Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

11.1.2. Передбачувані ВАРІАЦІЇ


Ранні і найбільш прості (їх часто називають класичними) моделі олігополії були засновані на концепції передбачуваних варіацій (англ, conjectural variation), явно сформульованої лише в 1924 р. А. Боули. [5] Відповідно до цієї концепції, кожен олігополіст в своїй поведінці на ринку виходить з ряду припущень (гіпотез, очікувань) з приводу того, як будуть його суперники реагувати на деякі зміни або варіації його власної поведінки. Ці припущення і отримали назву передбачуваних варіацій.
Розглянемо ДУОПОЛІЯ, суб'єкти якої - позначимо їх індексами 1 і 2 - випускають близькі, хоча і не досконалі, субститути і прагнуть максимізації своїх індивідуальних прибутків (? 1,? 2). У силу властивої дуополіст обопільною, двосторонньої взаємозалежності прибуток кожного з них буде функцією не тільки його власного випуску, а й випуску суперника, так що:
? 1=? 1 (q1, q2), (11.3)
? 2=? 2 (q1, q2),
де q1 і q2 - випуски дуополістів 1 і 2 відповідно.
Тоді умовами максимізації прибутків дуополістів першого порядку будуть рівності нулю повних похідних функцій прибутку (11.3):
d? 1/dq1=?? 1 /? Q1 + (?? 1 /? q2) (dq2/dq1)=0, (11.4)
d? 2/dq2=?? 2 /? q2 + (?? 2 /? q2) (dq1 / dq2)=0.
Праві частини рівнянь (11.4) складаються з двох доданків. Перші представляють приватні похідні функцій прибутку за власними випускам дуополістів. Другі доданки складаються з двох співмножників, перший з яких є приватна похідна функції прибутку одного дуополіст з випуску іншого; він характеризує взаємозамінність їх випусків (з точки зору величини прибутку кожного з них).
Другі сомножители останніх доданків правих частин (11.4), dq2/dq1 і dq1/dq2, характеризують реакцію другого (першого) дуополіст на рішення про величину випуску, прийняте першим (другим) дуополіст так, як вона суб'єктивно видається перший і відповідно друге суб'єкту дуополии.
Ці сомножители, dq2/dq1 і dq1/dq2, і являють приблизні варіації, або, інакше, припущення суб'єктів кількісної дуополии про варіації випуску суперника. Іншими будуть припущення учасників цінової дуополии. Прибуток кожного з них представляється дуополіст як функція не тільки встановленою ним на свою продукцію ціни, але й ціни, встановленої суперником, так що:
? 1=? 1 (P1, P2), (11.3 *)
? 2=? 2 (P1, P2),
У цьому випадку умовами максимізації прибутків дуополістів буде рівність нулю повних похідних функцій прибутку (11.3):
d? 1/dP1=?? 1 /? P1 + (?? 1 /? P2) (dP2/dP1)=0, (11.4 *)
d ? 2/dP2=?? 2 /? P2 + (?? 2 /? P2) (dP1/dP2)=0.
Тут перші доданки правої частини представляють приватні похідні функцій прибутку за цінами, встановленим дуополіст 1 і 2 відповідно, а перші сомножители другого доданка - приватні похідні тих же функцій прибутку за ціною суперника.
Нарешті, другий співмножники другого доданка (11.4 *) dP2/dP1 і dP1/dP2, характеризують реакцію другого (першого) дуополіст на рішення про рівень ціни, прийняте першим (другим) так, як вона суб'єктивно представляється першим і відповідно друге суб'єкту дуополии.
Ці сомножители, dP2/dP1 і dP1/dP2, і являють приблизні варіації, або, інакше, припущення дуополістів про варіації ціни на продукцію суперника.
Зрозуміло, що моделі дуополії - або в більш загальному випадку олігополії - повинні виходити з деяких гіпотез щодо характеру передбачуваних кожним суб'єктом ринку варіацій.
Тільки потім можна говорити про визначеність рівноваги ринку такого типу і його характеристиках.
ПРИМІТКИ
[1] Антимонопольній політикою називають будь урядові заходи, спрямовані на ослаблення ринкової влади, її обмеження або запобігання набуття її ким-небудь, а не боротьбу з монополістами в буквальному сенсі слова.
[2] Властивості HHI і особливості його використання детально розглянуті в роботі: Linda R. Competion Policies and Measury of Dominant Power / / Mainstreams in Industrial Organization / Ed. by H. de Jong, W. Shepherd. Dordrecht, 1986. B. 2.
[3] Правда, в США ця величина є порогової нормою лише для нових злиттів, в Росії ж дія її поширюється на вже існуючі підприємства і є підставою для включення до "чорного списку" монополістів.
[4] Shepherd W. The Economics of Industrial Organization. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.Y., 1990. p. 13-15.
[5] Bowley A. The Mathematical Ground Work of Economics. Oxford, 1924. Сам терни "передбачувані варіації" був введений норвезьким економістом, згодом нобелівським лауреатом (1969) Рагнаром Фришем (Friedman J. Oligopoly Theory. Cambridge, 1983. P. 106).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1.2. передбачувані ВАРІАЦІЇ "
 1. Глава 20 Російські варіації перших шкіл політекономії
  Глава 20 Російські варіації перших шкіл
 2. 11.2.1.1 .4. МОДЕЛЬ Курна і нечисленних ПРОДАВЦІВ
  Модель Курно може бути не тільки просто поширена на п симетричних підприємств, але і дозволяє відмовитися від гіпотези про ідентичність їх функцій витрат. Нехай, наприклад, функція прибутку i-ro підприємства (i=1, 2, -, п) буде:? I=P (Q) qi - Ci (qi), (11.28) де Q=? Ni=1qi; Ci (qi) - функція витрат i-ro підприємства. Умовою максимізації (11.28) є:?? I /? Qi=P +
 3. 3.7 Надлишок споживача і криві байдужості
  Читач вже знайомий з поняттям "надлишок, одержуваний споживачем ". Цей надлишок визначається як площа фігури, обмеженої зверху звичайної лінією попиту, ліворуч вертикальною віссю і знизу лінією ціни (площа трикутника PCF на рис. 3.24). Іноді цей надлишок називається "маршалліанською споживчим надлишком". [1] Дане поняття використовується для оцінки в грошовому вираженні
 4. 9. Конкуренти
  1. Основні характеристики існуючих і передбачуваних регіонів-конкурентів. 2. Основні тенденції та прогнози розвитку регіональної конкурентного середовища в рамках Росії і всього світового економічного співтовариства. 3. Основні заходи, спрямовані на ефективну протидію існуючим та передбачуваним
 5. Післявоєнний період
  Судячи з даних табл. 35-6, період 1973-1982 гг.действітельно виглядає дуже несприятливим посравненію з 1948-1973 рр.. Не викликає сумніву, що якщо низькі темпи продуктивності, зазначає-емие в останні роки, збережуться, то економікаСША буде набагато менш динамічною, ніж була впрошлом У табл. 35-7 показано уповільнення економічногозростання після 1973 з точки зору історіческойперспектіви,
 6. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
  Теорія маркетингу зародилася в США як реакція на загострення проблеми реалізації та охоплювала тільки сферу збутової діяльності (торгівлю, рекламу, кредит і т. п.). Сфера виробництва не входила в предмет маркетингу. У 40-50-і рр.. ХХ в. маркетинг сомкнулся з теорією управління і став складовою частиною менеджменту. Провідний спеціаліст у галузі маркетингу Ф. Котлер визначає його як вид
 7. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним чином: Дефлятор ВВП=(Номінальний ВВП / Реальний ВВП) х 100 Формула ясно показує, чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на
 8. 11.2.2.3. КІЛЬКІСНА АБО ЦІНОВА ОЛІГОПОЛІЯ?
  Інтуїтивно можна припустити, що модель цінової конкуренції більш реалістично представляє поведінка олігополіс-тов, ніж модель кількісної олігополії. Причиною тому може бути велика легкість маніпулювання цінами, ніж обсягами випуску. Для того щоб варіювати обсяги випуску, можуть знадобитися і додаткові інвестиції у виробничі потужності, і час. Варіювати цінами
 9. Поняття «розвиток людини».
  Розвиток людини передбачає, що воно не замикається в окремих групах населення низки країн, а охоплює суспільство в глобальному масштабі. Всі люди повинні бути в центрі розвитку. Це має бути, як відзначають дослідники ООН, розвитком людини, на благо людини та за участю людини. Концепція розвитку людини виходить з того, що кожне суспільство має вкладати матеріальні кошти в
 10. В. Конкуренти
  1. Основні характеристики існуючих і передбачуваних регіонів-конкурентів. 2. Що необхідно зробити для того, щоб у максимальному ступені мінімізувати негативні наслідки існуючої та прогнозованої конкуренції з боку
 11. Глава 10. Витрати фірми
  Будь-яка фірма, перш ніж почати виробництво, повинна чітко уявляти, на який прибуток вона може розраховувати. Для цього вона вивчить попит і визначить, за якою ціною буде продаватися продукція, і порівняє передбачувані доходи з витратами, які належить
 12. Політика, спрямована на стабілізацію еко-номіки, передбачає прийняття рішення про зміни
  Політика, спрямована на стабілізацію еко-номіки, передбачає прийняття рішення про зміни пропозиції грошей, державних витрат або податків. Чому політикам працю-но розрахувати свої сили? 3. Припустимо, що суб'єкти економіки внезап-но вирішили обмежити свої витрати доходами. а. Як дане рішення позначиться на економіці, якщо Центральний банк слідував правилу збільшення
 13. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  Головною проблемою ринку є реалізація товарів. Для розуміння проблеми реалізації товарів необхідно врахувати наступне: Реалізація товарів --- + --- статика? динаміка --- + --- можливості? реальності СОП є результатом функціонування суспільного виробництва. Його аналіз дозволяє вивчити громадську виробництво. Процедура
 14. Студент повинен вміти
  : - застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу соціально-економічної політики; - використовувати на практиці отримані знання для оцінки результатів проведених економічних реформ; - визначати шляхи вдосконалення управління промисловістю, будівництвом, вдосконалення господарського механізму. У методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, плани
 15. 6. Культурні фактори
  1. Культурні фактори, що впливають на споживання випускається в регіоні продукції або послуги, що надаються, а також зворотний вплив і вплив. 2. Передбачувані зміни в культурному середовищі в регіоні, країні та світі в коротко-, середньо-і довгостроковій перспективі. 3. Основні заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків змін у культурній
 16. Національна економіка
  Макроекономіка розглядає економічний лад суспільства в рамках національних кордонів. Системна його трактування передбачає виявлення головних елементів національної економіки: добробут народу, національне багатство, сукупний суспільний продукт, національний дохід, ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття,
 17. Зміст освіти
  . Реформа змісту освіти є ядром реформи освіти в цілому, яка передбачає: приведення змісту та обсягу навчальних програм у відповідність з сучасними досягненнями науки, техніки і культури, потребами і реальними можливостями навчаються, із запитами особистості, суспільства і держави; посилення гуманітарного компонента в змісті освіти , поліпшення підготовки в
 18. Висновки
  1. Власність, визначаючи характер існуючої економічної системи, впливає на всі сторони життя суспільства. Для економіста власність - це економічні відносини між людьми з приводу присвоєння економічних благ, тобто можливості використовувати у виробництві та споживанні економічні блага виключно даним суб'єктом економічних відносин. Власність на фактори
 19. Аксіома можливості вибору.
  Передбачає здатність людини однозначно відповісти на питання, який із запропонованих споживчих наборів, А або В, є для нього більш кращим. При цьому обов'язковим буде вибір одного з трьох варіантів відповіді: або набір А переважніше набору В (А> В), або набір В переважніше набору Л (А <В), або набори А і В мають однакову корисність для споживача (А=
© 2014-2022  epi.cc.ua