Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

11.4. Статистичні матеріали


Рівень безробіття в Російській федерації, 1995-1998 рр..
1 Показник, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП).
Завдання
Завдання 1. Економіка країни характеризується такими показниками:
Фрикційне безробіття, млн чол. ... 6
Структурна безробіття, млн чол. ... 6
Циклічна безробіття, млн чол. ... 8
Чисельність зайнятих, млн чол. ... 180
Загальна чисельність населення, млн чол. ... 400
Потенційний ВВП, млрд руб. ... 4000
Визначте фактичний ВВП за умови, що коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5.
Завдання 2. Крива Філіпса задана рівнянням:?=? Е - 0,5 (u - 0,05). Рівень інфляції завжди очікується рівним торішньому.
Визначте:
а) рівень циклічного безробіття в поточному році, якщо рівень інфляції знизився в порівнянні з минулим роком на 5 процентних пунктів;
б) величину відхилення фактичного ВВП від потенційного в поточному році, якщо відомо, що скорочення цього відхилення на 2,5% супроводжується скороченням фактичного рівня безробіття в порівнянні з природним на один процентний пункт.

Завдання 3. Економіка деякої країни на сьогоднішній день знаходиться в стані повної зайнятості. Природний рівень безробіття становить в цій країні 5%, а коефіцієнт Оукена дорівнює 2. Крива Філіпса виявляє лінійну залежність між інфляцією і безробіттям, так що зниження інфляції на 1% супроводжується зростанням безробіття теж на 1%. Підрахуйте, як зміниться обсяг сукупного випуску в короткостроковому і довгостроковому періодах, якщо уряду вдасться знизити інфляцію на 10%.
Завдання 4. Економічна історія Сполучених Штатів виявляє цікаву закономірність. Другий рік правління президентів-демократів завжди ознаменований скороченням обсягу ВВП, тоді як на другий рік правління республіканців нічого подібного не відбувається. Зробіть з цієї інформації висновок про те, який вибір з дилеми, описаної кривої Філліпса, роблять республіканці і демократи, і опишіть, які заходи проводять вони в перший рік свого правління.
Завдання 5. Економіка країн А і Б ідентична і близька до повної зайнятості; єдина відмінність полягає в тому, що в країні А в колективних договорах є пункт про індексацію заробітної плати, а в країні Б цей пункт відсутній.
Очікування населення в обох країнах носять адаптивний характер. З метою стимулювання економічного зростання центральні банки обох країн одноразово збільшують пропозицію грошей. Зобразіть наслідки цієї події в обох країнах за допомогою апарату посиленою очікуваннями кривої Філліпса.
Завдання 6. Припустимо, що в економіці з адаптивними очікуваннями в момент часу t0 з метою збільшення зайнятості центральний банк збільшує пропозицію грошей. Динаміка рівня цін Р і обсягу виробництва Y дана на графіках:1) яким було цей захід - очікуваним або несподіваним? Мотивуйте свою відповідь;
2) припустимо тепер, що спосіб втручання виявився протилежним тому, який ви назвали при відповіді на пункт 1. Накресліть на вищенаведених графіках нову динаміку рівня цін і обсягу виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Статистичні матеріали "
 1. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  статистичні матеріали для того, щоб довести відсутність зубожіння робітничого класу. Бернштейн поширював легенду про те, що Маркс нібито захищав теорію зубожіння тільки в своїх ран-них роботах в «найману працю і капіталі» і «Маніфесті Ком-муністіческой партії», а в пізніших творах Маркса і зокрема в «Капіталі» нібито вже немає цієї теорії. Це явна фальсифікація.
 2. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  статистичні матеріали, документа, показання свідків, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т.п. Тільки такі джерела інформації дозволяють уникнути помилкових теоретичних побудов, відірваних від реальності. Щоб глибше пізнати досліджувані процеси, вчені вдаються до теоретичних узагальнень реальних фактів, відкривають тенденції і закони господарського розвитку. В
 3. Введення
  статистичному матеріалі, вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, а також офіційних публікаціях міжнародних організацій. У написанні підручника брав участь В.Н. Шитов (гл.
 4. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  статистичних матеріалах і методологічних відступах, виділені кольором і поміщені в рамку. Кожна частина починається з короткого опису їх змісту і внутрішньої логіки викладаються матеріалів, а закінчується короткими висновками. Ми поки не знаємо: Питання, переконливі відповіді на які до цих пір не знайдені, що не замасковані, як це прийнято робити для підвищення престижу дослідника, а
 5. Передмова
  статистичними матеріалами, що відображають зміни в сучасній господарського життя. Так, мова йде про розвиток такого фактора господарського розвитку, як науково-технічна революція, про структуру власності на Заході на рубежі XX-XXI ст. ; про нові форми грошей в інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано дію таких законів ринку, як закон ціни з масового
 6. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  статистичних матеріалів. Ефекти доходу і заміщення за Хиксу полягають в наступному: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто що дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу . Ефекти доходу і заміщення за Слуцькому пояснюються наступним чином: незмінний рівень реального доходу
 7. 1.6. Статистичні матеріали
  статистичний щорічник »(М.: Держкомстат РФ) і СБ «Росія в цифрах» (М.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Завдання Завдання 1. Уявімо собі спрощенням економіку гіпотетичної країни Хіксон. Основу її добробуту складають тисячі дрібних самостійних фермерських господарств. Великих фірм всього дві: машинобудівна компанія «Special Motors» (SM) і підприємство з переробки
 8. 4.5. Статистичні матеріали
  Дефіцит федерального бюджету РФ Дефіцит бюджету 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1996р. 1997р. 1998р. У трлн руб. 0,23 1,2 16,9 65,3 46,9 48,7 23,3 28,3 У% до ВВП 16,5 6,6 10,0 10,7 3,0 3,3 4,0 3,3 Джерело: Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері, 1998, № 5 (63). Затверджений федеральний бюджет РФ на 1998 {foto81} Завдання Завдання 1. В економіці країни автономне
 9. 5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати
  статистичний щорічник »(M.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Грошові агрегати Федеральної резервної системи США 1 Готівкові гроші 2 Вкладу на вимогу 3 Дорожні чеки 4 Інші чекові вкладу М1=1 +2 +3 +4 +5 Ощадні вкладу 6 Термінові вкладу менше 100 тис. дол 7 Короткострокові вкладу в евродолларах 8 Угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом 9 Акції
 10. 6.3 . Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
© 2014-2022  epi.cc.ua