Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги


Передумови класичної макроекономічної моделі:
1. Дослідження поведінки економіки в довгостроковому періоді.
2. Ціни на товари та послуги, так само як і ціни факторів виробництва (зарплата, процентна ставка), є абсолютно гнучкими, і саме з їх допомогою економіка адаптується до будь-яких змін.
3. В економіці існує автоматична тенденція до повної зайнятості і максимально ефективного використання ресурсів.
4. Провідну роль в економіці відіграє сукупну пропозицію.
Крива сукупної пропозиції в класичній моделі показана на рис. 3.1.Рис.3.1. Крива сукупної пропозиції в класичній моделі


Рівність сукупного попиту та сукупної пропозиції забезпечується автоматично за відсутності протікання (тобто якщо весь сукупний дохід витрачається домашніми господарствами).
Закон Сея - пропозиція сама створює собі попит.
За наявності витоку у вигляді заощаджень закон Сея порушується і сукупний попит виявляється менше сукупної пропозиції. Щоб рівновагу відновилося, заощаджені кошти повинні бути вприснуто назад в економічний кругообіг. Це відбувається на ринку позикових коштів (ринку капіталу), де підприємці, що відчувають тимчасовий брак коштів, займають ці кошти у домашніх господарств.

Функція попиту інвесторів на позикові кошти:
I=? -? R,
де I - обсяг інвестиційного попиту;
? А-обсяг попиту інвесторів на позикові кошти при нульовій реальної процентної ставки;
?=? I /? r - емпіричний коефіцієнт чутливості попиту інвесторів на позикові кошти до зміни ставки відсотка; показує, на яку величину зміниться обсяг попиту підприємців на позикові кошти при зміні реальної ставки відсотка на один пункт;
r - реальна ставка відсотка.
Функція пропозиції позикових коштів держателями заощаджень:
S=? +? R,
де S - обсяг пропозиції заощаджень домашніми господарствами;
? - Обсяг пропозиції заощаджень домашніми господарствами при нульовій реальної процентної ставки;
?=? S / r - емпіричний коефіцієнт чутливості пропозиції заощаджень до зміни ставки відсотка; показує, на яку величину зміниться обсяг пропозиції позикових коштів при зміні реальної ставки відсотка на один пункт.Рис.3.2. Графічне зображення ринку позикових коштів


Графічне зображення ринку позикових коштів представлено на рис. 3.2.
При абсолютно гнучкою відсотковою ставкою рівновагу ринку позикових коштів підтримується автоматично; при цьому всі заощаджені кошти будуть взяті в кредит підприємцями та витрачені ними на покупку інвестиційних товарів.

Алгебраїчні висновок умови рівноваги в класичній моделі:
? Домогосподарства весь свій сукупний дохід (який дорівнює обсягу сукупного випуску, тобто потенційному ВВП) розподіляють між споживанням і заощадженнями:
YS=С + S.Рис.3.3. Макроекономічна рівновага в класичній моделі


? Сукупний попит в економіці складається з попиту домашніх господарств на споживчі товари і послуги та попиту підприємців на інвестиційні товари:
Yd=С + I.
Отже, YS=Yd, якщо S=I.
? Оскільки умова S=I виконується завдяки автоматичному підтримці рівноваги на ринку позикових коштів, то основний висновок класичної моделі полягає в наступному: економіка стійко перебуває в стані макроекономічної рівноваги (рис. 3.3), тобто рівності сукупного попиту та сукупної пропозиції, при повній зайнятості ресурсів, тобто на рівні потенційного ВВП.
Починаючи з кінця 20-х рр.. нашого століття цей висновок став піддаватися сумніву, оскільки неповна зайнятість ресурсів, в першу чергу робочої сили, стала хронічною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Класична модель макроекономічної рівноваги "
 1. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  класична модель макроекономічної рівноваги; - модель загальної економічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції Л. Вальраса; - схеми капіталістичного суспільного відтворення К. Маркса; - модель короткострокового економічної рівноваги Дж. Кейнса; - модель "витрати-випуск" В. Леонтьєва та ін У ринковій економіці головною проблемою теорії МР є рівновага
 2. 4. Класична теорія макроекономічної рівноваги
  класичної теорії є: 1. «Закон Сея» (за прізвищем французького економіста початку XIX в.), Згідно з яким «пропозиція товарів створює свій власний попит», і отже, обсяг попиту завжди дорівнює обсягу пропозиції (AD=AS). Згідно міркуванням Сея, в умовах поділу праці люди виробляють товари для того, щоб їх продати і відразу купити інші товари, витративши усі
 3. Моделі загального макроекономічного рівноваги
  класичної та неокласичної школи (А.Маршал, В.Пігу) наприкінці 18 століття і проіснувала до перших десятиліть 20 століття. Вся економіка, відповідно до цієї теорії, ділиться на 2 сектори: реальний і грошовий. Реальний сектор: провідне місце в ньому відводиться ринку праці, на цьому ринку завжди присутній збалансованість завдяки гнучкості рівноважних значень зайнятості та рівноважної величини
 4. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  класичної кейнсіанської грошової та податкової політики. Але вони повністю провалилися, ледве почавши цю політику, і були змушені перейти до політики суворої економії. Десятьма роками пізніше новий консервативний уряд Франції також обіцяло активно боротися з безробіттям, але до кінця 1995 р. воно теж намагалося нав'язати країні політику суворої економії. Франція - четверта в світі економічна
 5. Класична модель
  класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., А її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д . Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні
 6. Кейнсіанська макроекономічна модель
  класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX в. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не відповідали економіці першої третини ХХ в., Характерною рисою якої стала недосконала конкуренція. Дж.
 7. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  класична теорія, що знайшла відображення в роботі А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів», в якій він стверджував, що «вільна гра ринкових сил (принцип laissez faire) створює гармонійне пристрій ». Відповідно до класичним підходом держава повинна забезпечувати безпеку життя людини та її власності, вирішувати спори, тобто робити те, що індивідуум або
 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  класичної моделі (рис. 14.1, а) економічні агенти (сектора національної економіки) розташовують обмеженим бюджетом і збільшують попит в міру зниження ціни товару, скорочують його у випадку її зростання. У макроекономічній теорії Кейнса ціна і обсяг попиту визначають обсяг виробництва нації: чим більше факторні доходи (заробітна плата, прибуток, відсоток, рента), тим більше національний
 9. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  класичної політичної економії було положення, що в основі вартості і ціни товарів лежать витрати праці (або, в іншому варіанті - витрати виробництва). Але одночасно продовжувала жити ідея, що йде ще від Аристотеля, що мінова вартість і ціна товару визначається інтенсивністю бажань вступають в обмін осіб, "зоряний час" якої відноситься до періоду 70-80-х років дев'ятнадцятого
 10. 2 . Економічні погляди А. Маршалла
  класичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла частково пов'язують з компромісним об'єднанням у своїй теорії поглядів як представників класичної політичної економії в особі Сміта і
© 2014-2022  epi.cc.ua