2

2,3

2,7

6,1

Німеччина

13,4

5,6

9,1

5,4

4,7

5,4

США

14,5

2,9

1,1

0,9

2,2

5,1

Ірландія

0,3

2,2

1,1

3,0

4,0

Китай

0,1

0,2

6,7

1,0

0,5

2,9

Аналогічні тенденції спостерігаються і в середині 2000-х рр.

Найбільші транснаціональні компанії, які здійснюють інвестиції в Росію: Exxon-Mobil, США (нафтогазова галузь); Royal / Dutch / Shell, Великобританія - Нідерланди (нафтогазова галузь); ВР, Великобританія (нафтогазова галузь); ChevronTexaco, США (нафтогазова галузь); Total, Франція (нафтогазова галузь); FordMotor, США (автомобільна галузь); Conoco, США (нафтогазова галузь); PhilipMorris, США (тютюнова галузь). Таким чином, в Росії для зарубіжних компаній найбільший інтерес представляє нафтогазовий сектор і автомобільна галузь. Подібний дисбаланс може зробити певний негативний вплив на національні інтереси і національну економічну безпеку Росії.

 1. Короткі висновки
  Модель IS-LM є розвитком найпростішої кейнсіанської моделі і відображає більш детально основні ідеї, представлені в роботі Кейнса 1936 р Відповідно модель пов'язана з тим же історичним контекстом Великої депресії і ґрунтується на тих же передумови, що і найпростіша кейнсіанська модель: відмова
 2. Короткі висновки
  Найпростіша неокласична модель є узагальненням накопичених до кінця XIX ст. поглядів економістів на функціонування економіки. Така модель відповідає певним історичним реаліям того часу, до яких відносяться: відсутність загального виборчого права і, як наслідок, соціальної держави; перевищення
 3. Короткі висновки
  У базових моделях макроекономіки діють чотири основних учасника - репрезентативний споживач, репрезентативний виробник, держава і зовнішній світ. При розгляді моделей закритої економіки з розгляду виключають зовнішній світ. Репрезентативний агент є спрощеним описом сукупності окремих економічних
 4. Концепції обліку і проблема неузгодженості даних
  Для запису потоків операцій зазвичай використовуються два методу обліку - касовий метод і метод обліку на основі принципу нарахування. Платіжний баланс, національні рахунки і грошово-кредитна статистика (цінні папери) зазвичай записуються за допомогою методу нарахування, при якому операції
 5. Конкурентоспроможність бізнесу
  За оцінками експертів Гарвардського університету, Росія має дуже сильні міжнародні позиції в чорній металургії; сильні - в кольоровій металургії, електроенергетиці, нафтохімії, лісової і оборонної промисловості; посередні - в хімії, авіа- і суднобудуванні, загальному машинобудуванні; слабкі
 6. Комбінована стабілізаційна політика
  Для регулювання економічної кон'юнктури держава може одночасно застосовувати інструменти pi фіскальної, і грошової політики. У моделі «нових класиків» сукупна пропозиція являє макроекономічна функція Лукаса де v, - стохастична змінна з нульовим очікуванням. Відмінність функції (11.1) від динамічної
 7. Кількісні індикатори росту
  Економічне зростання означає збільшення сукупного обсягу виробництва в економіці. Тому величину економічного зростання можна оцінити по динаміці ВВП. Темп приросту реального ВВП характеризує темп економічного зростання де g Y - темп економічного зростання; Y t - реальний ВВП в поточному періоді;
 8. Капітальні ресурси, спадщина адміністративно-командної системи
  Інвестиційний процес в командній економіці спирався головним чином на внутрішні ресурси, а початок його створення поклала індустріалізація кінця 1920-х - початку 1930-х рр. Оскільки основні цілі промислового розвитку СРСР бачилися як швидке створення індустріальної бази головним чином на основі
© 2014-2022  epi.cc.ua