Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Післявоєнний період


Судячи з даних табл. 35-6, період 1973-1982 гг.действітельно виглядає дуже несприятливим посравненію з 1948-1973 рр.. Не викликає сумніву, що якщо низькі темпи продуктивності, зазначає-емие в останні роки, збережуться, то економікаСША буде набагато менш динамічною, ніж була впрошлом
У табл. 35-7 показано уповільнення економічногозростання після 1973 з точки зору історіческойперспектіви, зростання ВВП на душу населення в теченіе12 років (з 1973 р.) становив тільки 1,24%, або г / ь егосреднего рівня в період 1870-1985 рр.. Навпаки, в1960-1973 рр.. темпи зростання були значно вищесередньої рівня. При щорічному прирості в 1,24% буде потрібно 56 років, щоб подвоїти ВВП на душу населення, тоді як при високому темпі зростання, харак-терном для періоду 1960-1973 рр.., На це зажадає-ся тільки 26,5 року. Різке уповільнення зростання вироб-водительности в порівнянні з чудовими по-казниками періоду 1960-1973 рр..
Викликає беспо-койство з приводу довгострокових економічних
ТАБЛИЦЯ 35-8. Темпи зростання ВВП на душу населення (у% за рік)
Країна то-\ 9HS 1960-1973 1973-1985 Франція 1,87 4,54 1,65 Німеччина 2,02 3,50 1 , 88 Японія 2,68 9,35 2,90 Великобританія 1,26 2,65 1,16 Джерело Табл. 35-1 і International Financial Statistics Yearbook, 1986.
Перспектив Сполучених Штатів. Деякі, звісно, можуть стверджувати, що в Сполучених Штатаху людей вже зараз високий рівень життя і неімеет великого значення, подвоїться він за 50 іліза 25 років. Інші, можливо, додадуть, що економі-чний зростання - це благо не для всіх. Один з аргументів проти тієї точки зору, що економіч-ський зростання не має великого значення, полягає вте, що він значно покращує благосостояніеболее бідних членів суспільства.
ІНШІ КРАЇНИ.
У всіх великих промишленноразвітих країнах картина дуже схожа з Сполучений-ними Штатами. У табл. 35-8 представлені данниепо деяким великим країнам. Всі вони пережіліперіод різкого скорочення темпів економічногозростання після 1973 р. і всі вони в 1960-1973 рр.. раз-вивались значно швидше, ніж протягом дли-тельного періоду 1870-1985 рр..
Як можна пояснити зниження темпів еконо-мічного зростання після 1973 р. в інших промисло-повільно розвинених країнах (виключаючи СоедіненниеШтати?) 15 Відповідь буде той же, що і для Сполучений-них Штатів, лише з невеликими варіаціями: воснове лежав зростання цін на енергоносії, ніж, ве-роятно, можна пояснити деякі з цих по-наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Післявоєнний період "
 1. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  післявоєнний період найбільшу популярність в економічній літературі Заходу отримали неокейнсианские моделі економічного зростання, висунуті англійським економістом Р.Ф. Харродом, американськими - Є. Домаром і Е. Хансеном, засновані на двох передумовах: 1) зростання національного доходу є тільки функцією накопичення капіталу, а всі інші фактори (збільшення зайнятості, ступінь використання
 2. Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
  післявоєнний період частка сировини у вартості міжнародного експорту знизилася з 3/5 до 1/3, а частка готових промислових виробів зросла до 2/3. Збільшується обмін комплектуючими виробами та запасними частинами . В сферу міжнародного обміну сьогодні включаються досягнення науково-технічної думки (торгівля ліцензіями і ноу-хау), на частку яких припадає до 10% загального обороту. Відзначається швидке
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  післявоєнний період відбулася деконцентрація виробництва і розпад монополістичних об'єднань? Крос-ленд не ризикує виступити з § такого роду «відкриттями», бо їх протиріччя дійсним фактам аж надто очевидно. Він воліє оперувати іншими міркуваннями. Насамперед Кросленд посилається на значно посиливши * шуюся економічну роль держави, до якого нібито
 4. Основні напрямки державного регулювання ринку праці
  післявоєнний період були створені сотні тисяч робочих місць у державному секторі (у сфері суспільних послуг - освіта, медичне обслуговування, комунальне господарство, а також у будівництві громадських будівель і споруд та ремонтно-відновлювальних роботах). Все більш важливе значення набувають також державне сприяння найму і програми підготовки та перепідготовки
 5. Неокейнсианство
  післявоєнний період найбільшу популярність в економічній літературі Заходу отримали неокейнсианские моделі економічного зростання, висунуті англійським економістом Р. Харродом та американськими економістами Є. Домаром і Е. Хансеном. Економічна теорія Харрода, доповнена Домаром , аналізує не момент порушення рівноваги в економіці і відновлення його (статична рівновага Кейнса), а
 6. Повзуча, галопуюча і гіперінфляція
  післявоєнний період капіталізм пережив дві великі хвилі інфляції: при переході від військової економіки до економіки ринкового типу (1945-1952 рр..) і під впливом «нафтових шоків», різко перетряхнувшіх всю структуру світових і внутрішніх цін (1974-1981 рр..). Але західним країнам вдалося втихомирити інфляційні процеси, використовуючи різні методи антиінфляційного регулювання. Для невеликих
 7. Кредитна система
  післявоєнний період. У США центральний банк (Федеральна резервна система) знаходиться в змішаній власності. Комерційні банки являють собою приватні і державні банки, що здійснюють універсальні операції з кредитування промислових, торговельних та інших підприємств, головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді внесків. Поява терміну
 8. Методи грошово-кредитної політики
  післявоєнного періоду, що відповідало загальній тенденції переходу центральних банків до непрямих форм регулювання. За допомогою проведення центральним банком операцій на відкритому ринку збільшується (при купівлі цінних паперів) або зменшується (при їх продажу) обсяг власних резервів комерційних банків окремо і банківської системи в цілому, що тягне за собою зміну вартості
 9. Соціальні аспекти держрегулювання
  післявоєнний період створені, досить ефективно (хоча і не без проблем) функціонують і продовжують розвиватися розгалужені системи соціального страхування: пенсійного, медичного та з безробіття. Найбільш активно соціальна політика проводиться в країнах Західної Європи. Так, якщо в Японії і США в 1995 р. питома вага всіх витрат на соціальні потреби у видатках центральних (федеральних)
 10. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
  післявоєнного періоду стало помітне прискорення темпів розвитку світової торгівлі, досягли найвищого рівня за всю історію людського суспільства. Так, середньорічний темп зростання світового експорту товарів склав: у 50-х рр.. - 6%; 60-х рр.. - 8,2; 70-80-х рр.. - 9,0 і в 90-97 рр.. - 6% (середньорічні темпи зростання ВВП за цей період склали 1,5%). Відповідно зростав і обсяг світової
© 2014-2022  epi.cc.ua