Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Чистий експорт в сукупних витратах

Подібно зміни інших складових сукупних витрат (споживання, інвестицій, державних закупівель) зміна сальдо зовнішньоторговельної діяльності (Sекс.-імп), або чистий експорт викликає коливання в обсягах виробництва, доходи та зайнятості. Тому сальдо зовнішньої торгівлі прямо впливає на рівноважний рівень ЧВП.

Рис. 27.9. Сальдо зовнішньої торгівлі і рівноважний ЧВП


Звернемося до рис. 27.9, на якому зображено вже знайоме нам рівноважний стан ЧВП в рамках замкнутої економіки (без урахування зовнішньоекономічної діяльності) - це лінія (П + І). Для спрощення аналізу припускаємо, що сальдо зовнішньоторговельної діяльності автономно, не залежить від ЧВП.
Нехай QК характеризує рівноважний рівень ЧВП за відсутності зовнішньої торгівлі. Цей рівноважний рівень визначається, як нам відомо, перетином бісектриси і лінії (П + І) у точці К. Тепер припустимо, що наша країна має позитивне сальдо зовнішньоторговельної діяльності. У такому випадку графік сукупних витрат для відкритої економіки приймає вигляд: (П + І + Sекс.-імп). Збільшення сукупних витрат на позитивне сальдо викликає збільшення внутрішнього ЧВП до обсягу QL, а точка L характеризує рівноважний обсяг виробництва та експорту продукції.

При негативному сальдо зовнішньої торгівлі графік сукупних витрат зміщується вниз на величину цього сальдо в положення (П + І - Sекс.-імп). Це означає - необхідно скоротити витрати на споживання та інвестиції на величину негативного сальдо зовнішньої торгівлі. Але це скорочення
витрат викличе значно більше скорочення реального ЧВП до обсягу QМ.
Стає очевидним, що і при позитивному, і негативному сальдо зовнішньої торгівлі відносно реального обсягу виробництва (ЧВП) знаходить свій прояв все той же мультиплікаційний ефект, який ми вже спостерігали у зв'язку із зміною державних закупівель та інвестицій.
З метою повернення до вихідної моделі рівноваги, що базується на сукупному попиті і сукупній пропозиції, і завершення аналізу розглянутої проблеми здійснимо переклад графіка сукупних витрат у криву сукупного попиту шляхом зміни рівня цін, що викликають зрушення в лінії сукупних витрат .
Відтворимо вже розглянутий нами графік, представлений на рис. 27.9, але кожне положення лінії сукупних витрат доповнимо відповідним рівнем цін. Причому всі сукупні витрати тепер включатимуть той чи інший обсяг сальдо зовнішньої торгівлі. Отже, на рис. 27.10 розташовані три лінії сукупних витрат: (П + І + S екс.
-Імп) 1, (П + І + Sекс.-імп) 2, (П + І + Sекс.-імп) 3 для певних рівнів цін - відповідно Ц1, Ц2, Ц3.
На рис. 27.10 здійснено суміщення по вертикалі значення фізичного обсягу виробництва кейнсіанської моделі та моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, що дозволяє відкладати ці значення в тій і іншій моделях на горизонтальній осі. Крім того, в рівнях сукупних витрат при відповідних рівнях цін знаходять своє відображення вже розглянуті нами ефекти багатства, процентних ставок і зарубіжних закупівель, під впливом яких і відбуваються зрушення лінії сукупних витрат.
Відклавши на вертикальній осі рис. 27.10, б рівні цін (Ц1, Ц2, Ц3), пов'язані з відповідними сукупними витратами, на перетині проекцій рівнів цін і величин відповідних ЧВП отримаємо точки 1, 2, 3, що знаходяться на кривій сукупного попиту (Сс). Таким чином, ми привели у відповідність раніше розглянуті моделі економічної рівноваги.

Рис. 27.10. Побудова кривої сукупного попиту за моделлю «сукупні витрати - обсяг виробництва»« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Чистий експорт в сукупних витратах"
 1. 35.4. ЕФЕКТ ЧИСТОГО ЕКСПОРТУ ТА ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  чистий експорт і, відповідно, економіку. Якщо чистий експорт негативний (імпорт перевищує експорт), то він підриває ефективність фіскальної політики. Можна сказати, що будь-яка національна економіка може бути піддана дії ефекту чистого експорту, або непередбачених міжнародних кроків, які можуть скоротити ЧНП і знецінити заходи фіскальної політики. Питання полягає в тому,
 2. Держава і сукупний попит
  чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче розмір наявних доходів у вигляді споживчого попиту домашніх господарств та інвестиційного попиту підприємств. Проте податки можуть залишатися високими безвідносно до їх негативному впливу на сукупний попит, а просто тому, що фіскальна функція оподаткування може
 3. 2.1. Сукупний попит
  чистий експорт (NX). Графічне зображення сукупного попиту представлено на рис. 2.1 - крива AD. {Foto15} Рис.2.1. Графік сукупного попиту По осі ординат - рівень цін Р (індекс-дефлятор ВВП), вимірюваний в частках (відсотках) від рівня цін базового року, прийнятого за одиницю. По осі абсцис - реальний обсяг сукупного випуску Y (реальний ВВП). Крива сукупного попиту AD
 4. Тести
  чистий експорт, заощадження; б) заощадження, інвестиції, чистий експорт; в) споживання, інвестиції, державні видатки, чистий експорт; г) споживання і заощадження. 2. Збільшення сукупного попиту пов'язане із зростанням: а) процентної ставки; б) очікуваного прибутку від інвестицій, в) податку на додану вартість; г) сукупної пропозиції. 3. Класичний відрізок сукупного
 5. 17. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  чистий експорт (NX). У результаті сукупний попит в цілому може бути представлений як сума вказаних витрат. Більшу частину сукупного попиту складають витрати населення на товари та послуги споживчого призначення, тобто елемент С, для стислості часто званий споживанням. Частка цього показника в національному доході країни досягає в Росії приблизно 50%, а в США - близько 67
 6. Коли вітчизняна фірма продає за кордон свою продукцію, як у випадку угоди між американською компанією Boeing і
  чистий »підкреслює той факт, що при обчисленні даного параметра обсяг імпорту віднімається з обсягу експорту, так як імпорт товарів і послуг включається в інші компоненти ВВП. Для прикладу уявімо собі, що американець купує за $ 30 тис. шведський автомобіль Volvo, що збільшує показник споживання на $ 30 тис., оскільки придбання машини відноситься до споживчих витрат.
 7. Ключові терміни
  експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 8. 6. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНП
  чистий експорт. Споживання - це сукупність товарів і послуг, придбаних домашніми господарствами. У інвестиції включається вартість товарів, придбаних для майбутнього використання. Інвестиції також діляться на три групи: інвестиції в основні виробничі фонди; інвестиції в житлове будівництво; інвестиції в запаси. Державні закупівлі - це загальна вартість товарів і послуг,
 9. 38.4. Кругообіг доходів і витрат З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  чистий експорт може бути як позитивним (X> Н), так і негативним (дефіцитним) (X <Н). Проте в рамках даної моделі кругообігу доходів витрати повинні бути збалансовані з доходами за будь-який період часу, і, отже, всі витоки, такі, як заощадження, податки та імпорт, повинні бути рівні ін'єкціям, таким, як інвестиції, державні витрати і експорт. Рис. 38.1.
 10. Чистий потік капіталу
  чистий приплив за вирахуванням сукупного чистого відтоку капіталу). Вони зросли в першій половині і дещо знизилися в другій половині 90-х років, склавши понад 150 млрд дол на рік. З 1982 по 1990 р. в країнах, що розвиваються був негативний чистий потік капіталу, який становив близько 12 млрд дол на рік. Ставлення чистого потоку капіталу по відношенню до сукупного ВВП країн, що розвиваються
 11. Так як чистий експорт - джерело попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти, дана політика
  чистий експорт - джерело попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти, дана політика змінить положення кривої попиту цього ринку. Другий етап дослідження вимагає відповіді на питання, яким чином відбудеться зсув кривої попиту. Так як встановлення квоти обмежує кількість про-даються в США японських автомобілів, вона викличе скорочення імпорту при будь-якому значенні реального
 12. Активне сальдо торгового балансу - перевищення експор-та над імпортом.
  Чистий експорт Експорт - це товари і послуги, вироблені всередині країни і продавані за кордоном, а імпорт - товари та послуги, вироблені за кордоном і продавалися емие всередині країни (гл. 3). Авіалайнер, побудований американською авіастроі-котельної компанією Boeing і набутий французької авіакомпанією A ir France. стає частиною американського експорту і французького імпорту. Машини,
 13. Зростання або падіння ВВП адекватно оповіді-вають і на інших показниках, тому при ана-ліз стану економіки можна
  чистий експорт (NX): Y=C + I + G + NX Це рівняння є по суті справи тотожністю, справедливим при будь-яких значеннях вхідних у нього змінних, оскільки кожен витрачений долар, врахований у ВВП, знаходить своє відображення в одній з чотирьох складових витрат. Розглянемо по одному простому прикладу кожного компонента ВВП. Потребле-ня являє собою витрати домогосподарств на
 14. Зовнішньоторговельний оборот і його складові
  чистий експорт, який може бути також позитивним чи негативним залежно від того, перевищує експорт імпорт або , навпаки, імпорт перевищує експорт. Співвідношення експорту та імпорту товарів і послуг в умовах відкритої економіки робить істотний вплив на всю економічну ситуацію в країні. Експорт, як і споживання та інвестиції, викликає збільшення обсягу виробництва всередині
 15. Чистий експорт і рівноважний уровеньдоходов
  чістийекспорт. При низькому рівні доходів величина чи-стого експорту буде позитивною, як це і по-казано на рис 28ПІ-2. Отже, вираженіеX-Q також буде числом позитивним, а уро-вень сукупного попиту AD перевищує суму С +1 + G. Коли рівень доходів збільшується, то від-повідно зростає і імпорт. Таким чином, уро-вень чистого експорту знижується, доходить до нулі-вого значення
 16. Визначення кількісних параметрів її розвитку, таких як ВВП, - перший крок у нашому знайомстві
  експортом. Споживання включає в себе витрати домаш-них господарств на оплату товарів і послуг за винятком коштів, що спрямовуються на придбання нового житла. Під інвестиціями розуміються рас-ходи на придбання промислового обладнання-вання та нерухомості, а також кошти домашніх господарств, спрямовані на набуття-ня нового житла. Державні закупівлі - це сукупність
 17. Додаток II. Зовнішня торгівля і механізм визначення рівня доходів
  чистий експорт. Про Чистий експорт - це перевищення сум-ми нашого експорту товарів і послуг в Залишився-ної світ над величиною нашого імпорту з-закордону. Новим умовою рівноваги на ринку товарів, при якому всі компоненти попиту прийняті вовніманіе, буде наступний вираз: Y=C + I + G + XQ (П4) де X - експорт товарів від нас, Q - імпорт това-рів, a X - Q - чистий експорт країни.
 18. ЕФЕКТ ІМПОРТНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
  експорту. Зростання імпорту і скорочення експорту призведуть до зменшення величини чистого експорту в сукупному попиті. При аналізі цієї зв'язку детермінантою всіх змін є зміна загального рівня цін. Ця зміна (ця детермінанта) проявляється в умовах стабільного положення кривої AD на графіку і руху по ній відповідно до змін величини (обсягу) сукупного попиту. Однак,
© 2014-2022  epi.cc.ua