Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Чим же займаються профспілки?

Традиційні дебати з цього вопросу16 ведутсямежду тими, хто вважає, що профспілки суті-
14 Див Richard Freeman, «The Evolution of the American Labor Market, 1948 - 1980 », Martin Feldstein (ed), The American Economy in Transition, University of Chicago Press, Chicago, 1980.
15 Про активізацію профспілок у державному секторі см. RichardBJreeman «Unionism Comes to the PubHc Sector», Journal of Economicliterature, March 1986.
16 Авторитетне видання з даної проблеми - Richard Freeman andJames Medoff, What Do Unions Do, Basic Books, RY. 1984. Див також ма-теріали «круглого столу» »Industrial and Labor gelations Review, January1985.
Ють для захисту робітників від ринкової влади работо-давців, і тими, хто вважає, що профспілки саміуправляют цим ринком. Спочатку розглянемо обееті точки зору, а потім перейдемо до научнимвзглядам на роль профспілок, які були виска-зани в останні роки.
Захист робітників і робочі селища
Члени профспілки зазвичай говорять, що їх союзислужат для протидії прагненню нанімате-лей диктувати розміри заробітної плати та условіяработи. Звичайно, якщо ринок робочої сили вдосконалення-шенно конкурентний, то цей аргумент позбавлений смис-ла. На конкурентному ринку ні продавець, ні поку-Патель не можуть один одному що-небудь диктувати, рав-новесний рівень заробітної плати та умов тру-да визначається спільно всіма продавцями і все-ми покупцями за допомогою взаімодействіяспроса та пропозиції.
Традиційна позиція профспілок має смислпрі двох умов. Якщо робочий придбав специфічні-чний людський капітал, який йому большенігде не знадобиться, в цьому випадку положення фір-ми дуже сильне і у робітника майже немає защітиот експлуатації та свавілля з боку фірми.Профсоюзи в таких випадках можуть представляти ін-Тереси цих робочих, проводячи загальну політику вотношении умов роботи і заробітної плати.Оні сильні своєю чисельністю, оскільки любаяфірма знає, що замінити робочу силу целікомслішком накладно.

Профспілки можуть також надати підтримку всітуаціі, коли питання постає про робітників, знаходячи-трудящих «в полоні». Історично це питання пов'язане срабочімі селищами, де єдиний нанімательпредоставляет більшість робочих місць в рамкахдостаточно ізольованого району, звідки рабочемутрудно куди-небудь виїхати. У таких ситуаціях фірмаможет скористатися своїм становищем моно-ПСОН.
Про Коли єдиний покупець робочоїсили або якого-небудь іншого ресурсу окру-дружин безліччю дрібних продавців, кажуть, що такий покупець знаходиться в сітуаціімонопсонші
Які можливості є у монопсонии для визна-лення розміру заробітної плати? Якщо монополістсоздает прибуток, обмежуючи пропозицію, то мо-нопсоніст створює прибуток, обмежуючи спрос.Аналіз цього показаний на рис 17-5. Крива запропонованого-вання робочої сили фірмі-монопсоніст обозна-Чена буквою S; її спрямованість вгору означає, що фірма повинна підвищити зарплату для того, що-б отримати більше робітників з числа що знаходяться

Зайнятість
РІС. 17-5. Монопсонія на ринку праці. Попит на трудпред'является однієї-єдиною фірмою з граничною дохід-ністю праці MRPL Функція пропозиції праці представлена у вигляді кривої S. Конкурентний ринок праці врівноважується Вточку А Але фірма-монопсонист максимізує прибуток, уста-навлівая граничні витрати на робочу силу MLC равниміMRPL. Точкою рівноваги, таким чином, є точка Л ". Рівень зайнятості нижче, ніж в умовах конкуренції, і фірмаізвлекает додатковий прибуток, рівну площі затінених-го прямокутника
у неї« в полоні ». Граничний продукт праці , Вира-ваний в грошовій формі, на рівні різних об'ємів найму позначений кривої MRPL17. Якщо компа-ня випускає заробітну плату з-під своегоконтроля, тобто діє як конкурентна фірма, Тоона повинна найняти N0 робочих, так що предельнийпродукт в грошовій формі дорівнює ставці заробітноїплати W0.
Але монопсонист не стане наймати так многорабочіх.
Як монополіст усвідомлює, що возросшійвипуск продукції вимагатиме скорочення ціни длявсех покупців, так і монопсонист розуміє , що, якщо він збільшить обсяг найму, він буде винужденподнять і заробітну плату всім робочим Тому він орієнтується на граничні витрати найматруда, тобто на зміну сукупних витрат на трудпрі підвищення рівня заробітної плати на вели-чину, достатню для найму одного додатково-го працівника. Крива пропозиції праці є кри-вая середніх витрат на наймання одного працівника, і
ця крива спрямована вгору. Отже, пре-слушні витрати більше середніх, а крива граничних витрат знаходиться вище кривої пропози -ження, точно так само як крива граничного про-продукту монополіста знаходиться нижче кривої попиту, з яким він має справу. Лінія MLC є кри-вої граничних витрат на працю для даного при-міра
рівноважної точкою в умовах монопсонії є-ється А ", де граничний продукт праці, виражений-ний в грошовій формі (тобто приріст продукції врезультаті найму додаткового працівника), ра-вен граничним витратам на працю (величина при-росту сукупних витрат на працю в результатенайма одного додаткового працівника). Це зі-відповідає рівню найму N 'і заробітній платі, рівний проекції точки А', тобто W. Найм в кількісних-ве більшому, ніж N ", вимагатиме збільшення заробітної плати, яке підніме MLC вище MRPL, по-нізів тим самим масу прибутку. Зауважте, що мо-нопсонія знижує як зайнятість (N * проти N0), так і зарплату (W 'проти W0) порівняно з темуровнем, який був би досягнутий в умовах кон-куренції.
Що стосується робочих селищ, то вони не перед-ставляют собою значних явищ в сьо-ній економіці США. Основним доводом на пользуосуществленія профспілками функцій захисту є-ється, мабуть, факт існування специфическогочеловеческого капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Чим же займаються профспілки? "
 1. 3. Капіталізм
  чогось навчити, то основний урок полягає в тому, що приватна власність нерозривно пов'язана з цивілізацією. Ні дослідних даних , що свідчать на користь того, що соціалізм здатний забезпечити вищі стандарти життя, ніж капіталізм [Дослідження російського експерименту див.: Мізес Л. Запланований хаос / / Мізес Л. Бюрократія. Запланований хаос. Антикапіталістична ментальність.
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  ніж раніше. Процес зміни цін на фактори виробництва починається одночасно з підприємницькими діями, спрямованими на пристосування виробничих процесів до нового положення справ. Вивчаючи цю проблему, як і будь-яку іншу проблему змін ринкової інформації, ми повинні остерігатися поширеної помилки жорсткого поділу короткострокових і довгострокових результатів. Те, що
 3. 12. Індивід і ринок
  ніж найвидатніше суспільне утворення . Ринкові явища це суспільні явища. Вони суть равнодействующие вкладів кожного індивіда. Але вони не збігаються ні з одним з цих вкладів. Вони є індивіду як щось дане, що він не в силах змінити. Іноді він навіть не розуміє, що сам є частиною, хоча і малої, сукупності елементів, що визначають стан ринку в кожен окремий
 4. 6. Монопольні ціни
  ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. академічність розмежування різних виробів марно. Має значення тільки
 5. 2. Економічна наука як професія
  займає таке домінуюче положення, включає в себе надзвичайно талановитих людей, навіть найталановитіших людей нашої епохи. Однак філософія, якою вони керуються у своїй діяльності, звужує їх горизонт. Завдяки своїм зв'язкам з певними партіями і групами тиску, що прагнуть отримати особливі привілеї, вони стають упередженими. Вони закривають очі на віддалені
 6. 4. Економічна наука і університети
  ніж від дидактичних здібностей. Професор не може не публікувати книги. Якщо він не відчуває схильності до економічної теорії, то він звертається до економічної історії або дескриптивної економічної теорії. Але в такому випадку, щоб не втратити обличчя, він повинен наполегливо наполягати, що проблеми, про які він пише, є власне економічними, а не що відносяться до економічної історії.
 7. Коментарі
  ніж буде знижено напругу голоду. Це означає, що людина повинна навчитися розрізняти образ їжі, існуючий в пам'яті, і актуальне сприйняття їжі, існуючої в зовнішньому світі. Людина співвідносить існуючий в пам'яті образ їжі з видом або запахом їжі, що приходять через органи чуття. Основна відмінність між ід і его полягає в тому, що ід знає тільки суб'єктивну реальність , в той
 8. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ
  ніж демократія. В умовах сучасної демократії, на жаль, демократично обраним політичним діячам вигідно підтримувати інтереси окремих груп на шкоду суспільству в цілому . Здійснювані з цією метою державні заходи обіцяють суттєві виграші членам добре організованих груп (скажімо, промисловцям, членам профспілки або фермерам) на противагу інтересам маси
 9. централізованого планування
  ніж ринок , координувати виробництво суспільних благ - невеликого класу товарів і послуг, споживання яких складно обмежити тільки тими, хто за них платить. Однак багато хто також вважають, що, підтримуючи окремі галузі, надаючи їм дотації та інвестиції, держава тим самим сприяє прискоренню економічного зростання. Державне "планування промисловості" і
 10. Інституціоналізм
  займає проблема перетворення, трансформації сучасного суспільства. Прихильники інсти-туціоналізма вважають, що НТР веде до подолання соціальних протиріч, до безконфліктної суспільної еволюції суспільства від індустріального до постіндустріального, суперіндустріальної або «неоіндустріальні» (тобто інформаційного) суспільства. Абсолютизація ролі техніко-економічних чинників дозволила
© 2014-2022  epi.cc.ua