Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоторговельний оборот і його складові

Вивезення з країни товарів і послуг та їх реалізація на зовнішніх ринках називається експортом. Експортна орієнтація країни, так само як і обсяг експортованих нею товарів і послуг, зумовлюються економічною ефективністю їх вивезення, а також вирішенням цілого ряду внутрішніх економічних і соціальних проблем.
Ввезення товарів і послуг та їх реалізація на внутрішньому ринку країни називається імпортом. Коло імпортованих товарів і послуг визначається отриманням помітних переваг в порівнянні з їх внутрішнім виробництвом. Економія може бути пов'язана як з порівняльними витратами, так і факторним дефіцитом в даній країні при випуску відповідного товару. Крім того, за допомогою імпорту швидко досягається насичення попиту і задоволення потреб у товарах і послугах, а також вивільнення ресурсів, що витрачаються на виробництво аналогічних благ.
Ввезення товарів з метою не реалізації їх на внутрішньому ринку, а в треті країни називається реекспортом. Це одна з форм отримання вигод за рахунок «посередництва» або один із способів досягнення певної збалансованості зовнішньої торгівлі з декількома країнами-партнерами з зовнішньоекономічної діяльності.
До реекспорту вдаються і в тих випадках, коли господарюючі суб'єкти даної країни не можуть вийти на внутрішні ринки деяких країн по тим чи іншим політичним, військово-стратегічним, економічних причин. У цьому випадку використовуються канали зовнішньоекономічних зв'язків партнерів з тих країн, з якими існують нормальні відносини. Реекспорт може використовуватися і для здійснення незаконних зовнішньоторговельних операцій.
Вся сукупність зовнішньоторговельних операцій з експорту та імпорту називається зовнішньоторговельним балансом країни, в якому операції з експорту відносяться до активних статей, а операції з імпорту - до пасивних. Загальна сума експорту та імпорту становить зовнішньоторговельний оборот країни. Різниця між сумою експорту і сумою імпорту утворює сальдо зовнішньоторговельного обороту. Сальдо торгового балансу позитивне, якщо експорт перевищує імпорт і, навпаки, негативне - при перевищенні імпорту над експортом. В економічній літературі Заходу замість сальдо зовнішньоторговельного обороту використовується інший термін - чистий експорт, який може бути також позитивним чи негативним залежно від того, перевищує експорт імпорт або, навпаки, імпорт перевищує експорт.

Співвідношення експорту та імпорту товарів і послуг в умовах відкритої економіки робить істотний вплив на всю економічну ситуацію в країні. Експорт, як і споживання та інвестиції, викликає збільшення обсягу виробництва усередині країни. А це означає появу нових робочих місць, збільшення зайнятості і, отже, зростання доходів, який у свою чергу стимулюватиме розширення вітчизняного виробництва. У зв'язку з цим експорт слід розглядати в якості нового компонента сукупних витрат у країні.
У разі збільшення імпорту відбудеться переорієнтація частини витрат з споживання і інвестицій на імпорт, тобто на товари та послуги, вироблені в інших країнах. А це вже спричинить скорочення попиту на продукти вітчизняного виробництва, згортання робочих місць, скорочення доходів. Тому при вимірюванні сукупних витрат на випущені всередині країни товари та послуги необхідно віднімати витрати на імпорт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішньоторговельний оборот і його складові "
 1. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельна політика здійснюється за допомогою митно-тарифного регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень
 2. Стаття 4. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації є: 1) єдність зовнішньоторговельної політики як складової частини зовнішньої політики Російської Федерації, 2) єдність системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності та контролю за її здійсненням; 3) єдність політики експортного контролю, що здійснюється з метою реалізації державних завдань забезпечення національної
 3. 13. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічні зв'язки
  зовнішньоторговельний оборот. Різниця між сукупним імпортом і експортом називається сальдо торгового балансу. Воно може бути активним і пасивним. При негативному сальдо країна-боржник зобов'язана виплатити іншим країнам заборгованість грошовими коштами або поставкою додаткової продукції або отримати кредит від країни-постачальника. Ступінь включення країни в зовнішньоекономічні відносини
 4. Стаття 6. Питання, що знаходяться у веденні Російської Федерації в області зовнішньоторговельної діяльності
  зовнішньоторговельних зв'язків та основних принципів зовнішньоторговельної політики Російської Федерації; 2) забезпечення економічної безпеки, захист економічного суверенітету та економічних інтересів Російської Федерації, економічних інтересів суб'єктів Російської Федерації і російських осіб; 3) державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, включаючи фінансове, валютне, кредитне,
 5. Поняття «оборот капіталу»
  обороту капіталу використовується такий показник, як час обороту
 6. Поняття регіоналізації
  зовнішньоторговельного обороту Росії припадає на сусідні країни та регіони, хоча наша країна активно торгує і з багатьма віддаленими від неї країнами світу (наприклад, на США припадало більше 6% зовнішньоторговельного обороту Росії). Іншим прикладом може бути Європейський союз, де на взаємні капіталовкладення припадає більше 55% всього ввезення та вивезення капіталу (якщо судити по прямих
 7. Висновки
  зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт , зовнішньоторговельне сальдо, експортна, імпортна частка в ВНП, експортний потенціал, структура зовнішньої торгівлі та ін 2. Теорія порівняльних переваг пояснює, які товари країнам вигідно вивозити, а які ввозити. Відповідно до цієї теорії, якщо країна спеціалізується на виробництві та вивезенні тих товарів , витрати виробництва яких відносно нижчі
 8. Оборот капіталу і прибуток
  обороту капіталу знаходить свій вияв у швидкості його обороту, від якої в прямій залежності перебуває прибутковість капіталу, або норма
 9. Основні терміни і поняття
  зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, експортна, імпортна квота, експортний потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри , мито, демпінг, нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 10. Швидкість обороту капіталу
  обороту капіталу. Остання може вимірюватися часом обороту капіталу, яке розраховується за формулою: {foto63} де t - час обороту капіталу; А - амортизаційні відрахування на основний капітал протягом одного року (12 міс.); Кав - авансований капітал; Коб - відшкодований оборотний капітал за один рік (12 міс.). Іншим показником швидкості обороту капіталу є число його
 11. 16. Сучасні особливості процесу лібералізації світової торгівлі
  зовнішньоторговельного обміну, прагненні до усунення перешкод на його шляху. Такому курсу відповідає політика лібералізації торгівлі, т. е. застосування всього комплексу заходів щодо регулювання внутрішньої економіки і зовнішньоекономічних зв'язків з метою сприяння зовнішньоторговельному обігу, а також зниженню митних та інших бар'єрів. Сучасний механізм лібералізації світової торгівлі володіє
 12. 4.2. Податок на додану вартість
  обороту, наприклад, податок з обороту імпорту. Податком з обороту імпорту обкладається товар, ввезений із третіх країн через митний кордон Німеччини. В основу обчислення податкової бази закладена митна вартість ввезеного товару, до якої додаються інші імпортні збори. Ставки податку з обороту, як з ПДВ, складають 16 і 7%
 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм у прийнятті та здійсненні рішень стосовно здійснення зовнішньої торгівлі. ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип зовнішньоторговельної політики, що передбачає втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. абсолютною перевагою - вигоди, що випливають з різної величини витрат
 14. Зовнішньоторговельні банки
  зовнішньоторговельні, або експортно-імпортні банки, які покликані здійснювати кредитування експорту, страхування експортних кредитів. Основне їх завдання полягає в заохоченні експорту з метою стимулювання економічного зростання. Вони гарантують і враховують векселі за експортними кредитами, наданими приватними банками, беруть участь разом з ними в середньостроковому і довгостроковому кредитуванні
 15. Глава 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  зовнішньоторговельна політика кожної країни. Грамотно побудована система та-моженних тарифів сприяє розвитку внутрішнього ринку країни, а оскільки зовнішня тор-Гауліт є однією з найважливіших форм міжнародних зв'язків, від того, наскільки ефективна зовнішньоторговельна політика держави, багато в чому залежить його місце на світовому
 16. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньоторговельної діяльності »та« Закон Російської Федерації про митний
 17. Зовнішня торгівля
  зовнішньоторговельного обороту країна займає 20-е місце у світі. Зовнішньоторговельний оборот розвивався помірними темпами, збільшившись в доларовому вираженні в 1,4 рази, при цьому імпорт скоротився в 1,2 рази. Положення РФ в системі зовнішньоторговельних зв'язків суттєво погіршився. Відставання галузевої структури промислового виробництва, наростання технологічного відставання, зносу виробничого
© 2014-2022  epi.cc.ua