Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

11.4. ЕВОЛЮЦІЯ КУРС РУБЛЯ В РОСІЇ


Однією з найважливіших проблем переходу України до ринкової економіки після відмови від централізовано керованої економіки була проблема конвертованості рубля. Під конвертованість розуміється здатність однієї валюти обмінюватися на іншу валюту. Розрізняють внутрішню конвертованість, коли для резидентів зняті обмеження на купівлю-продаж іноземної валюти, і зовнішню конвертованість, коли зняті обмеження на купівлю-продаж іноземної валюти для нерезидентів. Перехід до зовнішньої конвертованості - тривалий процес, що вимагає економічної стабільності країни і міцних різноманітних зовнішньоекономічних зв'язків. Так, в ослабленій війною Європі лише в 1958 р. 14 країн досягли угоди про введення зовнішньої конвертованості. Під повною конвертованістю розуміється ситуація, коли уряд дозволяє як громадянам країни (резидентам), так і нерезидентам купувати необмежені суми іноземної валюти за національну.
Розрізняють також конвертованість по рахунку поточних операцій, коли немає обмежень на обмін валюти за цими угодами, і конвертованість по рахунку руху капіталу, коли немає обмежень на обмін валюти за капітальними операціями.
В умовах централізовано керованої економіки в Радянському Союзі рубль не є конвертованою грошової оди-
але це не означає, що при повної конвертованості немає ніякого валютного контролю (див. табл .12.1 і 14.1). Так, на початку 1990-х рр.. 32 країни мали обмеження на угоди з капіталом, але не було обмежень по поточних операціях. В цей же час багато країн використовували систему множинних валютних курсів при здійсненні імпорту та експорту, при операціях з капіталом.

Ницей. Існувала система множинних курсів, які використовувалися чисто в розрахункових цілях. В умовах державної зовнішньоторговельної та валютної монополії курс рубля встановлювався в адміністративному порядку Центральним банком при узгодженні з Держпланом і Міністерством фінансів. Напередодні розпаду СРСР офіційно публікувалися три види валютних курсів: офіційний, комерційний і спеціальний. Між ними існував значний розрив. Наприклад, при офіційному курсі 0,55 руб. за 1 дол США, комерційний курс був встановлений на рівні 1,8 руб. за 1 дол США. Крім цих трьох курсів існував також курс аукціону, який проводив Зовнішекономбанк СРСР, і курс «чорного» ринку, який був значно вище і офіційного, і комерційного.
Початок аукціонної торгівлі Зовнішекономбанком в 1989 р. можна розглядати як точку відліку в зародженні ринкового курсу рубля. Це ще не був валютний ринок, а виникла лише нова форма перерозподілу валюти всередині країни. В аукціонах могли брати участь лише підприємства, що мали валютні рахунки в Зовнішекономбанку. В основному це були державні підприємства. До початку роботи в квітні 1991 р. валютні біржі ЦБ СРСР було проведено 19 валютних аукціонів, через які було реалізовано близько 300 млн дол Вперше курс рубля формувався під впливом попиту та пропозиції. Через відсутність валютних ресурсів у підприємств та великого попиту на них курс долара виявився сильно завищеними, склавши в середньому 22,63 руб. за 1 дол США.
Велику роль у створенні умов для формування ринкового курсу рубля зіграло створення мережі комерційних банків і відкриття Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ).
Створення системи комерційних банків, отримання найбільш великими з них генеральної ліцензії позбавило Зовнішекономбанк монополії на валютні операції на внутрішньому і на міжнародному валютних ринках, різко активізувавши торгівлю валютою. Початок роботи ММВБ дозволило Банку Росії перейти від офіційного комерційного курсу 1,8 руб. за дол США до курсу, що базується на котируваннях цієї біржі. Валютний курс, який оголошується Банком Росії, є офіційним курсом. Він використовується для оподаткування, митних платежів, бухгалтерського обліку, на нього орієнтуються при укладанні комерційних договорів.
Центральний банк РФ може впливати і впливає на встановлення курсу рубля. З цією метою він здійснює інтервенції на біржі у вигляді пропозиції валюти або пропозиції рублів. Таким способом він не допускає різких коливань курсу рубля в короткостроковому періоді і регулює темп знецінення або подорожчання рубля в довгостроковому періоді, використовуючи для цієї мети свої валютні резерви. З моменту переходу в 1992 р. до ринкового формування валютного курсу рубль постійно знецінювався по відношенню до долара аж до 1995 р. У цілях стабілізації фінансового ринку Уряд і Банк Росії 5 липня 1995 прийняли рішення про введення валютного коридору (див. ситуаційний аналіз) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. ЕВОЛЮЦІЯ курс рубля В РОСІЇ "
 1. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  еволюцію МВС впливають різні фактори, в тому числі: розвиток продуктивних сил і прискорення НТП, посилення інтернаціоналізації світової економіки і взаємозалежності країн в системі світогосподарських зв'язків, розстановка економічних сил між країнами в світовому господарстві. Історично МВС склалася до кінця XIX століття. Вона була заснована на золотому стандарті і золотих паритетах.
 2. 12.1. Еволюція валютних систем та її закономірності
  курсу користуються США, Великобританія і ряд інших країн. Зворотний валютний курс показує, скільки одиниць вітчизняної валюти обмінюється на одну одиницю іноземної валюти. Зворотній оцінка валютного курсу використовується в Росії, ряді латиноамериканських країн. Історичні види валютних систем: 1. Золотий стандарт (1879-1934 рр..). Валютний курс регулюється «золотими точками». Він
 3. Коментарі
  еволюції органічного світу. Дафніс і Хлоя - герої однойменного любовно-буколічних роман Лонга, грецького письменника I-II ст. н.е. Покинуті своїми батьками юні герої роману полюбили один одного в обстановці пастушою життя. Джевонс Уїльям Стенлі (Jevons William Stanley) (1835-1882) - англійський економіст, статистик, філософ-логік. Поряд з К. Менгером і Л. Вальрасом Джевонс вважається
 4. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  курсу «Економікс» можна відзначити, що «економіці» - багатозначне поняття, що характеризує: 1) спеціальну науку про принципи ринкового функціонування економіки на мікро-, мезо-та макрорівні ; 2) науку, що носить більш прикладний характер у порівнянні з марксистською політичною економією, що має більш абстрактний характер, 3) цикл навчальних дисциплін у вузах США і Західної Європи,
 5. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  курсу. Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої. Він представляється різними способами: як число одиниць національної валюти (наприклад, рублів), необхідне для придбання однієї одиниці іноземної валюти (обмінний курс), і як число одиниць іноземної валюти, необхідне для придбання однієї одиниці національної валюти (девізний курс).
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  еволюції уявлень вульгарних економістів. Вульгарна політична економія завжди боролася з про-грессивного передовими ідеями свого часу. Перший етап еволюції вульгарної політичної економії характеризував-ся тим, що під удар ставилося утопічний соціалізм. На-приклад, роботи основоположника вульгарної політичної економії Сея були спрямовані проти відомого револю-
 7. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  еволюцією моральних принципів, оцінок добра і зла, пониження моральності і т. д. Але ч * ем же пояснюється вимірюв-ня ідеології людей, їх уявлень про право і мораль? «Соціальний напрям» шукає коріння цього в психології людини, виходячи з ідеалістичного уявлення про те, що існують два абсолютно різних світи - світ природи, де діють об'єктивні, закони, і
 8. 4. Макроекономічні індикатори
  курсу національної валюти. Якщо взяти як приклад стан економіки Росії в 1998 р., то за той рік її ВВП скоротився на 4,6%, обсяг випуску промислової продукції - на 5,2%, сільськогосподарської продукції - на 12,3%, будівельних робіт - на 12,6%, вантажообігу - на 3,5%, обсяг роздрібної торгівлі - на 4,5%. У Росії за 1998 р. норма безробіття зросла з 11,4 до 12,4%, інвестиції в
 9. «Імпортується» інфляція
  курсу рубля по відношенню до долара у час «чорного вівторка» в жовтні 1994 р., обвальна девальвація (зниження фіксованого курсу рубля) в поєднанні з дефолтом в серпні 1998 р. спричинили за собою підвищення цін на споживчі товари, а потім і на інші види товарів внутрішнього російського ринку. Інфляційне підвищення цін може відбуватися і внаслідок очікуваного зниження курсової
 10. Повзуча, галопуюча і гіперінфляція
  курсу національної валюти. Інші країни, наприклад США, ФРН, вдавалися до методів стримування інфляції за допомогою грошово-кредитної фінансової політики. Найбільшу небезпеку становить гіперінфляція. Її умовний кордон - щомісячний (протягом трьох-чотирьох місяців) зростання цін понад 50%, а річний темп часом виражається чотиризначними цифрами. Особливість гіперінфляції полягає в тому, що вона
 11. Взаємозв'язок банківських операцій
  курсу рубля, нормалізацією структури грошової маси (збільшенням частки агрегату МО). Тому в останні роки досить типовим явищем для Росії стали кризи ліквідності - ситуація, коли багато кредитні організації не можуть виконувати свої поточні зобов'язання. Якщо їм не вдається відновити ліквідність балансу (за рахунок реструктуризації портфеля активів і пасивів), то криза
 12. Біржові котирування в Росії і за кордоном
  курсу рубля до долара США по порівнянні з курсом на початкову дату: {foto146}, (24.5) де Im - індекс «РТС-Інтерфакс» (карбованцеве значення); In - індекс «РТС-Інтерфакс» (валютне значення); R - курс рубля до долара США на день розрахунку індексу; R0 - курс рубля до долара США на початкову дату розрахунку індексу. Як вже зазначалося вище, основний обсяг торгівлі цінними паперами в Росії в
 13. Ліквідація системи державної валютної монополії в Росії
  курсу рубля; - перетворення рубля на єдиний законний платіжний засіб на території Росії. З 1992 р. система валютного регулювання зазнала радикальні зміни: був встановлений єдиний валютний курс за всіма видами операцій, а сам він встановлювався двічі на тиждень за підсумками аукціонів на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ) і носив статус офіційного курсу Банку Росії. С
 14. Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
  курсу рубля в умовах ринкових перетворень - не тільки мета валютної політики уряду, а й необхідна передумова для досягнень фінансової стабілізації економіки в цілому. За п'ять років реформ номінальний ринковий курс рубля по відношенню до долара знизився з 60 руб. в жовтні 1991 р. до 6000 руб. в грудні 1997 р., а після деномінації - до 24,0 - 25,0 руб. до середини 1999 р. ринкова
 15. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  еволюція господарства, а не суспільства. У рамках такого розуміння одним з найважливіших понять курсу іс-торії економіки є структура економіки. Структура економіки - сукупність макроекономічних еле-ментів, взаємопов'язаних між собою і представляють собою склад-ную систему суспільного господарства. Схематично структуру економіки можна представити таким чином: В основі
 16. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.
  Курсу. Панування адміністративних методів управління проявилося і в регламентації підприємницької діяльності. Відповідно до маніфестом від 1 січня 1807 "Про дарування купецтву нових вигод, відмінностях, перевагах і нові способи до поширення та усі-лению торгових підприємств" в країні встановилося два роду купеч-ських товариств (торгових домів) (табл. 7) . Таблиця 7
© 2014-2022  epi.cc.ua