Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

12.1. Деякі попередні судження


В останні десятиліття ми маємо справу з тривожною тенденцією в діяльності за якістю продукції, товарів і послуг. З приходом ринкових відносин в нашу країну в суспільстві певною мірою знизився рівень моральності та етики. Загострюється конкурентна боротьба, досягаючи деякого рівня, з одного боку, посилює свій позитивний вплив на якість товарів і послуг, але з іншого - починає знижувати вплив духовних, моральних, етичних начал у взаєминах між людьми, в тому числі, і у виробничих відносинах. Це породжує обман і фальсифікацію. У цьому зв'язку виникає принципово нове завдання - глибокого вивчення і вироблення шляхів і методів оптимізації співвідношень між позитивним і негативним впливом конкуренції, з одного боку, стимулюючої ділову активність, з іншого - розкладницької культуру якості. Мабуть, чималу роль тут відіграватиме дотримання балансу, пропорційності між оргструктурою систем та їх людським змістом - персоналом. Але для цього доведеться вторгнутися в важко і малодосліджених область і звернутися до категорії ДУХОВНІСТЬ.
У своїй видимій, «грубої» формі робота з поліпшення якості зазвичай представляється як діяльність суто прагматична, раціональна. Така ситуація обумовлена надмірною концентрацією зусиль і уваги на технологіях, безпосередньо спрямованих на додання матеріальним носіям тих властивостей, які призначені для задоволення певних потреб. В результаті з професійної свідомості випадає гуманітарна складова діяльності за якістю. Змінити подібні погляди не так просто. Але робити це необхідно, тим більше, що й тенденція до того є, і для користі справи це важливо.
Займаючись багато років професійною діяльністю у сфері якості, починаєш все гостріше відчувати і розуміти, наскільки велике духовне начало і в створенні якісного продукту, і в його ефективному використанні.
Можна спостерігати, як у людей, «одержимих якістю», творче творче начало переважає над утилітаризмом і прагматизмом. Ця тенденція останнім часом знаходить своє вираження у все більш широкому використанні при створенні нових виробів ідей і досягнень технічної естетики, дизайну, ергономіки, і в гуманізації самих систем якості.
Раніше ми говорили про те, що системи створюються і функціонують лише діяльністю, зусиллями людей. Значить, в системах якості повинні працювати люди, не тільки професійно готові, але й чесні, морально відповідальні, одухотворені. Цього вимагають і корпоративні відносини, і інтереси суспільства.
Значення і розуміння духовної складової діяльності за якістю продукції, товарів і послуг активно зростає і поширює свій вплив на конкурентоспроможність товарів, яка все більше залежить від естетичних запитів споживачів.
Розгляд в проблематиці якості товарів і послуг духовної складової ще раз дозволяє констатувати складність, різноманіття і нескінченність природи якості. Знову і знову доводиться попереджати себе про неприпустимість спрощенства як в області теоретичних, так і практичних робіт з якості.
Розвиток робіт з осмислення взаємодії якості і духовності має особливе значення для нашої країни, в історичному розвитку якої має місце природна, стійка тяга до осягнення духовної сутності життя.
Ми вправі розглядати натхненність як одну з форм прояву духовності, фактора, що суттєво впливає на ставлення до світу створюваних і продаваних речей, як фактора, який спонукає до сумлінної роботи, до добрих взаємин між людьми, до стримування низинних потреб і до розвитку потреб нових, більш розумних і облагороджених.

Це жодною мірою не означає, що ми приписуємо предметів матеріального світу небудь містичні властивості. Мова йде про те, що небайдужий творець і виробник продукту закладає в його матеріальну сутність, в її властивості щось таке, що викликає у споживача цього продукту відчуття не тільки задоволення потреби, але і задоволення, психологічного комфорту чи усвідомлено-логічну, позитивну реакцію , що змушує захопитися якістю виробу і оцінити високу майстерність, з яким воно задумано і виготовлено. При такому погляді на проблему якості виникає безліч нових питань і відкриває додаткові можливості для вдосконалення управління якістю. Далі ми розглянемо деякі з них.
Ми будемо виходити з того, що діяльність з поліпшення якості являє собою створення, а точніше творення блага для інших, для ближніх і дальніх, для всіх і для самих себе. Відомо, що багато видів продукції оцінюються не за измеряемому поєднанню властивостей, а по тій ідеї, тому символу, з яким їх з'єднують люди. Особливо чітко це видно при виборі і придбанні подарунків або оцінці якості виробів народних промислів. У цих випадках, головним чином, враховуються ті властивості, які ймовірно викличуть бажані емоції у майбутніх власників. Подібну духовну складову несуть вироби, пов'язані з державною символікою, знаками військової чи трудової доблесті, а також ювелірні вироби.
Новизна і складність проблеми визначили досить значний обсяг цієї глави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Деякі попередні судження "
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  деяких випадках виявилася б можливою. Але істина полягає у відсутності постійних співвідношень. Всупереч постійним заклинанням неосвічених позитивістів економічна теорія не є відсталою наукою через те, що не носить кількісного характеру. Вона не є кількісною і не виробляє вимірювань, оскільки відсутні константи. Статистичні цифри, які відносяться до економічних
 2. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  попередніми заселенням, з світом, в якому капітальні блага і праця прив'язані до країни певними інститутами. У такій обстановці вільна торгівля, тобто вільне переміщення тільки товарів, не може привести до перерозподілу капіталу і праці на земної поверхні у відповідності з кращими або гіршими фізичними можливостями, наданими продуктивності праці. Тут починає
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  деяким групам землевласників і капітальних благ. У групі власників капітальних благ вигоду отримують: 1. Ті, чиї заощадження збільшили величину наявного капіталу. Вони володіють цим додатковим багатством результатом обмеження свого споживання. 2. Власники вже існуючих капітальних благ, які завдяки вдосконаленню технології виробництва стали використовуватися
 4. 3. Обмеження функцій держави
  деякі міркують таким чином: очевидно, що правила дорожнього руху на дорогах загального користування необхідні. Ніхто не заперечує проти втручання держави в дії водіїв. Прихильники laissez faire суперечать самі собі, борючись з втручанням держави в ринкові ціни і не відстоюючи скасування державних правил дорожнього руху. Помилковість цієї аргументації
 5. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  деяких благ впливає на ціни, коли на аукціонах продаються раритети. Третє положення. Людина в своєму розпорядженні свої потреби в порядку зниження ступеня їх важливості і намагається задовольнити їх наявними в його розпорядженні кількістю благ. При цьому цінність кожного блага буде залежати, по-перше, від важливості задоволення потреби, а по-друге, від ступеня її насичення. В
 6. 16.2. Необхідність приведення військової доктрини у відповідність з доктринами країн-агресорів
  деякі фрагментарні начерки сучасної військової доктрини Росії, що не претендують ні на вичерпну повноту, ні на остаточність суджень з порушених проблем. Разом з тим практично не викликає сумнівів, що серед іншого військова доктрина Росії повинна передбачати: Збереження, розвиток і постійну модернізацію стратегічних засобів стримування, в першу чергу зброї
 7. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  деяку частку впевненості в межах наших розумових здібностей і існуючого стану наукового знання. Наукова система лише полустанок на нескінченному шляху пошуку знань. Вона неминуче вражена недостатністю, притаманною будь-яким людським зусиллям. Але визнання цих фактів не означає відсталості сучасної економічної науки. Просто економічна наука живе утворення. А життя
 8. 2. Передумови людської дії
  деяке занепокоєння [Див: Локк Д. Досвід про людське розуміння / / Локк Д. Соч. в 3-х тт.: Т. 1. М.: Думка, 1985. С. 280 282; Лейбніц Г. Нові досліди про людське розуміння / / Лейбніц Г. Соч. в 4-х тт.: Т. 2. М.: Думка, 1983. С. 164.]. У людини, повністю задоволеної станом своїх справ, що не буде стимулів до змін. У нього не буде ні бажань, ні жадань; він буде абсолютно щасливий.
 9. 3. Людська дія як кінцева даність
  деякі найбільш істотні положення монізму і матеріалізму. Ми можемо вірити чи не вірити в те, що природним наукам вдасться одного разу пояснити виробництво конкретних ідей, суб'єктивних оцінок і дій подібно до того, як вони пояснюють отримання хімічної сполуки як необхідний і неминучий результат певної комбінації елементів. А доти ми змушені дотримуватися
 10. 6. Інша Я
  деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або подія є результатом діяльності істоти, чинного таким же чином, що й вони самі. Вони впевнені, що тварини, рослини, гори, річки і навіть камені і небесні тіла, подібно до них, які відчувають, воля і діяльні істоти. Тільки на пізніх
© 2014-2021  epi.cc.ua