Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми

У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми досліджуємо коливання економіки в цілому за допомогою моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції, поданої на рис. 31.2. На вертикальній осі відкладаються значення загального рівня цін в економіці, на горизонтальній осі - загальна кількість товарів і послуг. Крива сукупного попиту показує обсяг товарів і послуг, який домашні господарства, фірми і уряд бажали б придбати при кожному даному рівні цін, крива сукупної пропозиції - кількість товарів і послуг, яке фір-ми виробляють і продають при кожному даному рівні цін. Відповідно до цієї моделі взаємодія рівня цін і обсягу випуску продукції в кінцевому підсумку призводить до встановлення рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Може здатися привабливим розглядати модель сукупного попиту та сукупної пропозиції як більш масштабний варіант моделі ринкового Сукупна пропозиція Рівень цін Обсяг випуску Рівноважний обсяг випуску Рівноважний рівень цін Глава 31.
Сукупний попит і сукупна пропозиція 681 попиту і ринкової пропозиції (гл. А). Однак ці моделі абсолютно раз-особистими. Коли ми розглядаємо попит і пропозиція на конкретному ринку - наприклад, ринку морозива, - поведінка покупців і продавців залежить від можливості переміщення економічних ресурсів з одного ринку на інший. Коли ціна морозива підвищується, обсяг продукції, на яку пред'явлений-ється попит, знижується, тому що покупці спрямовують грошові ресурси на придбання інших продуктів. Точно так само підвищення ціни на морозиво веде до збільшення обсягу його пропозиції, так як фірми-виробники мають можливість збільшити обсяг виробництва, наймаючи робітників з інших галузей економіки. Але коли ми аналізуємо економіку в цілому, мікроеконо-мическая заміна одного ринку іншим неможлива. Зрештою, кількістю-ство виробленої продукції (величина, яку ми намагаємося визначити за допомогою нашої моделі, тобто реальний обсяг ВВП) включає в себе обсяг продукції, вироблений на всіх ринках розглянутої економіки. Щоб зрозуміти, чому крива сукупного попиту має негативний нахил, а крива сукупної пропозиції характеризується позитивним нахилом, нам необхідна макроекономічна теорія.
Розробка такої теорії - наша наступна задача. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Чим поведінка економі-ки в короткостроковому періоді відрізняється від поведінки економі-ки на довгостроковому відрізку часу? Намалюйте модель сукупного попиту та сукупної про-позиції. Які змінні відкладаються на осях координат? Крива сукупного попиту Рівень цін 1. Зниження загального рівня цін ... Обсяг випуску Крива сукупного попиту інформує нас про обсяг всіх товарів і послуг, на які пред'являється попит при кожному даному рівні цін. На рис. 31.3 крива сукупного попиту має негативний нахил. Це означає, що за інших рівних умов, падіння загального рівня цін в економіці (від, скажімо, P1 до P2) призводить до збільшення (від Y1 до Y2) кількості товарів і послуг, на які пред'являється попит. 2. ... Означає пред'явлення попиту набольшее кількість товвров і послуг Рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  такими, якими вони виступають на поверхні. Вона виходить з ходячих перед-ставлений буржуазних діячів, систематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю
 2. Глосарій
  точності дорівнює сукупному попиту на них. З цього випливає неможливість надвиробництва в бартерній економіці (гроші в моделі Вальраса виконують роль лічильних одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно
 3. Оподаткування, ефективність і втрати
  точності равнуютой, при якій посленалоговая зарплата для каж-дого рівня пропозиції праці дорівнює зарплаті напервоначальной кривої пропозиції. Нова рівновага на ринку праці перебуває Вточку E '. Введення податку зменшило величину від розробляється годин. Воно підняло предналоговийуровень зарплати з W до W і знизило посленало-говий рівень зарплати до W ". Відстань междуF і А '
 4. Глосарій
  точності компенсують зміна в резер-вах , залишаючи масу грошей підвищеної ефективності неіз-менной. стратегія уникнення РИЗИКУ. Risk-averse behavior.Большінство споживачів прагнуть уникати ризику; вони го-тови платити, щоб тільки ухилитися від нега Любителі ри-ска готові платити, щоб нести ризик. Нейтральні до ріскупотребітелі байдужі до його наявності або відсутності субсидії
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  точністю в доларах і центах. Кінцева ціна може бути визначена тільки шляхом визначення умов, потрібних для її виникнення. Їй не можна приписати ніякої чисельної цінності в грошових термінах або в кількостях інших товарів. Вона ніколи не з'являється на ринку. Ринкова ціна ніколи не збігається з кінцевою ціною, відповідної моменту, в якому фактично знаходиться ця ринкова
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  точності відповідає ситуації розширення фідуціарного кредиту [Про коливання довгих хвиль див. с. 537.]. Тут ми знову повинні звернутися до цінової премії. Як вже зазначалося, на самому початку кредитної експансії позитивної цінової премії не виникає. Цінова премія не може з'явитися до тих пір, поки додаткова пропозиція грошей (у широкому сенсі) не почне робити впливу на ціни
 7. Коментарі
  точності в, 212сн.; визначення цінності і, 94, 188, 190-200; економічний. Див Економічний розрахунок в Радянській Росії і нацистської Німеччини, 658 Раціоналізація (раціоналістичне пояснення), 77 - 78 Раціоналізм, 138 Раціональність: ірраціональність і, 22-24, 86, 98-99, 829; концепція, 22-24, 97-100; лібералізм, 148; послідовність і, 99; розум і, 19, 167. Див також Діяльність
 8. Глава 5
  таке, що більше арифметики. Це те, що я називаю поведінкою акцій, тобто рух курсу, яке дозволяє судити, чи буде він мінятися відповідності з закономірностями, які траплялося спостерігати в минулому. Якщо курс веде себе не так, як мав би, краще ці акції не чіпати. Адже якщо ти не можеш знати, в чому там справа, то і не вгадаєш, в якому напрямку курс буде змінюватися . Ні
 9. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  точності рівної граничною корисності на рубль, витрачений на будь-який інший товар. І хоча теорія споживання Госсена видається не дуже вдалою абстракцією, закони Госсена лягли в основу мікроекономічної теорії наступного століття, а методологія максимізації корисності, запропонована ним, увійшла в економічну науку як класичної логіки прийняття
 10. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  таку характе-теристику класичній школі, Маркс водночас писав: «Навіть кращі з її представників, - так інакше воно й бути не може за буржуазної точці зору, - більшою чи меншою мірою залишаються захопленими тим світом видимості, який вони критично зруйнували, і (тому все в більшій чи мен-ший мірою впадають в непослідовність, половинчастість і нерозв'язні протиріччя »\
© 2014-2022  epi.cc.ua