Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.

Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва. Домашні господарства володіють факторами виробництва і споживають всі товари і послуги, вироблені фірмами. Рис. 2.1 ДІАГРАМА КРУГООБІГУ ПОТОКІВ На діаграмі схема-тично представлена організаційна структура економіки. Рішення приймають-ся домашніми господарствами і фірмами, взаємодій-ствующими на ринках товароо і послуг (домашні госпо-дарства-покупці, фірми-продавці) і на ринках факторів виробництва (фірми-покупці, домашні господарства-продавці). Глава 2. Думайте як економіст Домашні господарства та фірми взаємодіють на двох основних ринках. На ринку товарів і послуг домашні господарства виступають у ролі покупців, а фірми - продавців; домашні господарства купують товари та послуги, які виробляють фірми. На ринку факторів виробництва домашні господарства перед-лага фактори виробництва, які набувають і використовують для виробниц-ства товарів і послуг фірми.
На діаграмі кругообігу потоків представлений простий спосіб організації всіх угод в економіці, які полягають між-ду домашніми господарствами і фірмами. Внутрішні стрілки діаграми кругообігу потоків відображають потоки товарів і послуг між домашніми господарствами і фірмами. Домашні господарства продають працю, землю і капітал фірмам на ринку факторів виробництва, які використовують їх для виробництва товарів і послуг, які, в свою чергу, купуються домашні-ми господарствами на відповідних ринках. Таким чином фактори виробництва «перетікають» від домашніх господарств до фірм, а товари та послуги від фірм - до домашнім господарствам. Зовнішні стрілки діаграми представляють рух потоків грошових коштів. Домашні господарства використовують гроші для покупки товарів і послуг у фірм. Фір-ми використовують частину виручки для оплати факторів виробництва, наприклад оплати праці працівників.
Залишок являє собою прибуток власників фірм, одно-тимчасово є членами домашніх господарств. Таким чином, грошові середовищ-ства, що витрачаються на придбання товарів і послуг, надходять від домашніх господарств до фірм, а грошовий дохід у формі заробітної плати, ренти і прибутку надходить від фірм до домашніх господарств. Діаграма кругообігу потоків - одна з найпростіших моделей економі-ки, в якій відсутні різні, в даний момент несуттєві деталі. Складніша, наближена до реальності модель кругообігу потоків могла б включати в себе, наприклад, потоки доходів і витрат держави і міжна-рідний торгівлі, які, однак, не імеютособого значення для розуміння принципів організації національної економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва. "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 2. Якщо ви влаштуєтеся на роботу програмістом, ви будете отримувати більше, ніж працівник заправної
  Якщо ви Влаштувався на роботу програмістом, ви будете отримувати більше, ніж працівник заправної станції. Даний факт сприймається як належне, але мало хто здатний пояснити що склався по-рядок речей. Жоден закон не вимагає, щоб програмістам платили більше, ніж працівникам бензоколонок. Жоден з принципів етики не стверджує, що програмісти «заслужили» високу зарплату. Тоді що
 3. До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал.
  До факторів виробництва фірми ми відносимо працю, землю і капітал. Значення термінів праця і земля очевидно; визначення капіталу дещо складніше. Економісти використовують термін «капітал» по відношенню до використовуючи-мим у виробництві обладнанню, будівлях і спорудах. Тобто капітал є накопичені, вироблені в минулому і використовуються в цьому, для вироб-ництва нових продуктів і
 4. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 5. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 7. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом , досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 9. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 10. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  люди старанніше трудяться і раціональніше використовують ресурси, коли власність є приватною Люди працюють більш охоче і старанно, коли вони виробляють те, що згодом їм належить ... не доводиться сумніватися в тому, що коли людина береться за оплачувану роботу, рушійною силою і головним мотивом його рішення є можливість отримання у власність якого-небудь
© 2014-2022  epi.cc.ua