Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гіпотеза конвергенції


Рухаються чи соціалістичні і капиталистиче-ські країни до однієї і тієї ж точки, в якій за-падную економіки погоджуються з постепеннимрасшіреніем державного втручання іпланірованія, а соціалістичні економіки по-зволяют ринку грати все зростаючу роль?
Ця ідея носить назву гіпотези конвергенціі.Согласно їй різні країни стають з време-ньому все більш і більш схожими один на одного. Унас немає можливості дізнатися, чи стане це реаль-ністю, але можна сказати з усією визначеністю, що в найближчому майбутньому цього не проізойдет.Многіе західні країни практикують звуження ролігосударства і розширення орієнтації на ринок В80-ті роки найбільш показовими прикладами та-кого роду стали Великобританія, Франція і Сполуче-з'єднані Штати.

Створюється враження, що якщо конвергенція ібудет діяти, то швидше шляхом посилення ринкової ної орієнтації економіки у всіх країнах, а непутем сплетення сьогоднішніх соціалістичних ікапіталістіческіх економік У 80-х роках намети-лась тенденція розширення ролі ринку майже вовсех країнах, як капіталістичних, так і соціа-лістіческіх.
| Ми починали з обговорення стоять перед лю-бій економічною системою фундаментальних пи-тань - «що», «як» і «для кого». Книга завершується-ється розглядом ряду альтернативних економі-чеських систем, які прагнуть вирішити ці про-блеми у всіх частинах світу. Ми дізналися, що разли-чия між економічними системами бувають оче-
видними і трудноуловимую; що функционирова-ня економіки характеризується безліччю показ-ників, у тому числі темпами економічного зростання, ступенем нерівності і свободи; що величина каж-дого з цих показників знаходиться під сильним
впливом політичних рішень і історіческіхсобитій.
Використовуючи інструментарій економічно-го аналізу, ми можемо продиратися крізь пробле-ми різних економічних систем, намагаючись по-няти, як вони функціонують в дійсності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гіпотеза конвергенції "
 1. Гіпотеза конвергенції
  гіпотеза конвергенції, яка передбачає, що країни, що мають більш низькі рівні доходів, будуть швидко розвиватися до тих пір, поки не дого-Нят лідерів, але потім темпи економічного Ростана цих країнах сповільняться і будуть соответствоватьтемпам зростання країн-лідеров16. 13 Для Сполучених Штатів і для країн, перерахованих в табл. 35-8, сте-пень уповільнення 'економічного зростання трохи
 2. Резюме
  конвергенції стверджує, що з плиномчасу рівні життя в різних країнах мають тенденцію до зближення. Бідні країни розвиваються бо-леї високими темпами, поки не наздоженуть лідерів. Ноетот результат не є неминучим. Багаті странимогут виявитися позаду, а деяким бідним странамнікогда не вдасться включитися в цей процес 12. У політиці, спрямованої на прискорення зростання вироб-водительности,
 3. Ключові терміни
  конвергенції
 4. Резюме
  гіпотезу.
 5. Ключові терміни
  конвергенції
 6. Макроекономіка
  гіпотеза про фіксовані ціни являетсявременной, зробленої виключно в інтересаханаліза , і являє собою умова, чрезвичайноредко зустрічається в реальному економіческойжізні. Від найпростішої макромоделі рівноваги на те-Варна ринку ми переходимо до розгляду де-шей, банківської справи, Федеральної резервної си-стеми і ринків активів в гол 26 і 27. Преподаватьеті глави - істинне
 7. 3. Людська дія як кінцева даність
  гіпотезою, хоча прихильники і вважають її непохитну та незаперечною істиною. Для пояснення відносин розуму і тіла висунуто безліч теорій. Але це все припущення і здогадки без посилань на спостережувані факти. Точно можна сказати тільки те, що між психічними та фізіологічними процесами існує взаємозв'язок. Щодо природи та функціонування цих зв'язків ми знаємо дуже
 8. 1. Праксиология та історія
  гіпотези на основі лабораторних експериментів. У цій сфері неможливі ні експериментальне підтвердження (верифікація), ні експериментальне спростування (фальсифікація) загальних тверджень. Складні явища результат переплетення безлічі причинних ланцюжків не можуть перевірити ніяку теорію. Навпаки, такі явища самі стають зрозумілі тільки через пояснення в термінах теорій,
 9. 3. Апріорі і реальність
  гіпотеза / / Пуанкаре А. Про науку. М.: Наука, 1990. С. 49.]. Вони розглядають посилки економічних міркувань як лінгвістичні або постульовані конвенції [Kaufman F. Methodology of the Social Sciences. London, 1944. P. 4647.]. Інші воліють неохоче погодитися з ідеями, висунутими Ейнштейном. Він ставив наступне питання: Яким чином математики, продукту людського мислення, що не
 10. 4. Расистський полілогізм
  гіпотезу про те, що думки-виділення різних рас можуть мати суттєві відмінності. Те, що анатомії досі не вдалося виявити анатомічні відмінності в клітинах мозку різних рас, не може спростувати теорію про те, що логічна структура розуму різних рас різна. Це не виключає припущення, що в майбутньому дослідження можуть виявити такі особливості. Деякі етнографи кажуть,
© 2014-2022  epi.cc.ua