Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність та оціночні судження


У частині даної глави показується, чтораспределеніе ресурсів є ефективним поПарето тоді, коли ринки абсолютно конкурент-ни . Іншими словами, абсолютно конкурентниеринкі гарантують, що економіка автоматіческідостігает точки на графіку досяжною корисно-сті - точки, в якій нічиє положення нельзяулучшіть без того, щоб не погіршити положеніекого-то другого. Але чи означає це, що конкурент-ні, ефективні за Парето розподілу ресур-сов є у відомому сенсі соціально оптимального? На жаль, не означає. Ні прічінидумать, що конкурентна економіка намацає со-ціально найкращу Парето-ефективну точку.
Кожен член суспільства може погодитися, на-приклад, з тим, що більш рівномірний розподіл ня доходу переважніше менш равномерного.Такім чином, такі точки, як точка D на ріс10-1, в цілому переважніше точок, відповід-них крайнього нерівності (як точки А або В). Але конкурентній економіці ніщо не заважає по-народжувати вкрай нерівномірний розподіл до-ходу. У цьому випадку розподіл ресурсів було биоптімальним по Парето, але не обов'язково соці-ально оптимальним в силу того, що суспільство перед-почли б знаходитися в якійсь іншій точці на гра-ниці досяжною корисності.

Дійсно, більшість питань економі-чеський і політичної теорії - це питання про на-правліннях економічної політики, коториеобеспечівалі б вигоди одній групі населення (орендарям; фермерам, виробникам автомоби-лей) за рахунок інших груп. Ці питання включаютсоціальную значимість і цінність разлічнихгрупп населення для суспільства в цілому, а підготов-ка економістів не дає їм спеціальної методікідля проведення експертиз у такого роду справах. Вони
як фахівці нездатні судити, наприклад, оцінити фермерів або вирішити питання про те, є-ється чи сімейна ферма унікальним інститутом, становим хребтом соціальних цінностей країни, заслуговує підтримку платника податків длягарантій збереження його життєздатності.
Чи означає це, що концепція еффектівностіпо Парето і висновок про те, що абсолютно конку-рентні ринки розподіляють ресурси ефективно, мають цінність тільки стосовно до суперечок одостоінствах капіталізму? Ні. Концепція ефек-тивності по Парето є надзвичайно корисною, оскільки ідея усунення розтрати ресурсів - влюбом випадку плідна ідея.
Існує багато прикладів, коли економісти, збройні розумінням ідеї ефективності поПарето, можуть грати главную'роль в распознаванііподлінно ефективних способів іспользованіяограніченних ресурсів при реалізації цілей еко-номічного політики.
Наприклад, часто економістимогут показати, що існують більш дешеві, чемсегодняшніе, аграрні програми, способи забезпе-чення такого рівня доходів фермерів, якого, задумку політиків, вони заслуговують. Далі, еконо-Місті можуть розрахувати вартість для споживачів (виражену в більш високих цінах на автомобілі) кожного робочого місця в автомобілебудуванні, со-зберігання в результаті обмеження імпорту (в1984 р. ця цифра становила 165 000 долл. на рік), іпредложіть дешевші способи допомоги етімлюдям, допускаючи при цьому отримання потребітелямівигод від конкуренції, забезпечувана зарубіжними-ми виробниками автомобілів. Таким чином, концепція оптимальності, або ефективності, поПарето далеко не марна в прийнятті решенійпо питань державної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність та оціночні судження "
 1. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  ефективні, і людьми, які в усіх відношеннях неповноцінні і менш ефективні, корисні для обох груп. Радикал Бентам стверджує: Природні права просто нісенітниця: природні і невід'ємні права риторична нісенітниця [Bentham. Anarchical Fallacies; being an Examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution / / In: Works. Ed. by Bowring. II. 501.]. Для нього єдиною
 2. Резюме
  ефективно, якщо перебуває на PPF. Точ-ки, розташовані зовні PPF, недосяжні слідом-ствие органиченно ресурсів. 5. У командній економіці всі рішення про те, що, каки для кого виробляти, мали б приймати-14 ся державою. Управління такого роду економікойбило б майже напевно нерозв'язним завданням длягосударства; насправді чисто командних економік не Ефективність і рівність
 3. ефективності, або оптимальності, за Парето нути, які знаходяться на або всередині граніци.Точкі, що знаходяться вище межі, не можуть битьдостігнути внаслідок обмеженості ресурсів. У точці А всі блага суспільства віддані Діані. Ееполезность знаходиться на максимальному рівні, ко-торий може бути досягнутий при заданих налич-них ресурсах. (Згадайте, що вона отримує поліз-ність тільки від
  Ефективність і справедливість
 4. ефективність конкурентних ринкових конкурентоспроможність сельскохозяйственныхрынков, уряд США витрачає щорічно мил-Ліард доларів на субсидії фермерам посред -ством підвищених цін на сельскохозяйственныепродукты. Аналогічні напрямки в області еко-номічного політики існують у багатьох іншихкраїнах. Державні структури предприни-мают ці та інші заходи, спрямовані проти
  Глосарій
 5. ефективності на 1 дол ГРОШІ. Money. Будь загальноприйняті засоби платежу, кото-які можуть обмінюватися на товари і послуги і іспользоватьсядля оплати боргів. ГРОШІ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (Денеж-ная БАЗА). High-powered money (or monetary base). Сума випущених в обіг грошей і банківських депозитів, що знаходяться в Fed ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ. Позитивне сальдо бюд-жету Budget deficit or surplus.
  Відповіді на запитання з залу
 6. ефективне рішення назрілих завдань. Ваше ставлення до ситуації в країні? - Країна все ще продовжує котитися в прірву, ніякої реальної фінансової стабілізації в країні не відбувається. А деякі зовнішні ознаки стабілізації оплачуються такої соціальної ціною, яка не може бути виправдана. Я поясню, щоб було зрозуміло. Всі говорять, що знизилася інфляція, але вона не знизилася. За
  2. Передумови людської дії
 7. оцінну функцію. Людина, спалюється пристрастю, бачить мету більш бажаною, а ціну, яку він повинен заплатити, менш обтяжливою, ніж йому б це здалося, якби він діяв більш холоднокровно. Люди ніколи не сумнівалися, що і в емоційному збудженні засоби і цілі зважуються, тому необхідно впливати на результати цього обдумування, виносячи суворіший вирок за
  4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
 8. ефективні. Але вони не діяли ірраціонально; вони робили все, що було в їхніх силах. Можливо , ще через 100 років у розпорядженні лікарів виявляться більш ефективні методи лікування цього захворювання. Ці лікарі будуть більш ефективними, але не більш раціональними, ніж наші лікарі. Протилежність діяльності не ірраціональна поведінка, а реактивна реакція органів тіла і інстинктів, що не
  8. Концептуалізація і розуміння
 9. ефективні засоби боротьби з бактеріями до хороших, а даремні до поганих. Якби цю книгу писала бактерія, то оцінки були б протилежними, але змістовно вона не відрізнялася б від книги бактеріолога. Точно так само європейські історики, які займаються монгольським вторгненням XIII в., можуть говорити про сприятливі і несприятливі події, тому що поділяють позицію європейських захисників
  5. Полілогізм і розуміння
 10. ефективність. Неважливо, чи вважає історик чи політик втручання певного фактора корисним чи шкідливим. Він не може отримувати користь з недооцінки або переоцінки важливості однієї з діючих сил. Лише незграбні уявні історики впевнені, що спотвореннями вони допомагають своїй справі. У не меншому ступені це вірно і щодо розуміння державних діячів. Яку користь можуть отримати
  эффективность. Неважно, считает ли историк или политик вмешательство определенного фактора полезным или вредным. Он не может извлекать пользу из недооценки или переоценки важности одной из действующих сил. Лишь неуклюжие мнимые историки уверены, что искажениями они помогают своему делу. В не меньшей степени это верно и в отношении понимания государственных деятелей. Какую пользу могут извлечь
© 2014-2022  epi.cc.ua