Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. ОБОСТРЕНИЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ І ЗАХОДИ ЇЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ


Неухильне уповільнення темпів зростання виробництва, происшед-шиї протягом майже 20 років, при переході до ринку, тобто на початку 90-х років, не зупинилася, а змінилося його спадом (див. табл. 10.2).
Таблиця 10.2
Основні показники економічного розвитку РФ
за 1992-1998 рр.. (У% до попереднього року)


Дані таблиці показують, що, незважаючи на що почалося поза-дрен ринкових механізмів регулювання економіки, спад вироб-ництва тривав, погіршувалися інші ключові показники. Толь-ко за 1993-1996 рр.. ВВП знизився майже на 30%, а сукупні втрати склали 230 млрд доларів.
Загальний обсяг виробництва ВВП скоротився з 2010 млрд долла-рів у 1990 р. до 1265 млрд доларів у 2000 р., тобто на 37,2%. У 2000 р. у розрахунку на душу населення в Росії вироблено ВВП на 8,9 тис. дол-ларів, у світі - 8,1 тис. доларів, в США - 36,1, в Японії - 27,6, в Мексиці - 8,8 тис. доларів.
Стався стрибок цін. Наприклад, державні регулюючи-мі світові ціни на нафту піднялися до 1800-2000 неденомініро-ванних рублів, а були - 350 руб., За природний газ 1100-1600 руб. за тисячу куб. м, а було 260 руб.
У 1992 р. порівняно з 1991 р. ціни на продовольчі то-вари збільшилися в 16 разів, на м'ясо, масло, сири, молочні продукти - в 29 разів. Життя подорожчала в 13 разів. У наступні роки ціни віз-розтане ще більше, отже, тривало падіння рівня життя населення.
Спад виробництва, стрімке зростання витрат держави, дефіцит його бюджету, зростання цін сприяли розгортанню ін-фляціонних процесів у перехідній економіці Росії. Темпи ін-фляции в 1993-1996 рр.. взяли загрозливий характер і її перерости-ня в гіперінфляцію стало реальним.

У Програмі переходу України до ринку головна увага приділялася фінансовим, грошово-кредитним відносинам, податках. Проте вся ця система, особливо на початку перехідного періоду, що не використовувалася як ефективний механізм функціонування ринкової економіки.
Широко став практикуватися так званий бартер. У його умо-вах адміністрації заводів і фабрик займалися не перспектива-ми розвитку виробництва, а пошуком способів виплатити працівникам зарплату продуктами харчування і споживчими товарами. Ці за-дачі, так само як і проблеми матеріально-технічного постачання, вирішувалися через обмін товару на товар. Але бартерний обмін по приро-де своєї малоефективний, він не в силах забезпечити підприємства ре-ресурсами в належній мірі, і господарські зв'язки рвуться, виробництво занепадає.
У даному випадку мова йде тільки про бартер між підприємства-ми. Але він став широко практикуватися в розрахунках з працівниками за виконану роботу натурою. Підприємства своїм працівникам замість живих грошей видавали посуд, праски, взуття і т.д. Така форма оплати праці застосовувалася і в бюджетній сфері.
Бартерна система розрахунків не тільки не задовольняє потреб-ності працівників, не практична з точки зору інтересів працівників, громіздка по організації, а й небезпечна своєї безконтрольно-стю.
Положення загострювалося все зростаючими неплатежами. Сумарна взаємна заборгованість усіх російських підприємств і орга-нізацій один одному, неплатежі зарплати працівникам підприємств та бюджетної сфери, борги до бюджету, за кредитами банків і зай-мов досягли в 1997 р. 431500000000000 руб. проти 244300000000000 руб. в 1996 р. Подібне становище в економіці характеризується як параліч пла-тежів, бюджетна криза, дефіцит грошей і т.
д.
В перехідній економіці Росії небувалого у світовій практиці розвитку отримала тіньова економіки. Вона представлена підпільним підприємництвом, наприклад, виробництвом винно-горілчаних виробів, наркобізнесом, рекетом, порнографією, контрабандним заво-зом товарів за кордону і т.д. За деякими даними в РФ тіньова економіка становить приблизно 40-50% ВВП проти 15-20% в стра-нах Заходу.
Розширення масштабів тіньової економіки, встановлення посто-янних зв'язків мафіозі з представниками влади, легальної економі-ки з метою розширення свого бізнесу і безпеки своєї діяль-ності привели до зростання, з одного боку, економічної злочинності, тобто корупції чиновників будь-якого рівня і будь сфери, і, з іншого - загальної злочинності. Все це реальна загроза безпеці Рос-ці.
В умовах зосередження великої власності в руках не-великої групи людей і розвитку на її базі вільного підприємцями-мательства, корупції та інших відбулося розшарування населення на багатих, заможних, середніх, щось типу середнього класу , мало-забезпечених і бідних, які в 1996 р. становили відповідно 3-5%, 15, 20, 20, 40%.
Природно, що в розшаруванні населення за рівнем доходів з року в рік відбуваються зміни. Але різке розшарування, поляризація суспільства на два полюси - багатих і бідних - залишається незмінним. Це є не що інше, як прояв соціальної несправедливості, порушення прав і захищеності людей в умовах переходу до рин-ку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. ОБОСТРЕНИЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ І ЗАХОДИ ЇЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  Грошова форма вартості і сутність грошей. Функції грошей. Еволюція грошей у XX ст. Грошові системи год їх розвиток Грошова форма вартості і сутність грошей. Засобом вираження вартості всіх товарів в умовах ринкового виробництва є гроші, що символізують грошову форму вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форма вартості. Проста форма
 3. § 19. Інфраструктура ринку.
  Фондова і товарна біржа. Біржа робочої сили Поняття «ринкова інфраструктура» відображає сукупність різних установ та інститутів, а також певних видів діяльності, які забезпечують ринковий рух об'єктів власності: банки, фондові і товарні біржі, біржі робочої сили, валютна біржа, інформаційні центри та ін Фондова біржа - це установа, організований ринок,
 4. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні, Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформу викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою- щее час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 7. 7.5. ПРИЗНАЧЕННЯ грошово-кредитної політики. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  Для стійкої і стабільної грошово-кредитної системи необ-ходимо гнучкий механізм грошово-кредитного регулювання економі-ки. З цією метою проводять грошово-кредитну політику, представ-ляющую собою сукупність заходів, здійснюваних Цен-тральні банком і спрямованих на регулювання грошової маси, що обертається в даний момент в країні. Оскільки грошова маса в основному створюється в
 8. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  Об'єктивна необхідність переведення економіки Росії від ко-мандно-адміністративної до ринкової, розпочатого більше 10 років тому, була продиктована погіршенням економічної ситуації в країні, наростанням соціальних протиріч і конфліктів. З метою запобігання драматичного розгортання подій були прийняті конструктивні рішення, зокрема, - програма по стабілізації економіки і переходу до
 9. § 3. Макроекономічна нерівновага
  Економічні коливання. Макроекономіці властиві два стани: а) стан рівноваги, коли економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш
 10. Відповіді на запитання з залу
  *: - Питання із залу: Пане Абалкін, яка зараз Ваша політична платформа? Чи підтримуєте Ви яку-небудь партію? Як Ви думаєте, на яку форму власності треба спиратися Росії, щоб вийти з кризи? Ваше ставлення до ситуації в країні. - Ні до якого політичного руху не належу, ні в одну партію, ні в один рух не входжу. Останні п'ять років з політикою зав'язав
© 2014-2022  epi.cc.ua