Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

13.3. Державна політика в галузі зовнішньої торгівлі


Світовий ринок характеризується з'єднанням ринкового регулювання з державним. На ньому діють дві суперечливі тенденції - до лібералізації зовнішньої торгівлі та до посилення протекціоністської політики.
- Торговельна політика («неомеркантилізм», керована зовнішня торгівля)
1. Політика в галузі обмеження імпорту. Проводиться з протекціоністськими цілями для захисту вітчизняних виробників від конкуренції з боку іноземних товарів.
Способи обмеження імпорту:
? Введення тарифів на імпорт
Тариф на імпорт - мито на імпорт.
У країні з малою відкритою економікою введення тарифу на імпорт призводить до підвищення внутрішньої ціни в порівнянні з світової на величину тарифу. Величина імпорту при цьому скорочується з Qd - QS до Q'd-Q'S (рис. 13.4).Рис. 13.4. Вплив тарифу на імпорт на обсяг імпорту в країні з малою відкритою економікою


Для країн з великою відкритою економікою: при введенні тарифу на імпорт в країні-імпортері Б (рис. 13.5) внутрішній попит на імпортований товар знижується, а його пропозиція збільшується. Це призводить до зниження світової ціни до такого значення, при якому новий обсяг експорту з країни A (Q'SA-Q'dA) за новою світовою ціною Р'мір не зрівняли з бажаним новим обсягом імпорту країни Б (Q'dБ - Q'SБ) за новою світовою ціною плюс тариф (Р'мір + Тариф).Рис. 13.5. Вплив тарифу на імпорт на обсяг імпорту в країні з великою відкритою економікою


? Введення імпортних квот
У країні з малою відкритою економікою (рис. 13.6) введення імпортного квоти призводить до того, що внутрішня ціна Рвнутр почне рости в порівнянні з світової та буде збільшуватися до тих пір, поки не досягне такого рівня, при якому обсяг імпорту в точності дорівнює квотою.
Величина імпорту при цьому скорочується з Qd - QS до Q'd - Q'S.Рис. 13.6. Вплив імпортної квоти на обсяг імпорту в країні з малою відкритою економікою


Для країн з великою відкритою економікою вплив введення імпортного квоти показано на рис . 13.7.Рис. 13.7. Вплив імпортної квоти на обсяг імпорту в країні з великою відкритою економікою


При введенні імпортної квоти в країні-імпортері Б (рис. 13.7) колишній обсяг пропозиції вже не вдасться реалізувати. Тому пропозиція в країні А почне знижуватися. Це призводить до зростання світової ціни до такого значення, при якому новий обсяг експорту з країни A (Q'SA - Q'dA) за новою світовою ціною Р ' Світ не зрівняється з дозволеним квотою обсягом імпорту країни Б (Q'SB - Q'dБ) при цьому ж значенні світової ціни.
Відмінності впливу тарифів та квот на економіку країни-імпортера:
1. При зниженні світової ціни в країні з малою відкритою економікою, де імпорт обмежується квотами, обсяг імпорту залишається незмінним, а в країні, що використовує тарифи, - збільшується.
2. Тарифи і мита являють собою непрямі податки, і тому їх введення збільшує доходи державного бюджету. Введення ж квот не змінює обсяг надходжень до бюджету, оскільки різниця між світовою і внутрішньою цінами залишається у імпортера.
? Нетарифні обмеження:
- ліцензування імпортних операцій;
- запровадження посилених стандартів якості для імпортної продукції та ін
2. Політика в сфері стимулювання експорту . Зазвичай приймає форму експортних субсидій і проводиться з метою збільшення валютних надходжень і поліпшення платіжного балансу.Рис.

13.8. Вплив експортних субсидій на обсяг експорту в країні з малою відкритою економікою


У країні з малою відкритою економікою (рис. 13.8) введення експортного субсидії дає можливість вітчизняним виробникам продавати свою продукцію за кордоном за ціною нижче внутрішньої, тобто не окупається їх граничні витрати. Експортна квота покриває різницю між внутрішньою ціною Рвнутр і світовою ціною Рмір і тому її величина дорівнює (Рвнутр - Рмір). Обсяг експорту при цьому збільшується з (QS - Qd) до (QS '- Qd').
Для країн з великою відкритою економікою вплив експортних субсидій показано на рис. 13.9.Рис. 13.9. Вплив експортних субсидій на обсяг експорту в країні з великою відкритою економікою


При введенні експортного субсидії в країні-експортері А (рис. 13.9) внутрішній попит на експортований товар падає, а його пропозиція зростає. В результаті світова ціна знижується до значення Р'мір. Саме за цією ціною виробники країни А будуть експортувати свій товар в країну Б. Усередині ж країни А цей товар буде продаватися за вищою ціною (Р'мір + Субсидія). При цій ціні обсяг експорту з країни А (Q'SA - Q'dA) буде точно дорівнювати тому обсягу імпорту, який бажає придбати країна Б (Q'dБ - Q'SБ) за новою світовою ціною Р'мір.
? Лібералізація зовнішньої торгівлі
Лібералізація зовнішньої торгівлі - скасування державного регулювання експорту та імпорту .
Лібералізацією зовнішньої торгівлі займається Світова організація торгівлі (СОТ), 1995 г.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.3. Державна політика в галузі зовнішньої торгівлі"
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  державної політики, не в змозі спростувати висновки, виведені з цих ідеологій нацистами. Для іноземних держав, які поділяють ці два принципи, залишався єдиний спосіб спростувати нацизм перемогти нацистів у війні. І до тих пір, поки ідеологія соціалізму і націоналізму переважатиме у світовій громадській думці, німці чи інші народи, як тільки їм випаде
 2. 14. Volkswirtschaft
  державних кордонів. Її поле дії весь світ. Термін Volkswirtschaft * довгий час використовувався німецькими поборниками всесильного уряду. Значно пізніше англійці і французи заговорили про British economy ** і l '?? й?? conomie fran?? з?? aise *** як відмінних від економік інших країн. Але ні англійська, ні французька мови не виробили терміна, еквівалентного терміну Volkswirtschaft.
 3. 6. Монопольні ціни
  державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець у ролі підприємця завжди підпорядкований пануванню споживачів. Інакше йде справа з власниками факторів виробництва і товарів, призначених для продажу, а також, зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних
 4. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  державними, або субсидувати подібні проекти, щоб зробити привабливими для приватних підприємців та інвесторів. Субсидії можуть бути надані безпосередньо у вигляді грошових дотацій з державних коштів або за допомогою тарифів, тяжкість яких падає на плечі покупців даної продукції. Однак кошти, які потрібні державі, щоб володіти збитковим
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  державної політики, прямо або побічно спрямованої на їх встановлення . Необхідно усвідомити, що суверенітет споживачів недосконалий і що існують межі дії демократичних процесів ринку. У деяких виняткових і рідкісних випадках, що не мають великого значення, навіть на ринку, не деформованому і не підірваним втручанням держави, існує антагонізм між
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вчених законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто б не наважився кинути виклик цієї економічної та етичної догмі, той відразу ж
 7. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  державному маніпулюванню. Зрозуміло, у владі держави прийняти закони про законне платіжному засобі. Але тоді дія закону Грешема зведе нанівець всі зусилля держави. З цієї точки зору металевий стандарт являє собою перешкоду на шляху будь-яких спроб держави втрутитися в ринкові явища за допомогою грошової політики. Досліджуючи історію одержання державами
 8. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  державного регулювання економічної діяльності. Основна ідея і гильдейского соціалізму, і корпоративізму полягає в тому, що кожна галузь виробництва створює монополістичну асоціацію, гільдію або corporazione [Найкраще гильдейский соціалізм описаний в книзі: Webb S. and B. A Construction for the Socialist Commonwealth of Great Britain. London, 1920; найкраща книга по
 9. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч . II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 10. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  державну облігацію США на 100 доларів, коли обмінний курс становить 120 ієн за долар. Через рік, при обмінному курсі 80 ієн за долар, майно, що коштувало японському пенсійному фонду 12000 ієн, коштуватиме лише 8000 ієн. Компанія втратить третину своєї інвестиції. У різний час японці позичали гроші (купували облігації США і приватні облігації), потрібні для фінансування свого
© 2014-2022  epi.cc.ua