загрузка...

трусики женские
ЗМІСТ:
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
Концентрований виклад матеріалу і наведені в посібнику приклади і завдання допоможуть студенту швидко засвоїти даний курс і навчать застосовувати дослідницький апарат при аналізі реальних економічних ситуації.
Розглянуто основні питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі і ін
Для студентів економічних спеціальностей і викладачів.
ПЕРЕДМОВА
Глава 1 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ МАКРОВЕЛІЧІН
1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
загрузка...
1.2. Витоку та ін'єкції
1.3. Потоки і запаси
1.4. Макроекономічні показники системи національних рахунків
1.5. Макроекономічні показники рівня цін
1.6. Статистичні матеріали
Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
2.1. Сукупний попит
2.2. Сукупна пропозиція
2.3. Макроекономічна рівновага
Глава 3 макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги
3.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
3.3. Макроекономічна рівновага на ринку товарів
Глава 4 РЕГУЛЮВАННЯ макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
4.1. Мета та основні види державної економічної політики
4.2. Основні інструменти дискреційної фіскальної політики. Ефект мультиплікатора
4.3. Комбінована фіскальна політика
4.4. Недіскреціонная фіскальна політика. Вбудовані стабілізатори
4.5. Статистичні матеріали
Глава 5 ГРОШІ
5.1. Визначення та функції грошей
5.2. Основні види грошей
5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати
Глава 6 КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
6.1. Центральний банк
6.2. Кредитно-фінансові інститути
6.3. Статистичні матеріали
Глава 7 ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
7.2. Пропозиція кредитних грошей комерційними банками. Мультиплікація вкладів
Глава 8 ПОПИТ НА ГРОШІ. Макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ГРОШЕЙ
8.1. Фактори, що визначають попит на гроші
8.2. Модель ринку грошей. Макроекономічна рівновага ринку грошей
Глава 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
9.1. Основні інструменти грошово-кредитної політики
9.2. Цілі і результати грошово-кредитної політики
Глава 10 СПІЛЬНЕ макроекономічної рівноваги товарному і грошовому ринках
10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
10.2. Вплив фіскальної політики на спільне рівновагу
10.3. Вплив грошово-кредитної політики на спільне рівновагу
Глава 11 ДЖЕРЕЛА макроекономічною нестабільністю: ІНФЛЯЦІЯ І БЕЗРОБІТТЯ
11.1. Безробіття
11.2. Інфляція
11.3. Концепція альтернативи між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса
11.4. Статистичні матеріали
Глава 12 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС І ВАЛЮТНИЙ КУРС
12.1. Еволюція валютних систем та її закономірності
12.2. Платіжний баланс
12.3. Статистичні матеріали
Глава 13 ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
13.1. Основні положення теорії міжнародної торгівлі
13.2. Зовнішня торгівля в країнах з великою і малою відкритою економікою
13.3. Державна політика в галузі зовнішньої торгівлі
13.4. Регіоналізація світового ринку
13.5. ТНК як суб'єкти зовнішньоторговельних відносин і виробники товарів за кордоном
Завдання
Відповіді до завдань
Макроекономіка:
  1. Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС - 2010 рік
  2. А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки - 2010 рік
  3. Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка» - 2010 рік
  4. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій - 2009 рік
  5. І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка - 2004
  6. М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації - 2003
  7. Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання - 2001 рік
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний