Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність і рівність


Простий приклад допоможе пояснити поняття опти-мальності по Парето. Розглянемо економіку, в кото-рій є тільки два учасники - Діана і Марж.Граніца досяжною корисності на рис 10-1 поки-показують комбінації рівнів (значенні) корисності, які можуть бути досягнута Діаною і Марж.Каждая з них витягує корисність тільки з техблаг, які вона сама потребляег. При заданнихоб'емах ресурсів в економіці межа показиваетдля кожного рівня корисності Марж максімальнийуровень корисності, якого може досягти Діана
Кордон досяжною корисності має негативні-вальний нахил, оскільки якщо жоден з ресур-сов не розтрачувати, то поліпшення становища од-ної стороною обов'язково означає зменшення ре-сурсів іншого боку і, отже, ухудшеніеее положенія4. Тільки ті точки можуть бути досяг-
4 Ми виключаємо тут можливість альтруїзму, при якому щастя дляодной боку збільшує корисність для іншої. Б такого роду ситуа-ції графік досяжною корисності не обов'язково мав би негативні-вальний нахил на всьому безлічі значень.

РІС. 10-1. Кордон досяжною корисності. Кордон поки-показують для каждою рівня корисності, досяжного для Марж, максимальний рівень корисності, яку може досягти Діа-на Рухаючись до кордону з будь-якої точки, що знаходиться усередині неї, як, наприклад, з С, можна поліпшити положення по крайнеймере одного без нанесення шкоди іншому. Точки, розташований-ні всередині кордону, таким чином, не є оптімальниміпо Парето. Неможливо порівняти точки на кордоні, пользуяськонцепціей ефективності, або оптимальності, за Парето
нути, які знаходяться на або всередині кордону.
Точки, що знаходяться вище межі, не можуть битьдостігнути внаслідок обмеженості ресурсів.
У точці А всі блага суспільства віддані Діані. Ееполезность знаходиться на максимальному рівні, ко-торий може бути досягнутий при заданих налич-них ресурсах. (Згадайте, що вона отримує поліз-ність тільки від свого власного споживання і, таким чином, не засмучується через те факту, що у неї є все, а у Марж немає нічого.) У точці ВМарж володіє всіма наявними ресурсами, і ееполезность точно так само знаходиться на максімальновозможном рівні. При русі з точки А вТочку В має місце компроміс, коли блага пере-даються від Діани до Марж. При цьому положеніеДіани неухильно погіршується, а положення Маржулучшается. Обидві точки А і В ефективні по Паре-то, так як ні в одній, ні в іншій ситуації нельзяулучшіть положення однієї без того, щоб не зроби-ти інший гірше.
Розглянемо далі точки С, D і E. Точка С не є-ється оптимальної за Парето. Рухаючись з точки С клежащей на кордоні досяжною корисності точкеD, можна поліпшити становище Діани. Так само мож-но поліпшити становище і для Марж, рухаючись до точ-ке E. Дійсно, в будь-якій точці, расположенноймежду DME, становище обох краще, ніж у точці СКонцепція оптимальності по Парето корисна дляідентіфікаціі ситуций, коли, як у точці С, мож-но, рухаючись від неї, поліпшити становище по крайнеймере одного учасника без шкоди для кого- небудь.
Основне обмеження концепції оптімальностіпо Парето полягає в тому, що вона не дає нам ника-кого способу проранжувати точки на кордоні до-стіжімой корисності. Наприклад, переміщення ізточкі D в точку E поліпшує становище Марж, але засчет Діани, положення якої погіршується.
Обеточкі DnE оптимальні за Парето, так як неможливо можна поліпшити становище одного учасника Вточку D або E без того, щоб не погіршити поло-ються іншого. Точки AHB також ефективні, іліоптімальни, по Парето. Дійсно, всі точки, що лежать на кордоні досяжною корисності, є-ються оптимальними за Парето. З іншого боку, жодна точка всередині кордону досяжною корисності не є оптимальною по Парето, оскіль-ки, переміщаючись до кордону, ми можемо улучшітьположеніе принаймні для одного без зменшення корисності для іншого.
Поняття оптимальності по Парето спирається наотносітельно безперечне оціночне судження проте, що розтрата ресурсів - це погано, так як, ес-Чи усунути розтрату, можна комусь зробити промінь-ше. Але це оціночне судження не є доста-точним для того, щоб сказати нам зовсім
безумовно, як слід розподіляти ресурси.Чтоби здійснити вибір серед ефективних поПарето точок, ми повинні грунтовно занятьсявопросом чесності або справедливості. Хоча біль-шість згідно з тим, що розтрата - це погано, досягти згоди з інших питань (пов'язаним спредставленіямі про чесність і справедливості) го-раздо важче Наприклад, більшість з нас пола-гают, що точки А і В на рис 10-1 є «нече-стнимі», проте не існує причини, вследствіекоторой (залишаючи осторонь Діану і Марж) мипредпочлі б вибрати таку ж ефективну поПарето точку як найкращу в соціальному плане.Не існує строго наукового, вільного від суб'єктів незалежно єктивні способу вибору серед ефективних поПарето розподілів ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність і рівність "
 1. Класичний вибір -« гармати або масло ».
  Ефективністю та рівністю. Ефективність є отримання загально-ством максимуму можливих благ від використання його обмежених ресур-сов. Рівність означає, що отримані блага справедливо розподіляються між членами суспільства. Іншими словами, ефективність - економічний пиріг, а рівність - спосіб його нарізки на частини. Нерідко, коли політика держави змінюється, ефективність і
 2. Описуючи ситуацію, коли ринок сам по собі не в змозі ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін
  ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін «несостоя-ність ринку». Один із прикладів неспроможності ринку - зовнішній ефект. Зовнішній ефект - це вплив дій однієї людини на добробут іншого. Класичний приклад - забруднення навколишнього середовища. Якщо хімічний завод: ткажется брати на себе витрати з очищення викидаються в атмосферу шкоду--гих
 3. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  ефективність і рівність і яке відношення вони мають до політики уряду? У чому полягає значення продуктивності? Що таке інфляція? Опишіть взаємозв'язок між інфляцією та без безробіттю в короткостроковому періоді? Завдання для самостійної роботи Опишіть вибір, з яким стикається: а. сім'я, вирішальна, чи купувати новий автомо-біль б. депутат Думи, який розглядає
 4. 174 Частина 3.
  Ефективність і рівність результа-тов економічної діяльності. Рівновага попиту та пропозиції максимізує суму надлишків споживачів і виробників «Невидима рука» ринку веде покупців і про-давця до ефективного розподілу ресурсів В умовах недосконалості ринку (як наслідок зокрема, влади над ринком і зовнішніх еф-фектов) ресурси розподіляються неефективно
 5. 9. Інстинкт агресії і руйнування
  ефективні, і людьми, які в усіх відношеннях неповноцінні і менш ефективні, корисні для обох груп. Радикал Бентам стверджує: Природні права просто нісенітниця: природні і невід'ємні права риторична нісенітниця [Bentham. Anarchical Fallacies; being an Examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution / / In: Works. Ed. by Bowring. II. 501.]. Для нього єдиною
 6. 2. Світогляд і ідеологія
  ефективними методами зниження ставки відсотка нижче рівня, якого вона б досягла в умовах нерегульованого ринку запозичень і капіталу. Ця теорія абсолютно ілюзорна [Див гл. ХХ.]. Але вона лежить в основі грошової і кредитної політики майже будь-якого сучасного уряду. На основі цієї хибної ідеології не можна зробити ніякого обгрунтованого заперечення проти планів, що висувалися
 7. 5. Конкуренція
  ефективних людей від їх більш ефективних суперників. Вони увічнюють відсталі методи виробництва. Коротше, вони зменшують виробництво і, таким чином, знижують рівень життя. Щоб зробити всіх людей більш процвітаючими, стверджують економісти, конкуренція повинна бути доступна кожному. У цьому сенсі вони використовують термін вільна конкуренція. У застосуванні терміна вільний немає нічого
 8. 6. Свобода
  ефективної раціональної критики. Деякі економісти блискуче викрили їх повну помилковість і суперечливість. Але громадськість ігнорує уроки економічної науки. Аргументи проти соціалізму, висунуті середніми політиками та письменниками, або дурні, або недоречні. Марно наполягати на нібито природному праві індивідів володіти власністю, якщо інші стверджують, що основним
 9. 11. Процес відбору
  ефективним чином, приречений на невдачу. Тут немає місця людям, охочим насолоджуватися своєю удачею в неробстві і безпечності. Власник повинен прагнути вкласти свої капітали таким чином, щоб за меншою мірою не зменшити основну суму і дохід. В епоху кастових привілеїв і торгових бар'єрів існували доходи, що не залежали від ринку. Добродії і володарі жили за рахунок покірних рабів
 10. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  ефективно захищають індивіда від експропріацій і конфіскацій. Ці закони не були результатом випадку, історичної випадковості або географічного положення. Вони були продуктами розуму. Ми не знаємо, як розвивалася б історія Азії та Африки, якщо ці народи були б надані самі собі. У реальності ж деякі з цих народів були підпорядковані європейському пануванню, а інші подібно до Китаю і
© 2014-2022  epi.cc.ua