Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Основними напрямами розвитку народного господарства Поволзької економічного району є:
подолання економічної кризи, що призвела до різкого скорочення виробництва, підвищення рівня безробіття, до взаємних неплатежів, порушення внутрірайонних і міжрайонних зв'язків, до зниження рівня життя населення;
розширення паливної бази, пошук нових родовищ нафти і газу, впровадження сучасних методів розробки родовищ, збільшення обсягів видобутку нафти і газу для забезпечення сировиною нафтопереробних і нафтохімічних виробництв в районі;
в машинобудівному комплексі - проведення серйозної реконструкції, модернізації підприємств, посилення внутрішньогалузевих зв'язків по кооперації;
в агропромисловому комплексі - підвищення рівня енерго-та фондоозброєності сільського господарства, раціональне використання земельних угідь, забезпечення сільського господарства необхідною технікою та мінеральними добривами за доступними цінами, підтримання іригаційних систем в робочому стані та раціональне використання зрошуваних земель; створення міцної кормової бази для тваринництва, відновлення поголів'я худоби до рівня 1990
, підвищення його продуктивності;
приведення земельної реформи в дію, реструктуризація великих сільськогосподарських підприємств з урахуванням умов кожного регіону, створення умов для успішного розвитку фермерських господарств;
створення мережі дрібних переробних сільськогосподарську сировину підприємств безпосередньо в місцях виробництва сільськогосподарської продукції, а в містах і промислових центрах-великих переробних підприємств для більш глибокої переробки сільськогосподарської продукції ;
вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення на основі досягнення втрачених позицій і подальшого розвитку галузей матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва та ін
).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ "
 1. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ
  району витягнута з південного заходу на північний схід на 1000 км і знаходиться в різних природних зонах: північна частина в лісовій тайговій і південна - у лісостеповій. Район розташований в Центральній Росії, в басейнах судноплавних річок Волги, Оки, Вятки, межує і знаходиться в тісному економічного зв'язку з Центральним, Поволзьким, Уральським і Північним районами, котрі представляють собою потужні господарські
 2. НАСЕЛЕННЯ
  розвитку Уралу. У 20 великих містах з населенням 100 тис. чол. проживає 58% міського населення. Найбільшими містами з чисельністю населення, що перевищує 1 млн. чол., Є Єкатеринбург, Челябінськ, Перм, Уфа. Урал має кваліфікованими трудовими ресурсами, особливо в галузях важкої промисловості. Урал - багатонаціональний район Російської Федерації. Росіяни становлять саму
 3. Питання 65 Економічні райони РФ
  район являє собою частину господарства країни, яка характеризується певним економіко географічним положенням, територіальним єдністю, своєрідністю природних та економічних умов, а також історично сформованою спеціалізацією на виробництві певних видів продукції. У РФ виділяється 12 економічних районів. Лідерами за обсягом валового регіонального продукту (ВРП) серед
 4. НАСЕЛЕННЯ
  району багатонаціональне: росіяни (близько 80%), українці, білоруси, марійці, чуваші, мордва, татари , удмурти та ін Переважає (6,6%) міське населення (в областях району близько 70%, в республіках тільки 30%). Найбільша концентрація населення відзначається у великих містах: Нижньому Новгороді, Кірові і столицях республік. Розміщення населення району відрізняється нерівномірністю з найбільшою
 5. Поняття інвестиційного клімату
  перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і інвестиційного клімату в
 6. Глава 6. Зрілість і перспектива підприємця
  перспективу. Пітер Друкер «Нове суспільство» Приклад зрілості - третій стадії росту компанії - дають кращі в світі компанії, такі як МакДональдс, Федерал Експрес і Дісней. Зрілий бізнес не знає, що потрібно робити на кожній стадії і як потрапити туди. Отже, зрілість не є неминучим результатом перших двох стадій. Ні, для таких компаній як МакДональдс, Федерал Експрес і
 7. № 69. Основні зміни в с / г в США в кінці 19 століття
  розвиненим с / г. на Півдні технічний рівень був значно нижче. На Далекому Заході тривала колонізація і с / х було переважно екстенсивним. Технічна оснащеність с / г швидко росла. Застосовувалися с / г машини, вводилися наукові системи землеробства. У кожному штаті від продажу землі був утворений значний капітал, на відсотки з якого містилися с / г
 8. НАСЕЛЕННЯ
  розвиток науки і наукового обслуговування, проектно-конструкторської бази, вищого та середньої освіти, культури і мистецтва неможливо без більш ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення його кваліфікації, радикального переозброєння галузей на основі впровадження новітніх досягнень НТП, прискореного розвитку фундаментальної науки, експериментальної
 9. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  розвиток соціально-економічної інфраструктури і розвал господарства північних
 10. 5. Зовнішня торгівля Росії: тенденції та перспективи розвитку
  перспективи
 11. 2.9. УРАЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
  розвинене овочівництво. Займаючи за розмірами території п'яте місце серед 11 великих регіонів країни, Урал знаходиться на другому місці за обсягом випуску промислової продукції і на четвертому місці за обсягом сільськогосподарської продукції. У галузевій структурі виробництва промислової продукції Уральського економічного району в 1996 р. на чорну металургію припадало 21,6%, машинобудування і
 12. Платники податків
  району, міського округу, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, в яких запроваджено ЕНВД, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком. Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності у строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення цієї діяльності і виробляти сплату єдиного податку, введеного в
 13. 4.7. Податок за користування землями міст і міських районів
  розвитку
 14. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
  розвитку нафтогазового комплексу в 1965 - 1990 рр.. притягувалася робоча сила з інших регіонів країни, особливо з Татарії, Башкирії та Азербайджану (близько 1 млн. чол.). Майже 91% населення району складають росіяни. З інших національностей тут проживають українці (5%), алтайці, ненці, ханти, мансі та ін У народному господарстві району зайнято майже 8 млн. чол. (86% працездатного населення), в
 15. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі. Структура аграрних відносин та напрями їх реформування в перехідній економіці. Умови створення та особливості становлення аг-рарная ринку в РФ. Аграрна реформа: напрями, етапи, моделі.
 16. ПЕРЕДМОВА
  розвитку промисловості Російської Федерації »,« Економічне районування »,« Економіко-географічні проблеми територіальної організації народного господарства »; доктор економічних наук Н.І. Сіндяшкін - «Територіальна організація і розміщення галузей агропромислового комплексу Російської Федерації» (в співавторстві з к. е.. Н. Е.Н. Сіндяшкіной), «Поволзький економічний район» (в
 17. 2.5. ВОЛГО- Вятському ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
  розвиненим сільським господарством: частка сільськогосподарських угідь становить близько 5%, орних земель - 5% від загальноросійських; частка виробництва продукції сільського господарства - 5,7% від
 18. Структурна і регіональна політика ЄС
  розвиненою чорною металургією (Франція, Італія). У 1990-1993 рр.. вступили в дію ще десять міждержавних регіональних програм, що передбачають стимулювання вугледобувних районів, створення мереж електро-і газопостачання в периферійних регіонах, вторинне використання прісної води в середземноморських регіонах і т.д. Для успішної реалізації регіональної політики створений
 19. Закони та програми Уряду РФ
  перспективи соціально-економічного розвитку РФ в 2000 році і на період до 2002 року (рекомендації парламентських слухань, проведених комітетом Державної Думи з економічної політики і підприємництва) / / РЕЖ. - 2000. - N 2. 4. Про "Основних напрямах соціально-економічної політики Уряду Російської Федерації на довгострокову перспективу, пріоритетні завдання та плані
 20. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності. Структура форм власності в перехідній економіці. Теорії власності. Реформування ставлення-ний власності.
© 2014-2022  epi.cc.ua