Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гіпотеза конвергенції


Коли ми розглядаємо середні темпи економі-чного зростання за десятиліття в деяких країнах, що розвиваються, наприклад в Бразилії, Кореї і Мек-сике, ми виявляємо, що їх зростання було значною але вище в порівнянні з більшістю промисло-повільно розвинених країн. Якщо високі темпи утри-жатся на цьому рівні протягом досить тривалого-ного періоду часу, то країни, що розвиваються вЗрештою наздоженуть розвинуті країни і досяг-нут рівня доходів на душу населення богатихстран. Чи судилося всім країнам зрештою до-сягти більш-менш однакового рівня доходів? Це гіпотеза конвергенції, яка передбачає, що країни, що мають більш низькі рівні доходів, будуть швидко розвиватися до тих пір, поки не дого-Нят лідерів, але потім темпи економічного Ростана цих країнах сповільняться і будуть соответствоватьтемпам зростання країн-лідеров16.
13 Для Сполучених Штатів і для країн, перерахованих в табл. 35-8, сте-пень уповільнення 'економічного зростання трохи перебільшена слідом-ствие того, що 1973 був роком незвичайного буму. Це означає, чтоекономіческій зростання, вимірюваний до 1973 г, закінчується на уровневише потенційного випуску продукції, а зростання, вимірюваний после1973 г, починається при дуже високому рівні.

16 У статті Вільяма Баумола наводяться й обговорюються деякі даних д. користь теорії конвергенції (см, William Baumol, «Productivity Growth, Convergence and Welfare», American Economic Review, December 1986).
Теорія конвергенції вказує на важливу тенденцію, хоча вона і не є неминучою. Стра-ни, які розвивалися дуже швидко в теченіезначітельного періоду (наприклад, Японія, у кото-рій в 50-і і 60-і роки темпи зростання становили 10% на рік), зазвичай наздоганяють лідерів, застосовуючи і со-вершенствуя техніку, вже відому за граніцей.Как тільки вони досягнуть рівня, визначеного су-суспільством технологією, їх темп економічногозростання, можливо, наблизиться до середньої величини, що історично склалася в Сполучених ШтатахЗамедленіе пояснюється тим фактом, що легко до-ступні джерела зростання, наприклад впровадження тех-нології, вже розробленої в передових країнах, будуть вичерпані.
Але конвергенція не є неминучою, пото-му що країни можуть як наздоганяти лідерів, так іотставать від них: в XVII в. найбагатшою странойміра була Іспанія, в XIX в.
Найбагатшою сталаБрітанія, а на рубежі XX в. розбагатіла Аргентіна.Во всіх цих випадках лідерство брали разниестрани, тому що західний світ в цілому продов-жал своє зростання. Ще більш дивними прикладу-ми є падіння охопленої війною і чумойЕвропи в XIV в. і падіння Риму в V ст. Ці примі-ри нагадують, що не існує гарантій того, що, стала багатою, зможе утримати своіпозіціі.
Навіть в період після другої світової війни не було ніякого значного скорочення розриву всреднегодових темпах приросту розвиваються іпромишленно розвинених країн. У той час як одні, наприклад Корея, наздогнали лідерів, інші; в приватно-сти деякі країни Африки, відкочувалися ещедальше тому. Зближення рівнів життя, якщо етовсе ж має статися, дійсно потребуеточень тривалого часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гіпотеза конвергенції "
 1. Резюме
  конвергенції стверджує, що з плиномчасу рівні життя в різних країнах мають тенденцію до зближення. Бідні країни розвиваються бо-леї високими темпами, поки не наздоженуть лідерів. Ноетот результат не є неминучим. Багаті странимогут виявитися позаду, а деяким бідним странамнікогда не вдасться включитися в цей процес 12. У політиці, спрямованої на прискорення зростання вироб-водительности,
 2. Ключові терміни
  конвергенції
 3. Гіпотеза конвергенції
  гіпотези конвергенціі.Согласно їй різні країни стають з време-ньому все більш і більш схожими один на одного. Унас немає можливості дізнатися, чи стане це реаль-ністю, але можна сказати з усією визначеністю, що в найближчому майбутньому цього не проізойдет.Многіе західні країни практикують звуження ролігосударства і розширення орієнтації на ринок В80-ті роки найбільш показовими прикладами
 4. Резюме
  гіпотезу.
 5. Ключові терміни
  конвергенції
 6. Макроекономіка
  гіпотеза про фіксовані ціни являетсявременной, зробленої виключно в інтересаханаліза , і являє собою умова, чрезвичайноредко зустрічається в реальному економіческойжізні. Від найпростішої макромоделі рівноваги на те-Варна ринку ми переходимо до розгляду де-шей, банківської справи, Федеральної резервної си-стеми і ринків активів в гол 26 і 27. Преподаватьеті глави - істинне
 7. 3. Людська дія як кінцева даність
  гіпотезою, хоча прихильники і вважають її непохитну та незаперечною істиною. Для пояснення відносин розуму і тіла висунуто безліч теорій. Але це все припущення і здогадки без посилань на спостережувані факти. Точно можна сказати тільки те, що між психічними та фізіологічними процесами існує взаємозв'язок. Щодо природи та функціонування цих зв'язків ми знаємо дуже
 8. 1. Праксиология та історія
  гіпотези на основі лабораторних експериментів. У цій сфері неможливі ні експериментальне підтвердження (верифікація), ні експериментальне спростування (фальсифікація) загальних тверджень. Складні явища результат переплетення безлічі причинних ланцюжків не можуть перевірити ніяку теорію. Навпаки, такі явища самі стають зрозумілі тільки через пояснення в термінах теорій,
 9. 3. Апріорі і реальність
  гіпотеза / / Пуанкаре А. Про науку. М.: Наука, 1990. С. 49.]. Вони розглядають посилки економічних міркувань як лінгвістичні або постульовані конвенції [Kaufman F. Methodology of the Social Sciences. London, 1944. P. 4647.]. Інші воліють неохоче погодитися з ідеями, висунутими Ейнштейном. Він ставив наступне питання: Яким чином математики, продукту людського мислення, що не
 10. 4. Расистський полілогізм
  гіпотезу про те, що думки-виділення різних рас можуть мати суттєві відмінності. Те, що анатомії досі не вдалося виявити анатомічні відмінності в клітинах мозку різних рас, не може спростувати теорію про те, що логічна структура розуму різних рас різна. Це не виключає припущення, що в майбутньому дослідження можуть виявити такі особливості. Деякі етнографи кажуть,
© 2014-2022  epi.cc.ua