Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Велика депресія і ізмененіязаконодательства


На рис 17-4 відображено вплив двох подій, сиг-равшим головну роль в злеті профспілкового дви- вання в 1936-1938 рр.. Першим стало заснування в1936 р. Конгресу виробничих профспілок (КПП, Congress of Industrial Organizations, CIO), який прагнув організувати робітників у союзипо галузевою ознакою. До цього союзи формую-валися відповідно до «цеховим» принципом: Всеробітничий однієї спеціальності входили в один і той самий профспілка, незалежно від того, в якій від-раслі вони працювали. Галузевий же принцип сделалнамного більш легким процес організації в союзибольшого кількості кваліфікованих і неква-ліфікованих робітників у кожній з галузей.
Другою подією стало прийняття Закону Вагні-ра в 1935 р. Цей закон забороняв наймачам про-водити політику утиску прав працівників, в ча-місцевість дискримінацію членів профспілок або
працівників, що підписали протест проти своейкомпаніі. Фірмам не дозволялося забороняти сво-їм працівникам організовувати союзи, і їм поставлять-лось в обов'язок укладати договори з профспілковим-зами, організованими їх працівниками.
Закон Вагнера полегшив профспілкам організа-цію робітників і дав їм можливість висувати іскіпротів тих наймачів, які заперечували протівоб'едіненія своїх працівників у союзи. Бистрийрост профспілок супроводжувався під час і послевторой світової війни численними великі-ми страйками і зростаючим розумінням того, чтопрофсоюзам надано занадто багато влади.
Закон Тафта - ХАГГЛІ. Це розуміння приве-ло до того, що в 1947 р. був прийнятий Закон Тафта-Хартлі, який урізав влада профспілок. Їм би-ла заборонена практика так званого «закрито-го цеху», при якій підприємцю вменялосьв обов'язок наймати тільки членів профсоюзаПрактіка «юніонізірованних підприємств», приякої взятий на роботу людина повинна була в те-чення 30 днів вступити до профспілки, була разреше-на , однак штатам було надано право приймати закони, ставлять цю практику поза законаТакіе закони, що отримали назву законів про пра-ве на роботу, послабили профспілки, предоставівлюбому людині, прийнятому на роботу у фірмі, право працювати незалежно від того, вступив він впрофсоюз або немає.
Двадцять штатів на півдні, південному-за-паде, а також в рівнинних районах взяли зако-ни про право на роботу.
Інше важливе положення закону Тафта - Харт-ли надало президенту право забороняти заба-стовкі на термін до 80 днів, якщо вони ставлять подугрозу функціонування всієї економіки. Цей 80-денний період передбачалося надати сто-сторонам для того, щоб «охолонути» і досягти взаємно-го угоди.
АФТ-КПП. Коли в 1936 р. був утворений КПП, егооснову склала група, яка з важким серд-цем відкололася від АФТ. У 1955 р. обидві організацііснова об'єдналися і утворили АФТ-КПП. АФТ-КПП - основна профспілкова організація США, але і вона не володіє повнотою влади над теміпрофсоюзамі, які в неї не входять. Профсоюзисамі укладають договори, і АФТ-КПП мало впливаєна їх повсякденне життя. До складу АФТ-КПП невходження профспілка транспортників, який є од-ним з найвпливовіших спілок в країні.
Скорочення чісха членів профспілок
Чому частка працівників, що входять до профспілки, скоротилася з максимального рівня, що становив
більше 30%, до сьогоднішніх менше 20%? Одним знайважливіших факторів, що лежать в основі цього, яв-ляется зміна структури виробництва: вироб-ництво товарів зростає повільніше сфери послуг. Еслів обробної промисловості в профсоюзахсостоіт кожен четвертий, то в оптовій і рознич-ної торгівлі ця величина становить лише 7,2% за-нятих, у сфері послуг - 6,6 а в сфері фінансів, страхування та нерухомості - 2,9% зайнятих. Етіразлічія весь час збільшуються, оскільки средізанятих в сфері послуг все більша частка принадле-жит «білих комірців», які менш склонниоб'едіняться в організації.
Другим фактором є те, що зміцніла офі-соціальне опозиція профспілкам.
Фірми перебираючи-ються в ті штати, де позиції профспілок слабкі ігде прийняті закони про право на роботу. Штати ссільнимі профспілками - це старі промисло-ні штати північного сходу країни ". Существованіезакона про право на роботу, затрудняющего організа-цію профспілок, відображає загальне ставлення загально-ства до профспілок, які вже не користуються тойподдержкой, що була колись. Частина суспільства вва -тане, що профспілки домагаються для своїх рабочіхбольше допустимого і тим самим перекладиваютбремя витрат на інших. Таке ставлення сделалоболее легким прийняття антіюніоністскіх законів.
Єдиною великою сферою, де в останніроки спостерігалося зростання профспілок, є государ-жавного сектор. У 1970 р. 11,2% всіх членів про-фсоюзов були державними службовцями Феде-рального уряду, а також адміністраційштатов і місцевих органів власті15. До 1985 р. державні службовці складали 33,8% всіх членовпрофсоюзов і 35,8 % цих службовців складалися в про-фсоюзах. Службовцям державного сектора зако-ном не вирішується страйкувати, але проте за-бастовкі вчителів стали звичайним явищем. В нача-ле правління адміністрації Рейгана незаконно ба-Стовал профспілка авіадиспетчерів На подив чле-нів профспілки , всі вони були звільнені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Велика депресія і ізмененіязаконодательства"
 1. 6. Монопольні ціни
  велика в порівнянні з сумою часткою p2, що належать підприємствам, що не входять до монополістичне об'єднання. Припустимо, що за ціною з за одиницю може бути проданий весь запас (р=р1 + р2), а по монопольної ціною d запас р z. Якщо d (p1 z) більше ніж СР1, то обмеження продажів буде вигідно монополісту незалежно від того, як поводитимуться конкуренти. Вони можуть або продовжувати продавати по
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  великий, так як ці проекти в будь-якому випадку були б реалізовані пізніше. Можна визнати, що це опис цілком адекватно відносно певної частини помилкових інвестицій, викликаних бумом. Але ніхто не наважиться стверджувати, що ця заява вірно для всіх проектів, здійснення яких заохочувалося ілюзіями, створеними політикою легких грошей. Як би то не було, це не може вплинути на
 3. 4. Незахищеність
  депресії, що почалася в 1929 р. У мільйонів безробітних вона зустріла захоплений прийом. Ось чим є капіталізм для вас, кричали лідери робітників і фермерських груп тиску. Хоча причиною зла був не капіталізм, а, навпаки, спроби реформувати і поліпшити роботу ринкової економіки з допомогою интервенционизма. Крах з'явився необхідним наслідком спроб знизити ставку відсотка за допомогою
 4. 4. Економічна наука та університети
  великим з них, він вносить свою лепту в розвиток знання. Зрозуміло, ідея рівності професорів фіктивна. Існує величезна різниця між творчістю генія і монографією фахівця. Хоча в сфері емпіричних досліджень можна дотримуватися цієї фікції. І великий новатор, і простий рутинерами використовують у своїй роботі одні й ті ж методи дослідження. Вони організують лабораторні експерименти
 5. Коментарі
  великим моральним інститутом виховання людства і зажадав від нього надихнутися великим ідеалом, який став би долучати все більш і більш численну частину нашого народу до всіх піднесеним благ цивілізації. Учасники Конгресу заснували Verein fur Socialpolitik (Союз соціальної політики) асоціацію з метою збору необхідних для нової політики наукових матеріалів. Оскільки в
 6. Система національних рахунків
  депресії 1929-1933 рр.. У зв'язку з цим вже на початку 1930 р. конгрес США прийняв постанову про необхідність розробки системи індикаторів (показників), які дозволили б оцінити стан американської економіки. Практично така система вже була створена. Після Другої світової війни більшість країн відповідно до рекомендацій Організації Об'єднаних Націй стали використовувати
 7. Класична модель
  депресії (Великого краху). Велика депресія тривала до 1933 р. Ця криза була не просто черговим економічною кризою. Він показав неспроможність положень і висновків класичної макроекономічної моделі, неспроможність ідеї про саморегульованої економічній системі, оскільки, по-перше, Велику депресію, що тривала цілих чотири роки, неможливо було трактувати як тимчасову
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  великий, що поява його макроекономічної моделі, підходу до аналізу економічних процесів отримало назву «кейнсіанської революції». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. та положення класичної моделі
 9. Економічний цикл
  депресії (не випадково криза 1929-1933 рр.. отримав назву Великої депресії), 2) підйом, або пожвавлення, яке триває від дна до піку. Рис. 4.2. Економічний цикл і його фази Існує й інший підхід, при якому в економічному циклі виділяють чотири фази (рис. 4.2, б), але не виділяють екстремальні точки, так як передбачається, що коли економіка досягає максимуму або
 10. Наслідки безробіття
  депресії, головною проблемою якої була величезна безробіття, писав, що тим самим він хотів «запобігти революції відчаю». Дійсно, військові перевороти і революції пов'язані, як правило, саме з високим рівнем соціальної та економічної нестабільності. Соціальними наслідками безробіття є також зростання рівня захворюваності та смертності в країні та рівня злочинності. К
© 2014-2022  epi.cc.ua