Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

12.1. Еволюція валютних систем та її закономірності


Валютна система - політика і практика використання інструментів міжнародних розрахунків.
Валютний курс - пропорції обміну однієї валюти на іншу.
Прямий валютний курс показує, скільки одиниць іноземної валюти обмінюється на одну одиницю вітчизняної валюти. Прямий оцінкою валютного курсу користуються США, Великобританія і ряд інших країн.
Зворотний валютний курс показує, скільки одиниць вітчизняної валюти обмінюється на одну одиницю іноземної валюти. Зворотній оцінка валютного курсу використовується в Росії, ряді латиноамериканських країн.
Історичні види валютних систем:
1. Золотий стандарт (1879-1934 рр..). Валютний курс регулюється «золотими точками». Він відхиляється від паритету на суму витрат по страхуванню, упакування і транспортування золота.
Переваги - стабільність грошового обігу, виключення інфляції.
Недоліки - внутрішній економічний розвиток повністю підпорядковане підтримці стабільності валютного курсу.
2. Золотодевизном система (1944-1971 рр..). Валютні курси були фіксованими. Але національні держави мали право самостійно змінювати курс валюти в межах 10% паритету. Зміна валютного курсу понад цю межу допускалося тільки за згодою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Підтримка фіксованих курсів валют вимагало проведення всіма країнами єдиної економічної політики. Проблеми створювалися і неоднаковими темпами інфляції.
Парадокс резервної валюти: резервна валюта повинна бути доступною для всіх країн, це можливо при дефіцитності платіжного балансу країни - емітента резервної валюти; але дефіцитність платіжного балансу породжує сумніви в надійності даної валюти і втеча від неї.
3. Система керованих плаваючих валютних курсів (Ямайська валютна система, 1971 р.). Рамки незалежності внутрішньої економічної політики від стану платіжного балансу розширилися. Пристосування національної економіки до зовнішньоекономічних відносин здійснюється за допомогою зміни валютного курсу.
Недолік: велика ступінь невизначеності і непередбачуваності.
Тенденція розвитку системи плаваючих валютних курсів: в глобальному масштабі курси продовжують плавати. При цьому центральні банки прагнуть координувати свої дії в цій області. Разом з тим регіональні угруповання (ЄЕС, АСЕАН) прагнуть фіксувати валютні курси в межах регіону.
- Фактори, що визначають плаваючий валютний курс
1. Модель доходи / витрати концентрується на товарному ринку і виявляє вплив торгового балансу або балансу по поточних операціях на валютний курс.
Відповідно до цього підходу все, що збільшує попит на товари вітчизняного виробництва щодо іноземних товарів, веде до подорожчання національної валюти, оскільки в цьому випадку попит на вітчизняну валюту також виросте (рис.
12.1).Ріс.12.1. Вплив зростання попиту на вітчизняні товари на валютний курс

:
ER - валютний курс;
Q - кількість валюти
Аналогічно все, що збільшує попит на іноземні товари відносно товарів вітчизняного виробництва, веде до здешевлення національної валюти, оскільки в цьому випадку зросте пропозиція національної валюти на валютних ринках з метою придбання іноземної валюти (рис. 12.2).Рис. 12.2. Вплив зростання попиту на імпортні товари на валютний курс


2. Портфельна модель вважає, що на валютний курс впливає не тільки торговий баланс, але і баланс за рахунками капіталовкладень, при цьому акцент переноситься на останній. Ця теорія бере до уваги ту обставину, що в сучасній розвиненій ринковій економіці обсяг зовнішньої торгівлі відносно малий порівняно з обсягом угод на валютному ринку (у США, наприклад, річний обсяг валютних угод більш ніж в 25 разів перевершує обсяг експортно-імпортних операцій). Тому рішення про інвестування коштів в національні або іноземні фінансові активи грають більш значну роль у формуванні валютного курсу, ніж попит на експортні та імпортні товари і послуги.
В основі портфельної моделі лежить теорія паритету процентних ставок, яка говорить, що в умовах міжнародної мобільності капіталів і за відсутності трансакційних витрат прибутковість ідентичних фінансових активів повинна бути однаковою. Тоді валютний курс визначається співвідношенням прибутковості ідентичних вітчизняних і зарубіжних фінансових активів.
Прибутковість вітчизняних фінансових активів Rвн дорівнює процентній ставці iвн, виплачується за ним всередині країни, d прибутковість закордонного фінансового активу Rін для вітчизняного держателя визначається якде Rін - прибутковість іноземного фінансового активу;
i - ставка відсотка, що виплачується власникові даного активу країною-емітентом;

-

темп приросту валютного курсу

.
Тоді паритет процентних ставок описує умова рівноваги і на валютному ринку, тому що якщо Rвн=Rін, то ER1=ER0 + ER0 (iвн - iін).
Тільки коли валютний курс встановиться на такому рівні, що прибутковість внутрішніх і зарубіжних фінансових активів буде однаковою (iвн=iін), т.e. коли буде виконуватися умова паритету процентних ставок, перетік капіталу з країни в країну припиняється і валютний курс стабілізується (ER1=ER0).
3. Концепція паритету купівельної спроможності (ПКС) виходить з теорії єдиної ціни У. Джевонса: за відсутності транспортних витрат, бар'єрів у торгівлі та однакових якісних характеристиках ідентичний товар має продаватися за однією і тією ж ціною в усіх країнах.
Теорія ППС є додатком закону єдиної ціни до національних рівнів цін, а не до цін на окремі товари.
Паритет купівельної спроможності на практиці відповідає співвідношенню рівня цін в різних країнах. Валютний курс з урахуванням ППС - це номінальний валютний курс, помножений на співвідношення рівня цін. Такий валютний курс називається реальним валютним курсом.
Номінальний валютний курс - пропорція, в якій валюта однієї країни обмінюється на валюту іншої.
Реальний валютний курс - співвідношення купівельної спроможності двох валют (бере до уваги ще й співвідношення цін на товари в різних країнах):Наприклад, реальний обмінний курс рубля до долара (зворотний):Відповідно до теорії ППС зростання рівня цін в одній країні щодо рівня цін в іншій країні призводить до здешевлення валюти першої країни (і подорожчання валюти другої країни).
Недоліки теорії паритету купівельної спроможності:
? Показник загального рівня цін в різних країнах розраховується для «кошика» товарів, більшість яких не є ідентичними (наприклад, автомобілі «Волга» і «Мерседес»).
? Теорія ППС не враховує, що багато товарів і послуги, ціни яких включаються в «кошик», використовувану для розрахунку національного рівня цін, не продаються за кордоном (нерухомість, багато видів послуг). Тому навіть якщо ціни на ці товари зростатимуть і це призведе до встановлення більш високого рівня цін, ніж в іншій країні, прямий вплив даної події на валютний курс буде незначним, оскільки для встановлення єдиної ціни потрібно вільний перелив товарів і послуг між країнами.
4. Монетаристская модель обмінного курсу передбачає, що головним фактором, що визначає валютний курс, є співвідношення темпів інфляції. Формула зміни валютного курсу рубля по відношенню до долара США за певний період часу:


-

темп приросту обмінного курсу рубля до долара

;
? РФ - темп інфляції в Росії за даний період часу;
? США - темп інфляції в США за той же період часу;
? - Індекс, що характеризує зміну умов торгівлі між РФ і США.
Отже, обмінний курс між будь-якими двома валютами буде змінюватися таким чином, щоб відображати зміни рівня цін в обох країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Еволюція валютних систем та її закономірності "
 1. Коментарі
  еволюції органічного світу. Дафніс і Хлоя - герої однойменного любовно-буколічних роман Лонга, грецького письменника I-II ст. н.е. Покинуті своїми батьками юні герої роману полюбили один одного в обстановці пастушою життя. Джевонс Уїльям Стенлі (Jevons William Stanley) (1835-1882) - англійський економіст, статистик, філософ-логік. Поряд з К. Менгером і Л. Вальрасом Джевонс вважається
 2. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток економіки, її одержавленням. Ця стадія неоднозначно трактувалася
 3. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  еволюціонує колективний характер привласнення. Спочатку колективним, але здійснюється лише в інтересах підприємців, об'єднаних в акціонерне товариство, тобто в інтересах вузької групи осіб, потім кордону планомірності, свідомого регулювання та контролю значно розширюються. На початку XX в. продуктивні сили переростають межі окремих монополістичних об'єднань.
 4. 2.10.9 Інфляція
  валютних застережень »при укладанні договорів між фірмами. У такому випадку виплачують гроші з урахуванням зростання інфляції. На цій основі виникла система індексації доходів, тобто встановлення зростання доходів в міру інфляції. Треба пам'ятати і про те, що інфляція сама по собі не знецінює товарні цінності, благородні метали, основний капітал. На цій основі виникає тезаврирование? покупка таких
 5. § 4.1 Поняття, предмет і метод податкового права
  еволюції права про податки досягне такого рівня, коли об'єднання правових інститутів досягне найбільш високою своєї форми - підгалузі, яка в теорії права виступає як складне об'єднання норм, інститутів та їх утворень за предметною ознакою. Дане положення цілком узгоджується з тезою, згідно з яким поява нової сфери суспільних відносин або посилення їх значимості
 6. 4.4. Економічне зростання і еволюційна макроекономіка
  еволюційного підходу при розробці концепції економічного зростання; Еволюційний підхід, достатньо успішно застосовуваний при вивченні інституційних перетворень, а також у дослідженнях з теорії фірм і теорії но-вовведеній, не отримав адекватного поширення в рамках аналізу макроекономічних процесів, зокрема процесу еко-кого зростання і його циклічної динаміки.
 7. 2. Закономірності та етапи перехідної економіки
  еволюції суспільства і економіки була цілість-ної системою. Перехідна економіка об'єктивно нецілісність, т.к. вона ха-теризується поєднанням як старих, так і нових економічних форм і стосунків. 2.Альтернатівний характер розвитку. Підсумки розвитку перехідної економіки можуть бути багатоваріантних, тому що в стан нестійкості економіка потрапляє внаслідок вимог («виклику»)
 8. ГЛАВА 15. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
  еволюція світової економіки в напрямі багатополюсного світу, що орієнтується на ряд інтеграційних союзів. Всесвітнє співтовариство рухається до всебічної соціалізації життя. Вона розуміється як рух до широкої демократизації, ліквідації соціальної експлуатації, розвиток особистості, соціальний захист всіх верств суспільства. Набирає силу тенденція до демократизації не тільки
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  еволюція людини від тваринного стану людиноподібних предків до сучасній людині розумній. Вони не поділяють припущення про те, що існують расові відмінності між людськими особинами. Праксиология та економічна теорія чужі проблемам, піднятим у цій дискусії. Однак вони повинні вжити заходів обережності, щоб не потрапити під вплив фанатичною енергії цього
 10. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  валютного стандарту з метою зменшити уявні втрати, пов'язані з дією золотого стандарту, в даний час званого класичним або ортодоксальним. В умовах класичного золотого стандарту частину залишків готівки індивідів складається з золотих монет. При золотовалютному стандарті залишки готівки індивідів цілком складаються із заступників грошей. Ці заступники грошей підлягають
© 2014-2022  epi.cc.ua