Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

фондоозброєністю

показник, що характеризує оснащеність працівників підприємств сфери матеріального виробництва основними виробничими фондами (засобами).
Визначається як відношення вартості основних засобів підприємства (у порівнянних цінах) до середньої річної облікової чисельності працівників (робочих).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " фондоозброєністю "
 1. Неокласичні моделі Солоу
  фондоозброєність), то виробнича функція набуде вигляду: q=TF (k). Рис. 21.1. Виробнича функція в розрахунку на душу населення Як видно з рис. 21.1, у міру зростання фондоозброєності відбувається зростання q, але воно зростає в меншій мірі, так як падає гранична продуктивність капіталу (фондовіддача). У моделі Солоу обсяг виробництва (Q) визначається інвестиціями (I) і
 2. 6.3.1. Моделі економічного зростання Р. Солоу
  фондоозброєність), то виробнича функція набуде вигляду: q=Tfljk). У міру збільшення фондоозброєності зростає q, але в меншій мірі, так як падає гранична продуктивність капіталу (фондовіддача). У моделі Солоу обсяг виробництва обумовлюється інвестиціями (I) і споживанням (С). Передбачається, що економіка носить закритий від світового ринку характер і вітчизняні
 3. 8.5 Показники використання основних фондів
  фондоозброєність праці, так як в цьому випадку достига-ється максимальна ефективність виробництва. Для зіставлення темпів зростання продуктивності праці і фондоозброєності на практиці доцільно використовувати наступну формулу: {foto26} {foto27} Очевидно, що якщо фондоозброєність праці зростає більш високими темпами, ніж про-изводительность праці, то це призводить до
 4. Економічний ріст і фондоозброєність
  фондоозброєності): і=с f (k). Звідси випливає пряма залежність інвестицій від фондоозброєності і обсягу випуску. Як видно, це рівняння включає і виробничу функцію, і функцію споживання і пов'язує запаси капіталу на одного працівника (k) з накопиченням капіталу (і). На рис. 28.2 представлена взаимоувязка виробничої функції та функції споживання та показано вплив норми
 5. 8.4 Відтворення основних фондів
  фондоозброєність праці, технічна озброєність праці та ін: {foto20} Коефіцієнт приросту основних фондів (Кпр): Перевищення величини Кобн над величиною Квиб свідчить про те, що йде процес оновлення і зниження фізичного зносу основних виробничих фондів. Вибуття об'єкта основних засобів може мати місце у випадках: - продажу; - списання у разі морального і
 6. 7.3 Показники ефективності використання основних фондів
  фондоозброєністю праці. Цей взаємозв'язок можна виявити, якщо формулу розрахунку фондовіддачі по активних основних фондах (Фої=Т: а) перетворити, розділивши чисельник і знаменник на середньоспискову чисельність торгово-оперативних працівників. Тоді формула прийме вигляд: (;;;), де ПТ - продуктивність праці (середній оборот на одного торгівельно-оперативного працівника), Фв -
 7. 12.7. Аналіз складу, динаміки та стану основних засобів
  фондоозброєність праці та технічна озброєність праці. Показник загальної фондоозброєності праці розраховується як відношення середньорічної вартості промислово-виробничих фондів до середньооблікової чисельності робітників у найбільшу зміну (мається на увазі, що робітники, зайняті в інших змінах, використовують ті ж засоби праці). Рівень технічної озброєності праці визначається
 8. Особливості структурних зрушень в Росії
  фондоозброєності, інвестування та вибуття основного капіталу, зростання населення. 5. Кейнсіанська модель економічного зростання використовує ефекти мультиплікації автономних інвестицій і акселерації індукованих інвестицій. Крім того, в ній застосовується рівняння Харрода-Домара, яке в кінцевому рахунку встановлює залежність приросту національного доходу від норми накопичення в ньому. При цьому в
 9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
  фондоозброєності сільського господарства, раціональне використання земельних угідь, забезпечення сільського господарства необхідною технікою та мінеральними добривами за доступними цінами, підтримання іригаційних систем в робочому стані та раціональне використання зрошуваних земель; створення міцної кормової бази для тваринництва, відновлення поголів'я худоби до рівня 1990 р., підвищення його
 10. Динаміка населення та економічне зростання
  фондоозброєність знову залучених у виробництво робітників і компенсувати вибуття капіталу. Для того, щоб економіка перебувала в стійкому положенні, інвестиції повинні компенсувати вибуття капіталу та зростання населення. На рис. 28.5 цього умовно відповідає точка М перетину кривої інвестицій сf (k) і лінії вибуття капіталу і зростання населення (А? + Н?) - k. Рис. 28.5. Економічний
 11. 2.5.3. Зміст праці
  фондоозброєність праці. «Усуспільнення праці, в тисячах форм йде вперед все більш і більш швидко і проявляється ... особливо наочно у зростанні великого виробництва, картелів, синдикатів і трестів капіталістів, а одно в гігантському зростанні розмірів і потужності фінансового капіталу,? ось головна матеріальна основа неминучого настання соціалізму »[68, т.26, с.73 і 68, Т.27, с.320? 321].
 12. 2.2.1. Моделювання та аналіз факторних систем
  фондоозброєності (ФВ), що визначається як частка від ділення величини основних фондів підприємства (ОФ) на чисельність працюючих (Ч): {foto19} Змішані моделі. Вони можуть мати різну форму і представляти собою різні комбінації моделей адитивних, мультиплікативних і кратних, наприклад: {foto20} Прикладом змішаної зв'язку може служити показник величини повних витрат на одне
 13. Промисловість.
  Фондоозброєність їх на порядок нижче. Тому найближчим часом сфера малого бізнесу в промисловості ще не буде визначати вигляд і тенденції цього сектора економіки. У Чувашії підприємництво зазнало чотири стадії розвитку. Наприкінці 80-х рр.. ним займалися вигнані за інакомислення з держсектора кооператори, на гребені реформ початку 90-х рр.. домінували вже колишні партдеятелі. На рубежі
 14. Капіталовкладення і продуктивність праці
  фондоозброєності і продуктивності праці, породжуючи разновременность в русі їх показників на різних етапах циклу і в різні проміжки часу, в середньому вони росли приблизно однаковими темпами при незначних відхиленнях в ту чи іншу сторону. Продуктивність праці у світовій економіці швидко росла в 60-ті роки, коли частка капіталовкладень у світовому ВВП збільшувалася. У наступні
 15. § 2. ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
  фондоозброєності праці. Загальновизнано, що результати зіставлень неринкових послуг носять умовний характер і поступаються по надійності результатами зіставлення ринкових товарів і
 16. 3. Класична модель економічного зростання
  фондоозброєністю {foto155} Як видно з рис. 28.1, тангенс кута нахилу графіка виробничої функції, що виражає величину граничної продуктивності капіталу, зменшується в міру підйому по кривій f (k) (точки M і N), що вказує на зниження граничної продуктивності капіталу в міру його зростання. Звертаючись до попиту, необхідно розглянути функцію споживання виробленого
 17. Доля капіталізму
  фондоозброєності праці починає проглядатися щось більше, а саме тенденція до нению безпосереднього людської праці з процесу виробництва. Працівник перестає бути прямим його учасником, зберігаючи за собою роль контролера і регулювальника виробничого процесу. З розвитком такої тенденції логіка системи, пост ної на експлуатації цього безпосереднього праці, руйнує. Такий
 18. Доля капіталізму
  фондоозброєності праці починає проглядатися щось більше, а саме тенденція до витіснення безпосереднього людської праці з процесу виробництва. Працівник перестає бути прямим його учасником, зберігаючи за собою роль контролера і регулювальника виробничого процесу. З розвитком такої тенденції логіка системи, побудованої на експлуатації цього безпосереднього праці,
 19. Прийоми ланцюгових підстановок і арифметичних різниць
  фондоозброєності підприємства (Ф). Цей показник обчислюється як частка від ділення середньорічної величини основних фондів підприємства (S) на середньорічну чисельність працюючих (Ч). {Foto42} Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, запишемо: {foto43} Якби ми сліпо слідували прийому арифметичних різниць, слід було б написати: {foto44} Таким чином, прийом арифметичних
© 2014-2022  epi.cc.ua