Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

6.3. Статистичні матеріали


Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки,
в тому числі довірчі відділи 40
12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового ринку 41 Разом
100

Джерело: Federal Reserve Bulletin, 1998, № 6.
Баланс Центрального банку Російської Федерації на 1.06.98 р. Актив млн руб. % Пасив млн руб. % Дорогоцінні метали 37471 11,9 Готівкові гроші в обігу 138667 44,1 Кошти в іноземній валюті 66746 21,2 Кошти на рахунках в ЦБ РФ 72293 23,0 Кредити в рублях,
з них:
- кредитним організаціям-резидентам 10546
9800 3,4
3,1 з них:
- рахунки Уряду РФ
- рахунки кредитних організацій-резидентів
9108
51128
2,9
16,2 Цінні папери, 147000 46,7 Кошти в розрахунках 4481 1,4 з них:

Капітал 65650 20.
9 - цінні папери Уряду РФ
139 458
44,3 Інші пасиви 33694 10,7 Інші активи 52322 16,7


Разом по активу
314 785
100,0
Разом по пасиву
314 785
100,0
Джерело: Бюлетень банківської статистики, 1998, № 7 (62).
Зведений баланс кредитних організацій Росії на 1.06.98 р. Актив млн руб. % Пасив млн руб. % Резерви 59055,3 9,6 Депозити до запитання 138380,1 22,6 Іноземні активи 68657,4 11,2 Термінові і ощадні депозити і депозити в іноземній валюті,
192 415,0
31,4 Вимоги до органів державного управління 202702.8 33,1 у тому числі депозити в іноземній валюті
78 671,8
12, 8 Вимоги до нефінансових держ. підприємствам 30283,8 4.9 Інструменти грошового ринку 37521,4 6,1 Вимоги до нефінансових приватним підприємствам і населенню 246 059,9 40,1 Іноземні пасиви 103 212.3 16,8 Вимоги до іншим фінансовим інститутам 5269,9 0,9 Депозити органів державного управління 17 424,2 2,8


Кредити, надані грошовими владою * 8544,0 1,4


Рахунки капіталу 144 028,2 23,5


Інші (сальдо) -29495,2 -4,8 Разом по активу
612 030
100,0
Разом по пасиву
612 030
100,0
* Центральним банком і Міністерством фінансів РФ.

Джерело Бюлетень банківської статистики, 1998, № 7 (62).
Завдання
Завдання 1. До а до за допомогою концепції економії від масштабу пояснити існування фінансових посередників?
Завдання 2. Чим пояснюється велика різноманітність кредитно-фінансових інститутів?
Завдання 3. К а к о в и принципи побудови фінансових пірамід, як вони функціонують?
Завдання 4. Чому в будь-якому банківському балансі сума активів завжди дорівнює сумі пасивів?
Завдання 5. Поясніть:
1. Чому для центрального банку готівка є пасивом, а для будь-якого іншого кредитного установи - активом?
2. Чому пасивом центрального банку стають тільки готівка в обігу, а та частина готівки, яка зберігається s сейфі центрального банку, пасивом останнього не є?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Статистичні матеріали "
 1. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  статистичні матеріали для того, щоб довести відсутність зубожіння робітничого класу. Бернштейн поширював легенду про те, що Маркс нібито захищав теорію зубожіння тільки в своїх ран-них роботах в «найману працю і капіталі» і «Маніфесті Ком-муністіческой партії», а в пізніших творах Маркса і зокрема в «Капіталі» нібито вже немає цієї теорії. Це явна фальсифікація.
 2. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  статистичні матеріали, документа, показання свідків, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т.п. Тільки такі джерела інформації дозволяють уникнути помилкових теоретичних побудов, відірваних від реальності. Щоб глибше пізнати досліджувані процеси, вчені вдаються до теоретичних узагальнень реальних фактів, відкривають тенденції і закони господарського розвитку. В
 3. Введення
  статистичному матеріалі, вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, а також офіційних публікаціях міжнародних організацій. У написанні підручника брав участь В.Н. Шитов (гл.
 4. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  статистичних матеріалах і методологічних відступах, виділені кольором і поміщені в рамку. Кожна частина починається з короткого опису їх змісту і внутрішньої логіки викладаються матеріалів, а закінчується короткими висновками. Ми поки не знаємо: Питання, переконливі відповіді на які до цих пір не знайдені, що не замасковані, як це прийнято робити для підвищення престижу дослідника, а
 5. Передмова
  статистичними матеріалами, що відображають зміни в сучасній господарського життя. Так, мова йде про розвиток такого фактора господарського розвитку, як науково-технічна революція, про структуру власності на Заході на рубежі XX-XXI ст. ; про нові форми грошей в інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано дію таких законів ринку, як закон ціни з масового
 6. 10. ЕФЕКТИ ДОХОДУ І ЗАМІЩЕННЯ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  статистичних матеріалів. Ефекти доходу і заміщення за Хиксу полягають в наступному: різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто що дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу . Ефекти доходу і заміщення за Слуцькому пояснюються наступним чином: незмінний рівень реального доходу
 7. 1.6. Статистичні матеріали
  статистичний щорічник »(М.: Держкомстат РФ) і СБ «Росія в цифрах» (М.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Завдання Завдання 1. Уявімо собі спрощенням економіку гіпотетичної країни Хіксон. Основу її добробуту складають тисячі дрібних самостійних фермерських господарств. Великих фірм всього дві: машинобудівна компанія «Special Motors» (SM) і підприємство з переробки
 8. 4.5. Статистичні матеріали
  Дефіцит федерального бюджету РФ Дефіцит бюджету 1991р. 1992р. 1993р. 1994р. 1995р. 1996р. 1997р. 1998р. У трлн руб. 0,23 1,2 16,9 65,3 46,9 48,7 23,3 28,3 У% до ВВП 16,5 6,6 10,0 10,7 3,0 3,3 4,0 3,3 Джерело: Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері, 1998, № 5 (63). Затверджений федеральний бюджет РФ на 1998 {foto81} Завдання Завдання 1. В економіці країни автономне
 9. 5.3. Вимірювання грошової маси. Грошові агрегати
  статистичний щорічник »(M.: Держкомстат РФ) за відповідні роки. Грошові агрегати Федеральної резервної системи США 1 Готівкові гроші 2 Вкладу на вимогу 3 Дорожні чеки 4 Інші чекові вкладу М1=1 +2 +3 +4 +5 Ощадні вкладу 6 Термінові вкладу менше 100 тис. дол 7 Короткострокові вкладу в евродолларах 8 Угоди про покупку цінних паперів з зворотним викупом 9 Акції
 10. 7.2 . Пропозиція кредитних грошей комерційними банками. Мультиплікація вкладів
  статистичних матеріалах, опублікованих в Росії, величина грошового мультиплікатора розраховується діленням агрегату М2 на агрегат МО. Проаналізуйте цей спосіб підрахунку грошового
© 2014-2022  epi.cc.ua