Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Є. Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

.
Першої сформованої світовою валютною системою була Паризька (з 1867р. до початку 20-х рр.. XX ст.). Характерними ознаками цієї системи були прийняття золотого (золотомонетного) стандарту і режим свободноплавающих валютних курсів з урахуванням попиту та пропозиції. Золотий стандарт являє собою форму організації валютних відносин, у якій золото використовується як грошовий товар. Тому кожна національна валюта мала золотий вміст, відповідно до якого встановлювався її паритет до інших валют. Проводився вільний обмін валют на золото, за яким була визнана роль світових грошей.
Зміна умов розвитку світового капіталізму наприкінці XIX - початку XX століття, кризові потрясіння в світовому господарстві, породили Першу світову війну, а також створили революційну ситуацію в цілому ряді країн, привели до краху Паризької валютної системи. На зміну їй в 1922 р. була законодавчо оформлена Генуезька валютна система, яка базувалася на золото-девизном стандарті (на додаток до золота використовувалися девізи - іноземні валюти). Золоті паритети були збережені, а режим плаваючих валютних курсів відновлений. Деякий час в окремих країнах (напр., США, Великобританії, Франції) використовувався також золотослівксвий стандарт.
Генуезька система проіснувала недовго. Уже в першій половині 30-х років світова валютна система пережила найсильніші потрясіння, викликані світовою економічною кризою, яка охопила й грошово-кредитну сферу. Золото - девізний стандарт зазнав аварії. До початку Другої світової війни розмін банкнот на золото проводився фактично лише в США.
У ході Другої світової війни співвідношення світових економічних сил зазнало докорінні зміни. США перетворилися на найпотужнішу державу світу, позиції Великобританії та Франції були ослаблені, а економіка Німеччини і Японії була зруйнована. У цих умовах розробка проектів реформування світової валютної системи опинилася під сильним впливом США і меншою мірою - Великобританії. В основу нової валютної системи, юридично оформленої рішеннями міжнародній конференції у м. Бреттонвудсе (США) в 1944р.
і тому отримала назву Бреттонвудської валютної системи, лягли такі принципи.
Був збережений, хоча і в урізаному вигляді, золото - девізний стандарт: золото продовжувало використовуватися в різних формах (були збережені золоті паритети, зберігся зв'язок долара США з золотом, проте обмінювати американську валюту на благородний метал могли лише центральні банки країн, золото могло також використовуватися як міжнародний платіжний і резервний засіб). Крім долара роль резервної (ключової) валюти став грати також англійський фунт стерлінгів, однак насправді був встановлений доларовий стандарт, оскільки долар став єдиною валютою, конвертованою в золото.
Важливою особливістю Бреттонвудської системи був перехід до системи фіксованих валютних курсів, які могли відхилятися від встановлених меж лише у вузьких межах.
Були також створені дві валютно-фінансові і кредитні організації - Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції та розвитку, покликані надавати кредити країнам-членам при виникненні серйозного дефіциту платіжного балансу, втрати стабільності національної валюти, а також здійснювати контроль за дотриманням країнами-членами прийнятих ними зобов'язань.
Бреттонвудская валютна система відбила посилення економічних позицій США в повоєнному світі і діяла більш-менш успішно до тих пір, поки вони залишалися досить міцними. Однак вже в 60-х роках позиції США виявилися підірваними, до початку 70-х років криза Бреттонвудської системи став цілком очевидним. Цілий ряд економістів і політичних діячів стали висловлювати пропозиції про необхідність переходу до плаваючих валютних курсів. На їх думку, це дозволило б забезпечити більш широку автономію урядів у проведенні кредитно-грошової політики, оскільки відпадала б потреба у підтримці стабільних валютних курсів. Запровадження плаваючих валютних курсів також усунуло б мала місце двояку асиметрію системи:
1) фактично тільки США визначали світову пропозицію грошей;
2) на відміну від інших країн, які могли девальвувати свої валюти по відношенню до долара, США були позбавлені такої можливості.
Нарешті, плаваючі валютні курси могли б служити автоматичними стабілізаторами при виникненні ряду диспропорцій, зокрема вони могли б стати захистом проти імпортованої інфляції / 1 /. Хоча ці погляди не були загальноприйнятими, проте практичний розвиток подій призвело спочатку до кризи, а потім і крахові Бреттонвудської системи.
Пошуки шляхів виходу з кризи сприяли заміні Бреттонвудської системи Ямайської. Угода, підписана в Кінгстоні (Ямайка) в 1976 р. і набула чинності в 1978 р., означало юридичне оформлення четвертої світової валютної системи.
Замість золото - девизного стандарту був введений стандарт СДР (спеціальних прав запозичення), створених ще наприкінці 60-х років і представляють собою міжнародні активи у вигляді записів на спеціальних рахунках в Міжнародному валютному фонді. Вартість 1 одиниці СПЗ визначається на основі валютного кошика, до складу якої нині входять (у відсотках) американський долар (39), японська ієна (18), німецька марка (21), англійський фунт стерлінгів (11) і французький франк (11). У зв'язку з переходом до стандарту СДР юридично завершився процес демонетизації золота, тобто втрати ним грошових функцій. Були скасовані золоті паритети. Країни-члени МВФ отримали право вибору будь-якого режиму валютного курсу.
У Західній Європі наприкінці 70 -х років була юридично оформлена регіональна Європейська валютна система (ЄВС), яка відобразила поглиблення інтеграційних тенденцій у цьому регіоні. Грошовою одиницею в ЄВС є ЕКЮ, умовна вартість якої визначається по методу валютного кошика, до якої входять грошові одиниці країн Європейського Союзу. У середині Грудень 1996 лідери Євросоюзу прийняли рішення про перехід з 1 січня 1999 р. до єдиної валюти країн ЄС - "ЄВРО". Валютна система Росії перебуває в стадії формування. Її основою є рубль, який після відокремлення, а фактично, відділення РФ від грошово -кредитних систем республік колишнього СРСР поступово перетворився на частково конвертовану валюту з поточних операцій, проте зберігається ряд валютних обмежень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ"
 1. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  еволюцію міжнародних ринків капіталу, робочої сили, інтелектуальної власності та ін Міжнародні валютні відносини - це сукупність економічних відносин між країнами, юридичними та приватними особами, міжнародними економічними, фінансово-кредитними організаціями з приводу функціонування і розвитку валюти. Основні форми валютної системи - національна і світова, виділяють
 2. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  еволюція людини від тваринного стану людиноподібних предків до сучасній людині розумній. Вони не поділяють припущення про те, що існують расові відмінності між людськими особинами. Праксиология та економічна теорія чужі проблемам, піднятим у цій дискусії. Однак вони повинні вжити заходів обережності, щоб не потрапити під вплив фанатичною енергії цього
 3. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  світовими війнами, можна було назвати гнучким золотовалютним стандартом, або, для простоти, гнучким стандартом. При цій системі Центральний банк або валютний зрівняльний рахунок (як би не називався відповідний державний інститут) вільно обмінює заступники грошей, які є національним законним платіжним засобом країни, або на золото, або на іноземну валюту, і навпаки. Курс,
 4. Коментарі
  еволюції органічного світу. Дафніс і Хлоя - герої однойменного любовно-буколічних роман Лонга, грецького письменника I-II ст. н.е. Покинуті своїми батьками юні герої роману полюбили один одного в обстановці пастушою життя. Джевонс Уїльям Стенлі (Jevons William Stanley) (1835-1882) - англійський економіст, статистик, філософ-логік. Поряд з К. Менгером і Л. Вальрасом Джевонс вважається
 5. Золотий (золотомонетний) стандарт
  еволюцією внутрішнього платіжного механізму, в якому кредит і безготівкові гроші зайняли панівне становище. Наслідком цього стало якісна зміна механізму утворення і покриття сальдо платіжного балансу. Значно розширився економічний інструментарій, який перебував у розпорядженні державних органів і призначений для поточного балансування міжнародних розрахунків.
 6. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  еволюції товарно-грошових відносин поступово створюються передумови для звуження функції грошей як засобу обігу, і одночасно для розширення їх функції як засобу платежу (зокрема, кредитних грошей): Сьогодні в розвинених країнах виконання грошима функцій засобу обігу обмежується переважно сферою роздрібної торгівлі, оплати послуг та міжнародної торгівлі. Третя
 7. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  еволюціонує колективний характер привласнення. Спочатку колективним, але здійснюється лише в інтересах підприємців, об'єднаних в акціонерне товариство, тобто в інтересах вузької групи осіб, потім кордону планомірності, свідомого регулювання та контролю значно розширюються. На початку XX в. продуктивні сили переростають межі окремих монополістичних об'єднань.
 8. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  еволюції державно-корпоративного регулювання характерним став пошук компромісів між ринковим регулюванням і програмуванням. В якості такого компромісу була використана певна лібералізація механізму регулювання. Це проявилося у частковій приватизації державної власності на засоби виробництва, наданні фінансової автономії державним компаніям,
 9. 2. LDC у світовій торгівлі
  еволюцію струк-тури експорту слаборозвинених країн, дає можли-ність певним чином поглянути на ці про-блеми. Зовсім недавно, в 1960 р., LDC були восновном експортерами сировини. Тепер же більш по-Ловін їх експорту складають промислові то-5 В 1974 р. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Наційпріняла резолюцію на підтримку NIBO. вари. Хоча цей зсув в структурі торгівлі
 10. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  еволюцію МВС впливають різні фактори, в тому числі: розвиток продуктивних сил і прискорення НТП, посилення інтернаціоналізації світової економіки і взаємозалежності країн в системі світогосподарських зв'язків, розстановка економічних сил між країнами у світовому господарстві. Історично МВС склалася до кінця XIX століття. Вона була заснована на золотому стандарті і золотих паритетах.
© 2014-2022  epi.cc.ua