Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

38.4. КРУГООБІГ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

До цих пір ми розглядали ізольовану національну економіку. Для того щоб ще більше наблизити модель до реальності, необхідно врахувати зв'язку національної економіки зі світовою економікою. Тепер спробуємо інтегрувати міжнародний (інтернаціональний) сектор в нашу модель.
Для цілей нашого аналізу припустимо, що фірми і домашні господарства залучені в міжнародний економічний обмін наступним чином: фірми експортують товари та послуги, а домашні господарства купують імпортні товари і послуги.
Модель кругообігу доходів з урахуванням міжнародних зв'язків проілюстрована на рис. 38.1. Знову-таки для спрощення діаграми на ній показані тільки грошові потоки.
На рис. 38.1 показано, що доходи фірм збільшилися на величину експорту (X), а споживчі витрати домашніх господарств скоротилися на величину імпорту (Н). Різниця (X? Н) називається чистим експортом. Отже, чистий експорт може бути як позитивним (X> Н), так і негативним (дефіцитним) (X <Н).
Проте в рамках даної моделі кругообігу доходів витрати повинні бути збалансовані з доходами за будь-який період часу, і, отже, всі витоки, такі, як заощадження, податки та імпорт, повинні бути рівні ін'єкціям, таким, як інвестиції, державні витрати і експорт.

Рис. 38.1. Кругообіг доходів і витрат з урахуванням зовнішньої торгівлі


Малюнок 38.1. допомагає нам зрозуміти загальну природу розподілу національного доходу, оскільки тепер ми врахували (нехай і досить абстрактно) всі основні його елементи. Досі національний дохід визначався формулою: Y? С? I? G. Додавши чистий експорт, отримуємо:
Y? С? I? G? Хп.
Показники в правій частині рівняння прийнято називати складовими сукупних витрат. Їх сума дорівнює витратами, понесеними та за звітний період всіма економічними суб'єктами. Сукупні витрати складаються з споживчих витрат, інвестиційних витрат, витрат держави на закупівлі товарів і чистого експорту.
Відзначимо, що повні, або валові, інвестиції (I) складаються з інвестицій в будівлі і машини, приросту запасів виробленої продукції, який може бути використаний пізніше, а чистий експорт (Хп) дорівнює різниці між повним експортом і повним імпортом (X? Н).
Задамося питанням: навіщо ми розглядали кругообіг доходів у різних ситуаціях? Відповідь: щоб довести, що доходи і витрати домогосподарств, фірм, держави та міжнародного сектора відіграють істотну роль у формуванні національного доходу. Тому макроекономічна політика не проходить безслідно, вона може бути зі знаком плюс і зі знаком мінус.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 38.4. кругообіг доходів і витрат З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ "
 1. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона
 2. 9.5. Кругообіг доходів і витрат У ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІЦІ
  кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці представлена на рис. 9.2. Рис. 9.2. Кругообіг доходів і витрат у змішаній економіці {foto32} Згідно малюнку домогосподарства розпоряджаються своїми доходами трьома способами: вони купують споживчі товари і послуги, роблять заощадження і платять податки державі. Фірми виробляють товари і послуги і отримують доходи від їх реалізації, а
 3. Кругообіг за участю держави і банків
  кругообігу, крім домашніх господарств і підприємств, беруть участь держава і фінансові підприємства (в основному банки). Держава збирає податки і здійснює витрати - закуповує товари і виплачує з бюджету заробітну плату. Банки перерозподіляють грошові ресурси. На новій, кілька видозміненій схемою кругообігу (рис. 4.2) функціонують вже не два, а чотири учасники
 4. МРТ та інтернаціоналізація національних господарств
  кругообіг значної частини національних капіталів у товарній і грошовій формах здійснюється на міжнародній основі, що призводить до переплетення кругообігу національних капіталів в цілому. Сучасний етап розвитку факторів виробництва в розвинених країнах все наполегливіше вимагає ліквідації перешкод на шляху поглиблення міжнародного поділу праці та використання вигод міжнародного
 5. ДОХОДИ І ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА
  кругообігу є те, чтосуммарная величина продажів фірм дорівнює суммар-ної величиною доходів домашніх господарств. Цеозначає, що в економіці без держави ілівнешней торгівлі величина загального обсягу вироб-ництва у грошовому вираженні (у доларах) равнасуммарной величиною доходів домашніх господарств (вдолларах). Причина ось у чому. Люди отримують зар-плату за свою працю і плату за використання їх
 6. Висновки
  кругообіг - це рух витрат і доходів, грошей, ресурсів, продукції у сфері економічної діяльності. У економічному кругообігу розрізняють фінансовий (грошовий) і реальний сектори. До фінансового сектора відносять ту частину економічного кругообігу, яка представлена рухом доходів і витрат і грошових фондів (засобів) в цілому. У реальний сектор включають промисловість, сільське
 7. 1.2. Витоку та ін'єкції
  кругообігу. Витоку - (або вилучення) з національного доходу виникають, коли він витрачається на цілі, інші, ніж покупки споживчих товарів і послуг, вироблених усередині країни. Ін'єкції - витрати, що здійснюються на додаток до витрат вітчизняних споживачів на купівлю продукції, виробленої всередині країни. ? З потоку «доходи-витрати» витікають: - заощадження; - податкові
 8. Запитання для самоперевірки
  кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
 9. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 10. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 11. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  кругообігу в інноваційній економіці (рис.11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві, що керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й систематизовано отримуючи інформацію з ринку ресурсів,
 12. 1.5. Макроекономічний оборот продуктів, ресурсів і доходів
  кругообігу є бюджет економічного (господарюючого) суб'єкта, прямо або побічно відображає всі взаємозв'язки між його доходами і витратами. Модель кругових потоків - найбільш відома теоретична модель, що відображає функціонування економіки на макрорівні. Її можна представити у трьох варіантах. Перш ніж приступити до їх розгляду, необхідно визначитися, які існують
 13. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Кругообігу потоків представлений простий спосіб організації всіх угод в економіці, які полягають між-ду домашніми господарствами і фірмами. Внутрішні стрілки діаграми кругообігу потоків відображають потоки товарів і послуг між домашніми господарствами і фірмами. Домашні господарства продають працю, землю і капітал фірмам на ринку факторів виробництва, які використовують їх для виробництва
© 2014-2022  epi.cc.ua