Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Соціалістичні та комуністичні економікіімеют дві основні характерні риси. Виробляй-вальний капітал у цих країнах знаходиться в влас-ності держави, а не приватних осіб а ринок вико-зуется в процесі формування цін на товари іфактори виробництва, а також у процесі розподіл-лення ресурсів в дуже обмежених масштабах.
2. Карл Маркс розглядав історію як літопис клас-совою боротьби, а капіталізм - як боротьбу між буржуазії (кваліфікованими фахівцями та ка-піталістамі), з одного боку, і робітниками - з дру-гой. Маркс передбачав, що капіталізм разрушітсебя сам, оскільки спрямований на економію труданаучно-технічний прогрес знижує попит на трудсоздавая безробіття і зменшуючи рівень реальнойзаработной плати. Це пророцтво виявилося невер-ним
3. В якості основи для свого економічного аналізаМаркс використовував трудову теорію вартості. Тру-довая теорія вартості стверджує, що стоімостьлюбого товару визначається тією кількістю праці, який укладено в ньому, причому сюди входить кактруд безпосередньо використаний при виробниц-стве даного товару, так і праця, витрачена на про-ництво всіх машин, використаних при виробниц-стве цього товару.
Маркс доводив, що всі доходи отпродажі товарів повинні належати трудящімся.Прібиль ж являє собою результат експлу-ції робітників.
4. У повністю планованої (або командний) економі-ці центральний плановий орган, під яким подра-зумевает уряд, вирішує, що повинно вироб-водитися, як і для кого. На практиці за допомогою
'централізованого управління неможливо розподілити всі ресурси повністю; неминуча существеннаядецентрализация.
5. При ринковому соціалізмі ціни встановлюються так, щоб забезпечити бажане розподіл ресурсов.После цього споживачі вільні купувати те, що оніхотят, а директорам підприємств надано пра-во максимізувати прибуток. Підприємства находятсяв власності держави Якщо ціни установленинеправільно і в результаті є надлишок спросаілі пропозиції, то ціни можуть коригуватися дотех пір, поки не буде досягнуте бажане розподіл-ня ресурсів.
6. Економіка Радянського Союзу розвивалася дуже швид-римі темпами, особливо промисловість. Однак вконце 70-х років економічне зростання в країні різко
сповільнилося. Спостерігачі в Радянському Союзі і за егопределамі пропонують провести реформи, спрямований-ні на розширення використання ринку.
Влада опа-саются, що будь-яке ослаблення економічного конт-роля може привести до втрати і політичного конт-роля.
7. З 1949 р. і донині китайська економіка розви-ється швидкими темпами. Середньорічний пріроствипуска промислової продукції перевищив 10%. Однак розвиток в Китаї не було гладким. Большойскачок наприкінці 50-х років і культурна революція вконце 70-х років підірвали основи економіки.
8. Інші країни комуністичного блоку в большейстепені, ніж Китай і Радянський Союз, орієнтірова-ни на ринковий розвиток В Югославії дозволена ча-стная власність на невеликі підприємства і наподавляющую частина сільськогосподарського виробниц-ства; робочі управляють фірмами. В Угорщині такжеразрешени використання ринку і приватна власність ність у значних масштабах
9. Гіпотеза конвергенції - це точка зору, згідно зякому комуністичні і капіталістіческіестрани стають все більш схожими один на друга.Последніе дані не підтверджують цю гіпотезу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua