Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

18.1. Світовий ринок праці


Зовнішня міграція робочої сили (від лат. Мігратіо - переселення) - це переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу строком більш ніж на один рік. Міграція включає в себе імміграцію - в'їзд працездатного населення в дану країну за її меж і еміграцію - виїзд працездатного населення з даної країни за її межі, а також рееміграцію - повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання.
Міграційне сальдо - це різниця між імміграцією з країни і еміграцією в країну.
Міграція робочої сили відбувається з причин економічного і неекономічного характеру. До перших відносяться:
- стан внутрішнього ринку праці в різних країнах, тобто превалювання попиту або пропозиції праці;
- міждержавні відмінності в рівні оплати праці;
- вивезення капіталу, що викликає переміщення робочої сили.
До неекономічним слід віднести політико-правові, демографічні, релігійні, національні, культурні, сімейні, екологічні і т.п. причини. Однак все-таки основна причина міграції - різний рівень доходу, який може бути отриманий в різних країнах.
Використання іноземної робочої сили в даний час стає важливим елементом нормального функціонування як всього світового господарства, так і окремої країни. Розвиток транспорту та зв'язку істотно інтенсифікували процес міграції. Про сучасних масштабах міграції робочої сили свідчать такі дані. На початку 1995 р. в світі налічувалося понад 35 млн. трудящих-мігрантів (у 1960 р. - 3,2 млн.). Якщо врахувати, що на кожного працюючого мігранта в середньому припадає 3 утриманця, то чисельність мігруючого населення перевищує 100 млн. чоловік.
Основні потоки міграції робочої сили:
- з країн, що розвиваються в промислово розвинені. Центром тяжіння робочої сили є США, Канада, Австралія, Західна Європа.
У ряді виробництв деяких промислово розвинених країн частка іноземної робочої сили становить значні величини. У США - основному центрі тяжіння як низько кваліфікованої, так і висококваліфікованої робочої сили - щорічно легально іммігрує 740 тис. чоловік, а емігрує 160 тисяч, тобто позитивне міграційне сальдо становить понад півмільйона людей. Щорічний приплив робочої сили в Західну Європу в середньому 600 тис. чоловік. У Франції, наприклад, емігранти становлять 25% всіх зайнятих у будівництві, більше 30% - в автомобілебудуванні; половина всіх шахтарів у Бельгії - емігранти;
- між промислово розвиненими країнами. Досить чітко склалася тенденція переміщення висококваліфікованої робочої сили ("витік мізків") з країн Західної Європи, Японії в США. У рамках Європейського союзу відбувається активне переміщення робочої сили з Іспанії, Португалії, Греції в більш розвинені країни ЄС (Німеччину, Великобританію);
- між країнами, що розвиваються. Основні напрямки міграційних потоків - це еміграція в нові індустріальні, нафтовидобувні країни, країни арабських еміратів з інших країн, що розвиваються;
- з промислово розвинених країн у що розвиваються. Це порівняно невеликий потік еміграції кваліфікованих кадрів з країн Європи та Північної Америки в країни, що розвиваються, викликаний переважно більш високою заробітною платою, пропонованої країною, що розвивається.
Наслідки міграції робочої сили для країни-донора, тобто країни, з якої мігрує робоча сила:
- перекази з-за кордону емігрантами зароблених коштів збільшують ВНП , сприятливо позначаються на стані платіжного балансу країни;
- скорочуються витрати на навчання, охорону здоров'я та інші видатки соціального характеру, які покриваються для емігрантів іншими країнами. Країна-донор економить на цих витратах, водночас емігранти перестають платити податки, що негативно позначається на доходах бюджету;
- підвищивши свою кваліфікацію і набувши певного досвіду за кордоном, реемігранти привозять свої знання і досвід на батьківщину, в результаті країна, з якої мігрірурует робоча сила, отримує безкоштовно додаткові кваліфіковані кадри;
- якщо країна-експортер трудоізбиточние, то відтік частини робочої сили зменшує безробіття, знижує соціальну напруженість у країні.

Наслідки для країни, що приймає мігрантів, можуть носити як позитивний, так і негативний характер.
З одного боку:
- при імпорті кваліфікованої робочої сили країна економить кошти на освіту та професійну підготовку. Висококваліфіковані іммігранти вносять великий внесок у розвиток науки, техніки, медицини тощо;
- іноземні робітники пред'являють додатковий попит на товари та послуги, стимулюючи цим зростання виробництва та підвищення зайнятості;
- якщо працю іноземних робітників оплачується нижче вітчизняних, то знижуються витрати виробництва і підвищується конкурентоспроможність вітчизняних товарів.
З іншого боку, мігранти збільшують видатки бюджетів приймаючих країн, можуть створювати напруженість на внутрішньому ринку праці і в суспільстві в цілому. В результаті імміграції можуть виникати національні, релігійні, етнічні проблеми.
Таким чином, кінцева оцінка ефективності міграції робочої сили залежить від співвідношення виграшу країни та її втрат у результаті залучення іноземних працівників або виїзду вітчизняних працівників за кордон.
Прийнято вважати, що від переміщення робочої сили виграють: самі мігранти, їх нові роботодавці за кордоном і робітники, що залишаються в країні-донорі; несуть втрати: конкуруючі робітники в приймаючій країні і підприємці в країні-донорі .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Світовий ринок праці "
 1. Висновки
  світових господарських зв'язків. 2. У процесі безперервного переміщення трудових ресурсів сформувався світовий ринок робочої сили з наступними основними центрами: США, Західна Європа, Близький Схід, Латинська Америка. 3. Використання іноземної робочої сили викликає суперечливі наслідки. З одного боку, поліпшується ситуація на ринку праці країни-«донора», знижуються витрати на
 2. 3. Чистий ринкова економіка
  світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого, крім прибутку. Такий homo
 3. 14. Volkswirtschaft
  світова економіка (Weltwirtschaft *) є всього лише фантомом помилкової доктрини, задуманої для руйнування цивілізації. Однак справа в тому, що індивіди у своїй діяльності в ролі виробників і споживачів, продавців і покупців не проводять ніякої відмінності між внутрішнім і зовнішнім ринками. Вони розрізняють місцеву торгівлю і торгівлю в більш віддалених місцях, оскільки тут грають
 4. 6. Монопольні ціни
  світовому ринку дорівнює s. Якщо в Атлантиді внутрішнє споживання р за ціною s + t становить а, а внутрішнє виробництво р одно b, і b менше а, то витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b
 5. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  світових подій і розвиток відносин між Заходом і Сходом протягом останніх століть. Захід дав Сходу не тільки технологічні та терапевтичні знання, а й капітальні блага, необхідні для негайного практичного застосування цих знань. Завдяки імпорту іноземного капіталу народи Східної Європи, Азії та Африки отримали можливість раніше скористатися плодами сучасної
 6. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  світової війни до довоєнного золотого паритету фунта стерлінгів. У кожному випадку парламент і уряд прийняли політику дефляції, що не зваживши всі за і проти двох способів повернення до золотого стандарту. У 20-х роках XIX в. це можна було виправдати тим, що до того часу грошова теорія ще не проясниться всі супутні проблеми. 100 років по тому це стало просто демонстрацією непростимого
 7. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  світового виробництва шкіри перемістилася з тих місць, де випуск на одиницю витрат вище, на територію Руританию, де виробництво вимагає більш високих витрат. Жителі Руританию платять за шкіру більш високі ціни, ніж вони платили б в разі відсутності мита. Так як в шкіряні заводи вкладається більше капіталу і праці Руританию, ніж було б вкладено у разі вільної торгівлі шкірою, то
 8. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  мування заробітної плати та підтримки державою профспілкового руху обставини змінилися. Інституціональне безробіття стала хронічним, або постійним масовим явищем. У своїх роботах 1930 лорд Беверидж, згодом прихильник втручання держави і профспілок у ринок праці, відзначав, що безробіття як потенційне наслідок політики високих зарплат не заперечується ніякої
 9. Коментарі
  мування суперего на місце батьківського контролю встає самоконтроль. [14] психоаналіз метод психотерапії та психологічне вчення, розвинуте З. Фрейдом в кінці XIX початку XX ст., Що ставить в центр уваги несвідомі психічні процеси і мотивації. Витіснення зі свідомості неприйнятних для нього потягів (переважно сексуальних) і травмуючих переживань розглядається
 10. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  світовому ринку. Міжнародна торгівля приносить вигоди і споживачам усередині країни, дозволяючи їм купувати дешеві товари у великих зарубіжних виробників. Доказом цього може служити авіабудівна промисловість. При існуючих в цій галузі величезних витратах проектування і створення літаків, місткість ринку майже всіх країн була б значно менше, ніж це
© 2014-2021  epi.cc.ua