Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЧИСЕЛЬНІСТЬ (ПРАЦІВНИКІВ, НАСЕЛЕННЯ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА Т.Д.)

економічний, статистичний показник, що визначає кількість людей , що відносяться до тієї чи іншої категорії за певною ознакою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЧИСЕЛЬНІСТЬ (ПРАЦІВНИКІВ, НАСЕЛЕННЯ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА Т.Д.) "
 1. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами. Відповідно до першого методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку за винятком інвалідів 1 і 2 груп та пенсіонерів працездатного віку, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, і додають чисельність фактично працюючих підлітків та осіб пенсійного віку. Відповідно
 2. ДЕРЖАВНИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД
  працівникам, а також
 3. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених у році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число прибулих на дану територію в році t; Bt - число вибулих з даної території в році t. Середньорічна чисельність населення може бути розрахована як середня арифметична показників чисельності на початок і кінець періоду: середня
 4. Питання 20. Показники чисельності персоналу підприємства
  чисельність осіб обох статей, зайнятих в економіці країни, розраховується як сума трьох показників: 1) працівників всіх підприємств і організацій усіх форм власності, діяльність яких юридично оформлена, 2) осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю; 3) неоплачуваних працівників сімейних підприємств. За тривалістю найму на роботу виділяють: 1) постійних
 5. Питання 19. Баланс трудових ресурсів
  чисельність і склад трудових ресурсів, та їх розподіл на зайнятих по галузях економіки та формами власності, безробітних та економічно неактивне населення. Баланс трудових ресурсів може бути складений: 1) по країні в цілому, 2) за окремим суб'єктам РФ; 3) краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевість. До трудових ресурсів належать особи обох статей,
 6. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни:
 7. Питання 9. Основні угруповання населення. Показники демографічного навантаження населення. Розміщення населення по території країни
  чисельності чоловіків і жінок, абсолютного переваги жінок над чоловіками і навпаки, а серед відносних - показники питомої ваги чоловіків і жінок у загальній чисельності населення і співвідношення чисельності чоловіків і жінок. Статево-вікова піраміда є наочним способом графічного зображення розподілу населення за статтю і віком. Кожна піраміда характеризує сформовану на
 8. Питання 16. Економічно активне і неактивне населення. Статистика зайнятості та безробіття
  чисельністю всього населення і чисельністю робочої сили. У складі економічно неактивного населення виділяють: 1) учні та студенти, курсанти, які відвідують денні навчальні заклади; 2) особи, які отримують пенсію по старості і на пільгових умовах, за вислугу років; 3) особи, які отримують пенсію по інвалідності; 4) особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими
 9. НАСЕЛЕННЯ
  чисельності населення Урал займає друге місце після Центрального району серед великих економічних районів (20,4 млн. чол.). По території району населення розміщене нерівномірно. При середній щільності 24,8 чол. / Кв. км найвищою щільністю населення відрізняється Челябінська область (41 чол. / кв. км), найнижчою - Курганська (15,7 чол. / кв. км). Чисельність населення, особливо міського,
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення
 11. § 4. БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  чисельність і склад трудових ресурсів та їх розподіл на зайнятих по галузях народного господарства та формами власності, безробітних та економічно неактивне населення. Баланс трудових ресурсів складається щорічно по країні в цілому, по республіках у складі Російської Федерації, краях і областях з розподілом на міську та сільську місцевість. Баланс трудових ресурсів складається з двох
 12. 55. Рух кадрів на підприємстві
  чисельності працюючих на підприємстві, оновлення і зміна професійного складу природні, і мають місце на будь-якому підприємстві. Внутрипроизводственное рух кадрів включає в себе: кваліфікаційне рух і перехід працівників з однієї категорії в іншу. Аналіз внутрішньовиробничого переміщення повинен показати, які є на підприємстві можливості кваліфікаційного
 13. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного рахунки всі фактори групуються на організаційно-технічний, який забезпечує абсолютне вивільнення чисельності персоналу, об'ємний і структурний чинники. При скороченні чисельності приріст продуктивності праці визначається як: де:
 14. 21.2.2 Аналіз впливу виробітку на зміну обсягу виробництва продукції
  чисельності працівників (основних трудових факторів). Його проведення необхідно для підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві і збільшення прибутку підприємства за рахунок зростання виробітку та скорочення чисельності працівників. Приріст продукції за рахунок зростання виробітку, коли обсяг випуску продукції і чисельність ППП ростуть одночасно, причому темпи зростання (приросту)
 15. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш наближені оцінки майбутньої чисельності населення за допомогою методу екстраполяції можна отримати за допомогою узагальнюючих показників динаміки: 1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту:
 16. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ зростанням населення Землі
  чисельності населення отримують на основі регулярно проводяться (зазвичай один раз в 10 або 5 років) загальних переписів населення, а в проміжках між ними - шляхом розрахунків, що спираються на дані переписів як на базу. Чисельність населення постійно змінюється. Тому в порівняльному аналізі необхідно брати до уваги точний момент часу, до якого приурочена чисельність населення
 17. фондоозброєністю
  чисельності працівників
 18. Типи підприємств
  чисельності зайнятих, товарообігу, обороту капіталу, а й з урахуванням таких показників, як частка підприємства на ринку даного виду продукції, відсутність або наявність конкуренції, залежність або відсутність контролю ззовні. Однак на практиці в основі класифікації підприємств лежить принцип масштабу зосередження засобів виробництва, робочої сили і випуску продукції. Визначальним критерієм
© 2014-2022  epi.cc.ua