Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

10.4. ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ - УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ


У 1999 р., на дев'ятому році переходу України до ринку і по тому все-го один рік після найбільшого в історії нашої країни фінансової кризи в серпні 1998 р. в економіці намітилися позитивні тенденції-ції: зупинився спад виробництва, почався його зростання. Обсяг ВВП, що є кінцевим результатом виробничої діяльності, збільшився на 3,2%, а промислової продукції - на 8,1%.
У 2000 р. зростання відбувалося вищими темпами і охопив практично всі сфери економіки (див. табл. 10.3.).
Таблиця 10.3
Динаміка найважливіших економічних показників РФ
(2000 р. в відсотках до 1999 р.)


Дані таблиці свідчать про послідовне наращи-вання позитивних тенденцій, що намітилися за останні роки в еко-номіці РФ. Це зростання ВВП, його структурні зміни, підвищення інвестиційної активності в основний капітал, доходів населення і т.д. Продовжилися позитивні тенденції і в 2001 р.
З позитивних тенденцій, що намітилися в 1999 р. і продов-таження в 2001 р., можна зробити висновок про те, що ринкові меха-нізми в перехідній економіці Росії починають діяти. Справа тепер за тим, щоб з урахуванням недоробок і помилок, допущених при підготовці програм і при їх реалізації, усунути протиріччя перехідної економіки, запустити на повну потужність всі механізми ринку.

Непередбачене розвиток перехідної економіки, її нестійкий-вость випливають з природи самої перехідної економіки, в якій діють старі і нові стани, процеси, чинники. У зв'язку з цим важко передбачити, які відносини візьмуть гору, встановлять-ся.
Поки ж у перехідній економіці Росії протистоять старе і нове, мають місце розпад і творення, економіка ринкова і цін-тральних керована, злодійство і приватизація, право приватної власності та протиправне привласнення власності, підприємцям- тельство і злочинність і т. д.
Актуальне завдання сучасного етапу в тому, щоб усього, не со-відповідності класичним відносинам, що заважає перехідним процесам, протиставити антикризові заходи, заходи з зміцненню-нію і розширенню ринкових відносин, законність, прийняття підтримувані народом ясних і конкретних дій.
Ключовим фактором вирішення цього завдання, як показує миро-вая практика, має стати поєднання в певних оптимальних пропорціях ринкового регулювання економіки та участі державного-ва в цьому процесі.
Тим часом вироблена і реалізована програма перетворень-ний в Росії виходила з того, що ринкові механізми самі по собі абсолютно ефективні, причому настільки, що економіка може са-морегуліроваться без прямого втручання держави.
Государст-во повинно обмежитися непрямим регулюванням економіки по-засобом чіткого визначення «правил гри» на ринку, а також мож-дії на ключові параметри грошової політики: обсяги Аміс-оці, темпи інфляції, процентні ставки і т. д. Все це призвело до НЕ-гатівним наслідків, про які йшлося вище.
Отже, мова йде не про повну відмову держави від вико-нання економічної ролі, а про визначення його місця, ролі та меж в ринковій економіці, повноважень в ній, щоб воно не диктує-вало і не вимагало, що, як і для кого виробляти, а всього лише ви-являло потреби суспільства у благах, створювало умови для їх виробництва та споживання, контролювало виконання законів і т.д. Життєздатність подібної економічної моделі подтвержда-ється успіхами багатьох країн, зокрема, східно-азіатських.
Використання світового досвіду державного регулювання економіки з урахуванням російської специфіки - фактор подолання про-протиріч перехідної економіки і додання економіці тенденцій сталого зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ - УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ "
 1. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  повне втілення в США в політиці президента Ф.Д. Рузвельта, показавши там гарні результати. Говорячи про кейнсианстве, треба підкреслити, що воно означає не тільки захист держсектора і державного втручання взагалі, але являє собою особливу концепцію регулювання економіки. Насамперед, це концепція непрямого макроекономічного регулювання. Її цільові пріоритети, - зайнятість і
 2. Тіньова економіка
  повне своє розпорядження за встановленими ставками з метою забезпечення загальнодержавних потреб. Ще одним інструментом державного регулювання доходів населення є їх індексація. Під індексацією доходів населення розуміється державний механізм, необхідний для реалізації ринкових закономірностей розподілу виробленого суспільного доходу в умовах зростання інфляції з
 3. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  повна єдність зі Смітом у тому, що джерелом багатства нації є накопичення капіталу, Рікардо, проте допускає, що накопичення капіталу може привести до зубожіння всієї нації. Парадоксальне твердження, що вимагає доказів. Які ж аргументи Рікардо? Вихідна посилка міркувань у Сміта і Рікардо однакова - зростання розмірів накопичення капіталу збільшує попит на
 4. Глосарій
  використанням засобів зв'язку (від телефонів і телексів до електронних і супутникових систем) Ваучери - приватизаційні чеки, що мали ходіння в Росії з початку 1993 до кінця червня 1994 Всі громадяни Росії мали право на безоплатне отримання таких цінних паперів, на які купувалися акції приватизованих підприємств Вексель (перекладної) - див Тратта Вексель (простий) -
 5. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  використання людьми наявних економічних благ. Однак рідкість ресурсів тут розуміється не тільки як їх обмежена кількість, а й як недостатність таких ресурсів для задоволення безмежних потреб людей. У даному аспекті заслуговує на увагу визначення предмета економіки як наукової теорії, запропоноване англійським економістом Д. Робінсон: Економіка - це наука, яка
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  повне панування державного монополізму, який спирався на прямий примус і наказові методи. Абсолютна ринкова монополія виражалася в двох напрямках: 1Самуельсон Д. А Економіка. М. - .1993. С.53. а) держава монополізувала виробництво і продаж основної маси товарів, б) воно виконувало також роль всеохоплюючої монопсонии, оскільки закуповувало основну масу сировинної
 7. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  повне скасування доктрини одночасності і рівномірності змін купівельної спроможності грошей стали віхами нового напрямку економічної думки. Звичайно, ці нові ідеї були по суті продовженням роботи, чудово розпочатої Девідом Юмом, англійської грошової школою, Джоном Стюартом Міллем і Кернсом. Ще більшої шкоди завдала друга помилка, яка виникла внаслідок недбалого
 8. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  повну одностайність. Насправді концепція сукупності вироблених факторів виробництва є беззмістовною. Грошовий еквівалент різних факторів виробництва, якими володіє підприємство, можна визначити і підсумовувати. Але якщо ми абстрагуємося від грошової оцінки, то сукупність вироблених факторів виробництва стане просто переліком фізичного кількості тисяч і тисяч
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  використання додаткових капітальних благ, накопичених в результаті нових заощаджень. Вкладення цих додаткових капітальних благ повинно збільшити загальну суму виробленого доходу, тобто пропозиція споживчих благ, які можуть бути спожиті без зменшення наявного капіталу, і, отже, не скорочуючи обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті
 10. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  повну відповідність до змінених грошовим ставленням, то результат не відрізняється від наслідків кредитної експансії. Аналізом проблеми кредитної експансії каталлактики завершує теорію грошей і відсотка. Вона неявно виправляє вікові помилки, що стосуються відсотка, і розвінчує фантастичні плани скасування відсотка за допомогою грошової або кредитної реформи. Відмінність кредитної експансії від
© 2014-2022  epi.cc.ua