Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

12.4. Залучені ресурси як найважливіший фінансовий джерело торговельних організацій


У сучасній господарській практиці залучені ресурси є одним з найважливіших джерел фінансування торгової діяльності. Як внутрішня, так і зовнішня кредиторська заборгованість характеризують найбільш короткостроковий вид використовуваних засобів. Кредиторська заборгованість характеризується низкою особливостей:
1. У більшості випадку (а для внутрішньої заборгованості завжди) вона є безкоштовним джерелом залучення коштів.
2. Сума формованої організацією заборгованості безпосередньо залежить від обсягу господарської діяльності і, в першу чергу, товарообігу, тому правильне прогнозування обсягів діяльності дозволяє спрогнозувати і розрахувати це джерело фінансування.
3. Розмір заборгованості залежить від встановленої періодичності виплат, тобто піддається управлінню організацією.
Управління залученими коштами з внутрішніх і зовнішніх джерел має особливості. Основною метою управління внутрішньої кредиторської заборгованістю є забезпечення своєчасного нарахування і виплати засобів, що входять до її складу. Незважаючи на гадану вигідність затримки платежів з цієї категорії засобів, вона призводить до зниження продуктивності праці, росту плинності кадрів, наявності штрафів по платежах до бюджету, погіршення ділового іміджу організації. Тому збільшення внутрішньої кредиторської заборгованості допустимо тільки у зв'язку зі збільшенням обсягів діяльності організації.
Основним зовнішнім джерелом залучених ресурсів торговельних організацій у світовій практиці є товарний кредит, який виражається у формі відстрочки платежу за поставлені товари. Він являє собою саму маневрену форму фінансування найменш ліквідної частини їх оборотних активів - товарних запасів. Особливості товарного кредиту:
1. дозволяє автоматично згладжувати сезонну потребу у фінансуванні оборотних активів. Особливо зростає роль товарного кредиту при імпорті товарів в процесі здійснення організацією торгівлі зовнішньоекономічної діяльності;
2. вартість товарного кредиту, як правило, нижче вартості фінансового;
3. має найбільш простий механізм оформлення;
4. не передбачає наявності матеріального чи фінансового забезпечення і дозволяє вільно розпоряджатися товарами;
5. цільове використання товарного кредиту носить вузький характер і обмежена в часі;
6. має високий ступінь ризику, тому що результати залучення коштів у вигляді товарів сильно пов'язані із зміною ринкової кон'юнктури. Тому в процесі його залучення повинні бути виключені внефінансовие форми впливу на організацію торгівлі з боку кредиторів (нав'язування непотрібного асортименту товарів і продукції низької якості, вимога припинення відносин з конкурентами продавця і т.д.).
Основними формами товарного кредиту є товарний кредит з відстрочкою платежу за умовами контракту, кредит з оформленням векселем, кредит по відкритому рахунку, у формі консигнації. Комерційний кредит виражається у вигляді договору, укладеного господарюючими суб'єктами, в якому визначаються терміни його отримання (період повернення), сума грошових коштів, що підлягає поверненню, а іноді й плата за користуванням засобами. В її якості виступає знижка, яку надає постачальник за умови дострокової оплати товару («skonto»). Ціна комерційного кредиту при достроковій оплаті оперделяется за формулою:
Цк=* 100,
де Цк - ціна комерційного кредиту,%
С - розмір знижки,%
Пк і Пд - відповідно період надання кредиту і період дострокової оплати, дн.
Наприклад, постачальник поставив організації торгівлі товари на умовах відстрочки платежу на термін 30 дн. на суму 25 млн. руб. У договорі встановлено, що якщо гроші надійдуть протягом перших 10 днів, то покупець отримає знижку в розмірі 3%. Тоді, ціна комерційного кредиту складе 55,7%. Тобто, вона значно вища общеустановленной вартості фінансових кредитів, тому організації вигідніше скористатися ним для дострокового погашення платежу.
У той же час, наявність знижок «skonto» поки не набуло широкого поширення в практиці господарювання вітчизняних організацій. Тому використання залучених ресурсів у вигляді відстрочки платежу за договором вигідно для торгівлі. Відсутність плати за відстрочення платежу усуває один з найважливіших принципів кредитування - платність. Тому в практиці договори, укладені на умовах відстрочення платежу, без зазначення в них вартості кредиту, не визнаються договорами комерційного кредитування. Це змушує розглядати їх як самостійний вид зовнішніх залучених джерел фінансування.
Управління зовнішніми джерелами залучення фінансових ресурсів передбачає насамперед організацію ефективної комерційної діяльності пов'язану з формуванням асортименту товарів, оперделенной вигідних умов поставки, частоти завезення та інших факторів.
Розмір залучених коштів встановлюється на основі розрахунку середнього періоду кредиторської заборгованості за ряд років за формулою:
(12.3)
де - середній період наявності кредиторської заборгованості, дн.;
СКЗ - середня сума залишку кредиторської заборгованості;
Оос - одноденний обсяг реалізації товарів за собівартістю.
Аналогічно може бути розрахований показник по кожному виду заборгованості. Аналіз його динаміки за ряд періодів, наприклад по заборгованості за товари, стає орієнтиром для встановлення відстрочок платежу в укладених договорах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Залучені ресурси як найважливіший фінансовий джерело торговельних організацій "
 1. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  Під фінансовим станом розуміють здатність організації фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної діяльності, ефективністю їх використання, виконанням зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, іншими кредиторами та результативністю всієї фінансово-господарської діяльності. Механізм управління
 2. РЕЗЮМЕ
  Міжнародні валютно-фінансові та банківські організації займають важливе місце в системі міжнародних економічних відносин. Деякі організації (МВФ) є універсальними. Радикальні зміни в світовому господарстві на рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення
 3. 3. Питання про торгового прибутку
  3.1. Які джерела збагачення торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
 4. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  Традиційно учасників процесу фінансування нерухомості ділять на наступні категорії: - федеральні і місцеві органи влади і управління; - кредитно-фінансові установи; - інвестори і пр. Федеральні і місцеві органи влади і управління забезпечують економіко-правові відносини між учасниками процесу фінансування нерухомості. Держава забезпечує додержання
 5. 12.1 Роль і сутність фінансових ресурсів і механізм їх управління
  Для здійснення поточної господарської діяльності організації торгівлі необхідно наявність фінансових ресурсів. У найбільш загальному вигляді фінансові ресурси - це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні організації торгівлі та наявні в неї резерви. Освіта фінансових ресурсів являє собою результат функціонування фінансів організації торгівлі. Фінанси організації торгівлі
 6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
  Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок: - власних коштів інвестора (амортизаційних відрахувань, прибутку, грошових накопичень та ін.); - позикових коштів (кредитів банків, позикових коштів інших організацій); - залучених коштів (від продажу акцій та інших цінних паперів); - коштів з бюджету та позабюджетних фондів. У 1998 р. в Росії капітальні вкладення великих і
 7. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  Фінансовий план є заключним розділом плану господарської діяльності, в розробці якого задіяні всі служби організації торгівлі. У ньому пов'язуються всі основні кількісні та якісні показники роботи організації. Залежно від терміну, на який розроблений фінансовий план, розрізняють: 1. Довгострокові фінансові плани; 2. Короткострокові фінансові плани, включаючи
 8. № 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
  . Фінансово-промислові групи представляють собою організаційну форму з'єднання капіталу з характерним для Росії промисловим виробництвом великого масштабу. Принципова особливість полягає в тому, що в групах залучення фінансових ресурсів поєднується з процесом їх концентрації на напрямках, що забезпечують закріплення і розширення власної частки внутрішнього ринку, а також
 9. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 10. 1. Державний бюджет і позабюджетні фонди
  Із зміцненням держави, розширенням виконуваних ним функцій виникла і росла потреба у фінансових ресурсах - грошових коштах, що знаходяться в розпорядженні держави, його установ, організацій і підприємств. Фінансові ресурси є об'єктом фінансових відносин як складової частини системи економічних відносин. У строго економічному сенсі фінанси висловлюють безоплатні
 11. 5.3.1. Аналіз надходження товарів в організацію в передплановому періоді.
  Аналіз проводиться в тісній ув'язці з показниками аналізу реалізації товарів і товарних запасів. Для ув'язки цих показників аналіз надходження товарів здійснюється в цінах реалізації. У процесі проведення аналізу вивчаються: а) динаміка загального обсягу та товарної структури надходження товарів. У процесі аналізу встановлюються темпи зміни обсягу надходження товарів в передплановому періоді в
 12. Глава 8. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ
  Формування світового господарства на рубежі XIX-XX ст. створило можливість роз-ренію міжнародних економічних відносин, що поставило питання про міжнародної мо-бильности факторів виробництва. Найбільш рухомим є капітал, хоча, як правило, його рух піддається більш жорсткого регламентування з боку держави. Даний процес в сучасних умовах служить фактором посилення
 13. 4. Контрольна функція оподаткування
  Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується
 14. 8.1. Сутність оборотного капіталу і оборотних коштів, їх класифікація
  Оборотний капітал - одна з найважливіших категорій ринкової економіки, сутність якої визначається його роллю в забезпеченні відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення. За оцінками ряду фахівців, як вітчизняних, так і зарубіжних поняття "оборотний капітал" і "оборотні кошти" однакові за змістом, оскільки мають однаковими ознаками:
 15. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  Фінансова стійкість підприємства (організації) характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість
© 2014-2022  epi.cc.ua