Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

31. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Як вже зазначалося, продуктивність праці вимірюється обсягом продукції, виробленої в одиницю часу. Тому зростання продуктивності праці багато в чому залежить від ефективності використання робочого часу.
При поліпшенні використання робочого часу у звітному році порівняно з попереднім співвідношення між темпами зростання річний, денний і годинної продуктивності праці одного робітника повинно бути наступним: продуктивність праці річна> денна> годинна.
Співвідношення «продуктивність праці річна> денна» свідчить про зниження неявок на роботу (цілоденних втрат) в человекодней у звітному році порівняно з попереднім; співвідношення «продуктивність праці денна> годинна» - про зниження внутрізмінних втрат робочого часу у звітному році порівняно з попереднім.
У процесі аналізу необхідно зіставити в розрахунку на одного робітника фактично відпрацьований робочий час і неявки звітного року з показниками попереднього року з урахуванням наступних причин: щорічні відпустки; відпустки за рішенням адміністрації; відпустки по навчанню; прогули, цілоденні простої і т.
д.
Далі необхідно звернути увагу на наявність понаднормових робіт, які, компенсуючи внутрішньозмінні втрати робочого часу, вказують на погану організацію виробничого процесу, що приводить до негативних наслідків (зростання собівартості продукції за рахунок доплат за понаднормову роботу, зростання травматизму внаслідок втоми робітників і т. д.). Вплив понаднормових робіт на випуск продукції визначається добутком кількості человекочасов, відпрацьованих надурочно у звітному році, на фактичну годинну вироблення робітників.
Необхідно приділити увагу і непродуктивних витрат робочого часу. Приховані втрати робочого часу, тобто витрати робочого часу на виготовлення забракованої продукції та виправлення браку, а також втрати робочого часу у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу, безпосередньо як втрати не враховуються.

Для визначення непродуктивних втрат робочого часу, пов'язаних з браком, необхідно розділити суму заробітної плати робітників у забракованої продукції та виплаченої зарплати робітникам на його виправлення на середньогодинну зарплату робітників. Аналогічно визначаються втрати робочого часу у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу: сума доплат робочим відрядникам у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи ділиться на їх фактичну середньогодинну зарплату в звітному році. Поряд з врахованими втратами робочого часу необхідно аналізувати внутрішньозмінні втрати робочого часу за даними одноразових спостережень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ "
 1. Питання 24. Показники використання робочого часу
  Показники використання робочого часу розраховуються на основі даних балансів робочого часу. До цих показників відносяться: 1) коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу: {foto67} де ТФ - фактично відпрацьовані години в урочний час; ТМ. В. Ф. - максимально можливий фонд робочого часу. За допомогою даного показника аналізується використання
 2. Питання 23. Баланси робочого часу
  За допомогою балансів робочого часу здійснюється аналіз його використання. Вони складаються в людино-днях і людино-годинах. Баланс робочого часу складається з двох розділів: ресурси робочого часу; використання робочого часу. У розділі ресурсів робочого часу відображаються такі показники: календарний фонд робочого часу; неявки у зв'язку із святковими та вихідними
 3. Питання 25. Показники використання робочих місць
  Показники використання робочих місць застосовуються при аналізі використання робочої сили на підприємстві. До даної групи показників відносяться такі коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому
 4. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  Інтелектуальний потенціал є найбільш значущим ресурсом, що забезпечує ефективність наукових досліджень. У цьому зв'язку аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації,
 5. 10.3. Аналіз використання робочого часу
  Витрати праці працівників наукової організації вимірюються величиною відпрацьованого часу. У зв'язку з цим аналіз використання робочого часу має величезне значення у вишукуванні резервів для підвищення інтенсивності та ефективності роботи НДІ, для збільшення об'єму і поліпшення якості проведених науково-дослідних розробок. Оцінка використання робочого часу в науковій організації
 6. Абсолютна додаткова вартість
  Перший з них полягає в подовженні робочого дня за рамки необхідного робочого часу, протягом якого праця робітника створює еквівалент вартості своєї робочої сили. Додаткова вартість, отримана внаслідок подовження робочого дня за рамки необхідного робочого часу, називається абсолютною додатковою вартістю. Прихованою формою подовження робочого дня є підвищення інтенсивності
 7. Робочий день і його складові частини
  Розглянемо процес створення додаткової вартості. Купивши робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Припустимо, робочий день дорівнює 7 ч. Однак робітник протягом 5 год своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 год, він створює додаткову вартість до
 8. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 9. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 10. Відносна додаткова вартість
  Іншим способом отримання більшої додаткової вартості є збільшення додаткового робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і додатковому робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня
 11. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  Проектний аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 12. 5.6. Використання коефіцієнтів Фібоначчі в Хвильовий Теорії Елліотта
  Числа Фібоначчі є однією з двох складових у професійній методології Хвильовий Теорії Елліотта. Саме Елліотт зробив послідовність Фібоначчі однією з основ теорії технічного аналізу. І саме в Хвильовий Теорії числах Фібоначчі відводиться таке почесне місце. Вони роблять можливим визначення довжини розвитку кожної з хвиль як за ціною, так і за часом. Корисність
 13. 14. Резерви підвищення продуктивності праці
  Резерви зростання продуктивності праці - це можливість більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення його продуктивності за рахунок удосконалення техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці та управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший фактор розглядати як можливість, то
© 2014-2022  epi.cc.ua